Mateřská a rodičovská dovolená: Můžu pracovat? Dát dítě do školky?

I na mateřské můžete za určitých okolností pracovat
 

Možná jste nevěděli, že nejen při rodičovské, ale i mateřské lze pracovat. Pak nastávají otázky, kdy je nutné si platit pojištění a zda můžu ratolest umístit do školky.

Do jaké výše si mohou na mateřské (PPM) vydělávat?

Maminky-zaměstnankyně mohou pracovat a zároveň pobírat PPM v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se jim PPM vyplácí. Výše výdělku není v tomto případě nijak omezena. Maminky-podnikatelky (OSVČ), které uplatňují nárok na PPM z nemocenského pojištění OSVČ, nemusí v době pobírání PPM přerušovat nebo ukončovat činnost. Samostatnou výdělečnou činnost sice nesmí vykonávat osobně, ale mohou ji vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Jedná se například o chod prodejny zajišťují pouze prodavačky. Podnikání není nutno přerušovat ani v případě přivýdělku z titulu zaměstnance.

Čtěte: Mateřská a rodičovská dovolená. Víte o tom vše?

Pozor! Pokud je při pobírání PPM nebo RP vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na pojištění, musí být odváděno pojistné. U zaměstnanců ho odvádí zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečné činné ho platí samy. To ale neplatí vždy.

Účast na sociálním pojištění není nutná, když:

  • u zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč
  • výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění - rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší SVČ v roce 2015, je 63 865 Kč; pro rok 2016 je tato částka 64 813 Kč. Za každý kalendářní měsíc, kdy činnost nebyla vykonávána, se tato částka snižuje o 1/12.

Doporučujeme: Hlídací babičky? Nejsou. Jak to mám dělat, až nastoupím do práce?

Je možné dát dítě do školky?

Na výplatu PPM většinou navazuje výplata rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory a je vyplácen Úřadem práce ČR. Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje to, zda maminka pracuje. Podstatné je, že jako rodič, který dávku pobírá, musí zajistit řádnou a celodenní péči o dítě. V praxi může dítě svěřit třeba babičce, najmout si chůvu nebo využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodne pro jesle či školku u dítěte mladšího dvou let, pak doba, kterou tam stráví, nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Pro předškolní děti se zdravotním postižením se tato doba prodlužuje na maximálně 6 hodin denně. Při splnění těchto podmínek může maminka pracovat i na hlavní pracovní poměr, či bez omezení podnikat.

Zítra si řekneme a ukážeme na modelu, na co všechno má nárok maminka samoživitelka na rodičovské dovolené.

Článek vznikl ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení