Rastislav Maďar

doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, PhD., MBA, FRCPS

Epidemiolog, odborník na prevenci a kontrolu infekčních nemocí, cestovní a tropickou medicínu, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU.

Od roku 1997 do roku 2005 pracoval na Ústavu epidemiologie JLF UK v Martině, následně do roku 2009 na Katedře hygieny a epidemiologii Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity. Od roku 2008 se podílel na postupném rozvoji celostátní sítě center očkování a cestovní medicíny Avenier, a.s. Jako lékař pracoval na Hornické poliklinice v Ostravě, následně se v roce 2009 stal vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce a později i předsedou Lékařské rady. 

Jako epidemiolog a odborník na problematiku infekčních nemocí včetně covidu-19 byl členem krizového štábu Moravskoslezského kraje, Fakultní nemocnice Ostrava a Ostravské univerzity.

Na začátku roku 2020 ho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval svým poradcem pro problematiku covidu-19. Následně byl pověřený vedením odborné skupiny pro řízené uvolňování karanténních opatření. 21. srpna 2020 na protest proti politické neochotě včasného návratu protiepidemických opatření pro efektivní kontrolu pandemie na danou pozici rezignoval a ministerstvo opustil.

Po návratu Adama Vojtěcha na post ministra zdravotnictví v roce 2021 se opětovně stal jeho poradcem. Jeho nástupce na pozici ministra zdravotnictví Vlastimil Válek, ho pověřil vedením Epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládaní pandemie.

 

Stránky