Americká letadla nejsou dostatečně připravena k boji. Ohrožení to může být i pro Česko

Americké letectvo trápí nízká bojová připravenost jeho strojů. Náprava bude ještě zdlouhavá
Foto: Wikimedia Commons, TSgt Ben Bloker, volné dílo
Zobrazit fotogalerii (3)
Americké letectvo trápí nízká bojová připravenost jeho strojů. Náprava bude ještě zdlouhavá
zajímavost

Vzor ostatním světovým letkám? Nejlepší stroje kdykoli připravené vystartovat rychle do akce? Realita je u amerického letectva (USAF) trochu jiná, a může dokonce ve svém důsledku ohrožovat i Českou republiku, zejména co se týče zpožďování dodávek již objednaných strojů F-35. USAF pak v současné době trápí zásadní problém – totiž připravenost vojenského letectva k ostrému boji.

reklama

USAF představuje v rámci armády jednu z klíčových složek. Má technologicky nejpokročilejší letectvo v čele se stíhacími stroji F-35. Dále v USAF můžeme najít osvědčené stíhače F-22, které jsou neprodejné, a to ani Izraeli, největšímu americkému spojenci na Blízkém východě, nechybí ani F-16, F-15 a mnohé další platformy včetně bombardérů, průzkumných či cvičných strojů.

Nízká bojová připravenost amerických letounů

Nicméně USAF trápí objektivní problémy, které jsou chronického charakteru. Jedním z nich je dlouhodobě nízká připravenost letounů k boji. V době, kdy probíhá stále válka na Ukrajině a dochází k zostřování situace na Blízkém východě a ohniska dalších konfliktů můžeme třeba vidět i nad oblastí Jihočínského moře, se jedná o vážnou potíž, která volá po co nejrychlejším vyřešení. Tak snadné to však rozhodně nebude.

Znepokojivé zprávy agentury

Na letitou potíž s bojovou připraveností amerických letounů už několikrát upozornila vládní agentura GAO (Government Accountability Office), která svou zprávou ze závěru roku 2022 vedoucí činitele USAF nijak zvlášť nepotěšila. Dokonce musela některé z nich značně znepokojit.

GAO totiž napsala, že jen 2 typy amerických vojenských letounů z celkem 49 posuzovaných naplnily za rok 2021 kritéria schopnosti dostát svým bojovým úkolům. Ani další statistika vrcholné představitele USAF nemůže jistě těšit.

GAO dále ve zprávě uvedla, že 30 z 49 platforem, které podrobila detailnímu zkoumání, se nachází ve více než 10 % ve stavu, kdy nejsou schopné plnit své bojové úkoly či mise. Jejich bojová připravenost je tedy nízká, a pokud by měly stroje vzlétnout okamžitě k boji, nastal by pro USAF poměrně zásadní problém. K tomu však připočtěme potíže, které se týkají americké „výkladní skříně“, tedy stíhačů F-35, které nakupuje i ČR.

Již zmíněná GAO k březnu 2023 označila pouze 55 % všech stíhačů F-35 jako schopné plnit bojové mise. S výše uvedenými potížemi se pojí také nižší dostupnost letounů tohoto typu. Týká se to varianty F-35A a F-35B. Dostupnost konvenční varianty (F-35A) klesla z 65 % na 54 %, u F-35B z 61 % na 54 %. F-35C zaznamenala jako jediná nárůst z 53 % na 58 %.

Možné ohrožení i pro ČR

Brát tedy v potaz musíme i skutečnost, že dodávky letounů F-35 se zpožďují a mají rovněž technické problémy, zejména s motorovými jednotkami, které se snaží výrobce letounu, firma Lockheed Martin, dlouhodobě vyřešit.

O nízké dostupnosti letounů se hovoří také v souvislosti s dodávkami strojů pro ČR. Naše letectvo pořizuje celkem 24 stíhačů F-35 v hodnotě 150 miliard, k nimž ovšem musíme připočítat náklady na úpravu letecké základny v Čáslavi, respektive úpravy přistávací dráhy, další finanční prostředky na údržbu a pochopitelně náklady na jednotlivé letové hodiny. První letouny by měly do ČR dorazit v roce 2031, ale je možné, že kvůli výše zmíněným potížím budou k dispozici až později, v polovině třetí dekády.

USAF čeká lopotná práce

Již dříve se velitel USAF Charles Q. Brown zavázal k tomu, že se procenta bojové připravenosti u vojenského letectva budou navyšovat a že tento vážný nedostatek bude postupně odstraňován, respektive omezován na akceptovatelnou mez. Nicméně jej čeká lopotná práce, protože náprava stávajícího stavu si vyžádá dlouhodobou politickou, technickou a finanční součinnost. Jenže jinak to nepůjde, pokud chce být USAF i nadále vzorem jiným letectvům. Těžko ovšem na druhé straně dělat spolehlivé předpovědi, protože se jedná o chronický problém.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tank T-84: Vozidlo do extrémních podmínek. Ukrajinský dravec se chystá na lov ruské kořisti.

reklama
#stíhačka #tank #vojenská technika #Amerika

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.