Děti dnes už jen zřídka slyší ne. To ale může mít mnoho negativních dopadů

Děti vychovávané až příliš liberálně mohou mít později mentální problémy
  |   zajímavost

V posledních letech se ve výchově stala trendem takzvaná liberální výchova. Jde o způsob rodičovství, ve kterém slyší ratolesti slovo "ne" či "musíš" opravdu jen velmi zřídka. Liberální výchova je totiž postavená na tom, že děti dělají svá vlastní rozhodnutí. Je to ale ta nejlepší cesta? Jaká může mít negativa?

V dnešní době už na výchovu ve stylu filmů Marie Poledňákové asi nenarazíte. Ve filmech s Tomášem Holým byla zobrazena tradiční česká výchova celkem jasně. Děti zkrátka buď dělaly přesně to, co jim jejich rodiče nakázali, nebo dostaly pořádně na zadek. Liberální výchova by u nás zkrátka v minulém století rozhodně neuspěla.

Časy se ale mění a doba fyzických trestů a pevných mantinelů už pomíjí. Důvodem je nejen měnící se společnost, ale i měnící se prostředí, jak na svém webu uvádí PsychCentral. Výchovu můžeme rozdělit do několika období.

Výchova minulého století

Kdysi si totiž děti šly ven hrát s kamarády a jejich rodiče často neměli tušení, kde přesně ve vesnici či ve městě děti opravdu jsou a dokonce se s nimi ani nemohli spojit prostřednictvím mobilu. Nikdo to ale příliš neřešil. Problém nastal až v momentě, kdy dítko nebylo doma na večeři.

V dalších letech se ale spolu s rozvojem internetu i tištěných médií staly informace o světě a nástrahách, které v něm na naše děti čekají mnohem dostupněji. Rodiče tak začali mít o své ratolesti mnohem větší strach. Období naprosté volnosti tak vystřídala éra nabitých rozvrhů.

Období absolutní kontroly

Rodiče zkrátka chtěli děti zabavit a zároveň vědět, kde přesně se nacházejí a že jim nehrozí žádné nebezpečí. Celý jejich den tak vyplnily nejrůznějšími kroužky a prostor pro samostatné rozhodovaní jejich dítěte tak často zcela zmizel.

Později se ale zjistilo, že tento způsob výchovy může způsobit více škody než užitku, jak na svém webu uvádí Science Daily.

Liberální výchova a její negativa

Někteří rodiče tak přistoupili na trend liberální výchovy.

Jde o způsob výchovy pro rodiče, kteří své děti nechtějí vychovávat autoritativně a tvrdě, a tak jim zkrátka téměř nic nezakazují. Tento trend k nám přišel ze Západu a může mít celou řadu negativních účinků jak na dítě samotné, tak na všechny kolem něj.

Studie dokazují, že tento typ rodičovství, není-li uchopen správně, může mít negativní vliv na mentální zdraví dítěte. Děti vychované tímto způsobem mohou častěji trpět psychickými problémy. Další výzkumy dokazují, že může vést ke konzumaci alkoholu pod hranicí zákona, ale i ke zdravotním problémům. Konkrétně k obezitě, která patří mezi rizikové faktory vzniku celé řady vážných nemocí.

Nakonec ale vždy záleží na rodiči a povaze dítěte. Co jednoho vede k pochopení a vzájemné důvěře, může u druhého být až přílišnou volností. 

Zdroj: PsychCentralScience DailyHealthline

KAM DÁL: Mladík svěřil, co se mu stalo v dopravní zácpě. Děsivé zážitky se rozhodl zveřejnit.


Zdraví a styl