Co je Kratom? Vše, co potřebujete vědět o červené, bílé a zelené variantě

Kratom byl vnímán jako rostlina s magickými vlastnostmi, která mohla přinést harmonii a spirituální spojení s přírodou i předky
  |  Komerční sdělení

Kratom je tropická rostlina, která se přirozeně vyskytuje v jihovýchodní Asii, zejména na ostrově Borneo. Tento ostrov je znám svou bohatou flórou a faunou a právě zde se nachází ideální podmínky pro jeho růst. S kratomem se lze setkat ve třech základních odstínech: červeném, bílém a zelené

Původ kratomu je na Borneu

V historii Bornea byl kratom často používán při různých rituálech a ceremoniích. Byl vnímán jako rostlina s magickými vlastnostmi, která mohla přinést harmonii a spirituální spojení s přírodou i předky. V některých případech byl dokonce považován za posvátnou rostlinu a používán při náboženských obřadech.

První zprávy o setkání Evropanů s kratomem pocházejí z 19. století, kdy byl ostrov Borneo objeven průzkumníky. Tyto zprávy následně pronikly do všech koutů západního světa, což vyvolalo další zájem o zkoumání této exotické rostliny.

I přesto, že dnes je kratom běžně dostupný, stále fascinuje badatele a etnobotaniky, kteří se stále snaží odhalit všechna jeho tajemství.

Základní rozdělení kratomu
Červený kratom

Červený kratom je známý pro svou tmavou barvu a intenzivní aroma. Získává se z nejzralejších listů, které mají výrazné červené žilky. Tyto listy jsou sklízeny až po dlouhém období růstu, což umožňuje maximální koncentraci přírodních složek. Sušení se provádí metodami, které zachovávají jejich bohatý odstín a posilují jejich biochemický profil.

Bílý kratom

Bílý kratom je výsledkem mladých listů s mírně bělavými nebo světle zelenými žilkami. Tyto listy jsou sušeny specifickým způsobem, který ovlivňuje jejich konečnou barvu a texturu. Proces sušení a fermentace je méně intenzivní než u červené varianty, což zanechává listy s jasnějším a čistším vzhledem.

Zelený kratom

Zelený kratom představuje zlatou střední cestu mezi červenou a bílou variantou. Je sklízen ze zralých listů s jasně zelenými žilkami, které jsou sušeny tak, aby se zachovala jejich přirozená barva a vyváženost. Při zpracování této varianty se klade důraz na udržení původního vzhledu a kvality listů.

Druhy podobné kratomu

Pokud se zajímáte o další varianty kratomu, kromě stromu mitragyna speciosa, existují ještě další příbuzné druhy. Ty mají však většinou slabší alkaloidový profil.

Mitragyna Javanica: Tento druh je příbuzný kratomu, ale odlišuje se několika klíčovými botanickými rysy. Mitragyna Javanica má unikátní strukturu listů, která se vyznačuje méně výraznými žilkami a odlišnou texturou oproti Mitragyna speciosa. Rostlina se dokáže přizpůsobit různým půdním a klimatickým podmínkám, což ji umožňuje prosperovat v širším rozsahu geografických oblastí.

Mitragyna Hirsuta: Tato rostlina je známá svým výskytem především v Kambodži a okolních oblastech Indočíny. Mitragyna Hirsuta se vyznačuje robustnějšími listy s hrubší texturou. Vzhledem k jeho odolnosti proti různým vlivům představuje cenný kousek pro výzkumy v oblasti environmentální biologie a ekologie rostlin.

Jak probíhá zpracování kratomu

Klíčem k dosažení prémiové kvality kratomu je jeho zpracování. Po ruční sklizni se listy suší za specifických podmínek – některé ve stínu, jiné na přímém slunci. Tento proces sušení nejenže určuje barvu kratomu, ale také ovlivňuje jeho aroma. Po důkladném sušení se listy rozemelenou na jemný prášek, což je forma, v níž se kratom prodává nejčastěji.

Výzkum Kratomu

Kratom se v posledních letech stává předmětem zájmu mnoha vědeckých studií. Výzkumy se soustředí především na jeho alkaloidy, jako jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin, a zkoumají, jak různé faktory ovlivňují jeho růst a složení. Tyto studie přispívají k hlubšímu pochopení samotné rostliny a poskytují cenné informace o možném využití kratomu v průmyslu.