Za vše se platí. Platí to však i o kriminálu?

Jak to teda je, že se někteří vracejí i plánovaně a rádi?...
 

Dnes není zadarmo ani smrt. Za vše se platí. I za pobyt ve vězení, kde teplo, strava, ošacení a další výdaje mohou být doslova astronomické. Kdo to vše  platí? Samozřejmě stát z našich daní. Ale v jaké finanční výši přispívají sami odsouzení za pobyt v kriminálu? Budete se divit.

Každý pobyt v jakémkoliv zařízení něco stojí. Máte představu jakou částku hradí odsouzení ve výkonu trestu? Zeptali jsme se za vás.  

Kolik tato forma ubytování stojí?

Cena se roky, dá se říci desetiletí, nemění. Je to celkem za vše, ubytování, oblečení, stravu, lékařské ošetření atd. Celková cena činí 1 500 Kč. (málem jsem po tom sdělení výše ceny spadl ze židle).

Kdo vězeňské ubytování hradí?

Pokud odsouzený mají příjem z práce, tak z zvýše jejich finanční odměny za vykonanou práci. Pokud nemají žádný příjem, platí vše stát.

Musí vězeň po výkonu trestu vrátit státu to, co za něj zaplatil? 

Ne, nic se nevrací. Stát veškeré platby (1 500 Kč za měsíc) uhradí po celou dobu výkonu trestu, a člověk se vrací z výkonu trestu bez jakýchkoliv závazků za úhradu ubytování a jakoukoliv péči v době, kdy byl v nápravném zařízení.

Více o životě ve vězení čtěte zde

Jaké aktivity máte na mysli?

Aktivit je mnoho. Malování, keramika, počítače, hudební kroužek, posilovna, ping pong, a jiné. Ovšem záleží na zájmu jednotlivce, a možnostech zařízení. Jsou známy případy, kdy člověk nastoupil výkon trestu, a po výkonu se v civilním životě stal uznávaným hudebníkem, či šikovným keramikem.

Jaké možnosti jsou v kontaktu s okolním světem za vysokou zdí? Myslí se tím kontakt s rodinou, dopisy, balíčky…

Dopisy může každý přijímat i odesílat třeba deset kusů denně. Není to omezené ani limitované. Ovšem, a to jistě každý pochopí, je obsah dopisu kontrolován, čili obálka rozlepena. Nezajímá obsah písmen, ale jde o to, zda zásilka neobsahuje jinou náplň než dopis jako takový. Totéž se kontroluje i u dopisů, které opouštějí nápravné zařízení směrem ven. Co se týče balíků, nárok je na jeden balík po 6 měsících, v limitu do 5 kg. Taktéž se jeho obsah kontroluje.

Jaké jsou vztahy mezi odsouzenými,  v přístupu k vězeňské službě a personálu jako takovém?

Dá se říci, že normální. Ve filmech vidíme různé akční scény, situace, ale to je jedna věc a realita je věc druhá. Každý z nás má své proč, každý má svůj život, myšlenky, a ani tam, ani všude kolem nás to nestojí za to, si to nějak navzájem hrotit.

Jaké jsou pracovní možnosti a zařazení odsouzených do pracovního procesu

Ty časy, kdy jezdily autobusy s odsouzenými do továren, na veřejně prospěšné práce, stavebnictví, jsou pryč. Práce pro všechny byla povinná a ze zákona podniky musely tyto lidi zaměstant. V dnešní době zájem firem a podniků o tuto formu spolupráce opadá.

Možnosti po propuštění z výkonu trestu najít odpovídajicí práci jsou jaké?

Složité. V dnešní době snad i obsluhy na veřejných záchodcích musí mít čistý trestní rejstřík. To se pak špatně hledá práce po propuštění. Není práce, okolí se obrátí proti vám, máte cejch na čele, záznam v rejstříku trestů, a pokud nemáte zázemí rodiny, jste bez financí, tak co zbývá. Volba bezdomovce, nebo opět se nechat zavřít a jít do tepla, mít stravu, a jakousi jistotu. Dost smutné zjištění. Při tom stačí v životě tak málo. Osudová náhoda, nehoda, v zaměstnání cokoliv, a jste v tom až po uši, a jdete.

Děkuji za rozhovor.

Co k tomu dodat. Názor si udělejte sami. Cestou domů jsem myslel na domovy důchodců. Místa, kde je člověk upoután na postel 24 hodin, či ze zdravotního hlediska se pohybuje stěží po chodbě, má stejné stravovací podmínky, stejnou lékařskou péči. Strava ve stejné míře, jak zde byla napsána, jen jaksi místo částky 1 500 Kč, se platí od 8 000 více. A když nemá na to… má smůlu.Tak jsem si v duchu říkal, pokud se dožiji 70 let a více, a neměl bych známé, rodinu, přátele, neměl na nájem, na stravu… tak vím, kam se na stará kolena složím. Televize, strava, zdravotní péče zaručena i zajištěna 24 hodin, zájmové aktivity jsou k dispozici také, a vždy si člověk s někým popovídá. Ale hlavně, hlavně... JE TO NA STARÁ KOLENA ZADARMO.

 

 

 

 


Hobby