Oregonský Vír: Místo, kde se kameny valí do kopce a lidé nedokáží stát rovně

Dřevěný dům uprostřed Oregonského Víru
  |   zajímavost

Oregonský Vír u městečka Gold Hill je jednou z největších turistických atrakcí v tomto státě. Jezdí sem statisíce lidí, aby se na vlastní oči přesvědčili o podivné zóně, kde neplatí gravitace a všechno je tak trochu jinak. Ufologové i odborníci se tímto fenoménem zabývají už od 30. let a stále si nejsou jistí, co se vlastně na tomhle místě děje.

Oregonský Vír a Dům záhad založil v roce 1930 John Litster. Je to místo, kde zřejmě neplatí pravidla gravitace a fyziky. Golfové míčky se kutálejí do kopce, košťata stojí na konci a výška návštěvníků se mění z jednoho konce pozemku na druhý.

Mnoho lidí v průběhu let předložilo teorie o tom, proč se v Oregonském Víru dějí podivné věci - ale stejně tak je mnoho těch, kteří tvrdí, že jde o optický klam. Není bez zajímavosti, že původní obyvatelé této oblasti Takelmové nazývali místo "Zakázanou zemí" a jejich koně odmítali vstoupit do zóny o velikosti poloviny fotbalového hřiště.

Elektromagnety i podzemní stroj mimozemšťanů

V centru zóny se nachází zchátralá dřevěná bouda. Patřila těžební společnosti Grey Eagle, ta ale místo opustila a pozemek koupil právě Litster, který zde strávil roky prováděním tisíců experimentů. Své výzkumy shrnul do brožury, kterou nazval Poznámky a údaje. V ní uvedl několik teorií, které měl o původu Víru. Zmiňoval pokřivené atomy, elektromagnety, a dokonce i podzemní superstroj, který zde zanechali prehistoričtí mimozemšťané.

Člověk se zvětšuje, koště stojí na špičce

Navzdory desítkám let zkoumání však Litster záhadu Víru nikdy nevyřešil. Kromě míčů kutálejících se do kopce a košťat stojících na dřevěném konci se v oregonském Víru objevují různé další pozoruhodné události. Například hosté, kteří před překročením neviditelné hranice do Víru chodili naprosto vzpřímeně, začnou okamžitě po překročení hranice stát šikmo. Jevem, který návštěvníky nejvíce šokuje, je zdánlivá změna výšky, k níž dochází v silovém poli Víru. Když člověk v oblasti Víru kráčí směrem k magnetickému severu, zdá se, že se zmenšuje do menší výšky, a když kráčí směrem k magnetickému jihu, zdá se, že naopak roste.

Nespočet příkladů se objevilo na fotografiích i videozáznamech, které ukazují dva různě vysoké lidi stojící vedle sebe. Jeden vyšší a jeden nižší jedinec stojí několik metrů od sebe, ale když si vymění pozice, vymění si i výšku. Ten, kdo byl původně vyšší, je nyní buď nižší, nebo stejně velký jako menší jedinec.

Vše je jen optický klam

V průběhu let se spousta pochybovačných návštěvníků snažila pochopit smysl podivných jevů, které se ve Víru a v Domě záhad odehrávají. V roce 1998 použil kouzelník James Randi fotografie a matematické rovnice k rozluštění optických klamů, které se v atrakci používají. Podle něj se míčky kutálejí do kopce, protože stěny a podlaha Domu záhad jsou nakloněny pod různými úhly. Zkreslené pozadí mění perspektivu návštěvníků, ale ve skutečnosti zůstávají gravitační zákony zcela nedotčeny.

Pravdou je, že celá záhada je zřejmě Litsterův promyšlený byznysplán. V roce 1939 byl totiž otevřen podobný záhadný dům v Santa Cruz. Litster majitele okamžitě zažaloval, ten ale svoji obhajobu postavil na jednoduchém tvrzení: Váš Vortex je přírodního a nadpozemského původu, kdežto já jsem svůj Mystery Spot jednoduše postavil jako atrakci a jde o trik. Litster svou žalobu okamžitě stáhl, protože by se mohlo ukázat, že i slavný Oregonský Vortex je vlastně jen dobře vymyšlený podvod.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Dřevorubce unesli mimozemšťané a prováděli na něm pokusy. 


Životní styl

Zdraví