Mateřská a rodičovská dovolená. Víte o tom vše?

Než se vám miminko narodí, měli byste vědět, na co a kdy máte nárok
 

Kdy mám nárok mateřskou? Jaký je rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou? Kolik budu brát peněz?

Mateřská a rodičovská. Jaký je v tom rozdíl?

V souvislosti s mateřstvím se poskytuje (za splnění podmínek) peněžitá pomoc v mateřství (PPM), což je dávka ze systému nemocenského pojištění. Poskytuje se v zásadě prvních šest měsíců péče o dítě, respektive o děti. Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ). Na mateřskou dovolenou, kdy se pobírá PPM, navazuje rodičovská dovolená. Po tuto dobu rodič pobírá rodičovský příspěvek (RP) - ten je dávkou státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce. Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek jsou tedy dvě odlišné dávky s rozdílnými podmínkami nároku vyplácené různými úřady.

Hlídací babičky? Nejsou. Jak to mám dělat, až nastoupím do práce?

Kdy mám nárok na mateřskou?

Nárok na PPM vzniká za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o PPM musí být v době nástupu na ni nemocensky pojištěn, nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. K tomu musí splňovat druhou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele a v období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání).

Jak uvádět rodičovskou dovolenou v životopise

Jak dlouho trvá mateřská?

Doba poskytování PPM je 28 týdnů (resp. 37 týdnů, pokud žena porodí dvojčata nebo vícerčata), a je stejná i v případě, že se jedná o ženu, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných důvodů osamělá. Na PPM může maminka nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu – termín nástupu na PPM si v tomto rozmezí určí sama. Po uplynutí doby poskytování peněžité pomoci v mateřství OSSZ vyplácení dávky ukončí. Při její poslední výplatě je na složence (pokud dávka chodí poštou) či ve zprávě pro příjemce (při bankovním převodu dávky) uvedena informace, kterým dnem nárok na PPM zaniká. Je důležité vědět, že maminka/otec si pak musí požádat o navazující dávku státní sociální podpory, o rodičovský příspěvek. Tu vyplácí a žádosti vyřizuje Úřad práce ČR. S dotazy na podmínky, výši a varianty výplaty rodičovského příspěvku je třeba obrátit se na Úřad práce.

Čtěte první díl miniseriálu o mateřské a rodičovské dovolené

Nepřehlédněte: Zaměstnanci jsou nemocensky pojištěni automaticky ze zákona. Účast osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na nemocenském pojištění je dobrovolná, OSVČ se může sama rozhodnout, zda se k tomuto pojištění přihlásí. Pokud není OSVČ nemocensky pojištěna, nemá nárok na dávky nemocenského pojištění (tedy ani na PPM).

Deset nejčastějších zdravotních problémů miminek. Jak si s nimi poradit?

Kolik bude mateřská činit?

Výše peněžité pomoci v mateřství činí za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu, který se zjišťuje zpravidla z období 12 kalendářních měsíců před nástupem na PPM. Průměrný denní příjem pro výpočet PPM podléhá redukci. Pro orientační výpočet lze využít jednoduchou kalkulačku dostupnou na webu MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/11580).

Co když nemám nárok na mateřskou

V případě, že na PPM nevznikne nárok (nejsou splněny podmínky, nebo je-li například žena dlouhodobě nezaměstnaná, jde-li o studentku nebo podnikatelku, která nebyla přihlášena k nemocenskému pojištění), je od data narození dítěte vyplácen rodičovský příspěvek (je třeba o něj žádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle místa bydliště).
Zítra o tom, zda můžu pracovat na mateřské, jeslti je možné umístit dítě do školy při rodičovské, a kde najít informace k další příspěvkům především pro maminky samoživitelky.

Klíčová slova: