Pohřeb domácího mazlíčka na vlastní zahradě: Není to tak snadné, hrozí vysoká pokuta

Smrt domácího mazlíčka bývá pro rodinu velmi těžká
Zobrazit fotogalerii (4)
  |   zajímavost

Smrt domácího mazlíčka vás může stát klidně i rodinné úspory. Bohužel jen málokdy se stane, že by zvířecí kamarád žil déle než my. A v takovém případě možná budete chtít využít svůj pozemek a pohřbít ho tam. Jenže pozor. Pojí se s tím několik povinností, které musíte bez dalšího splnit, jinak si zaděláváte na tučnou pokutu. 

Karel měl 11 let svou fenku Abby. Když její onemocnění došlo do fáze, že musel zavolat veterináře, aby ji utratil, byla to pro celou rodinu trýznivá a bolestivá ztráta. Rozhodli se, že ji pohřbí na zahradě, udělají ze dřeva křížek a budou chodit zapalovat svíčku. Ale opravdu je to možné? A za jakých podmínek si může Karel pohřbít své milované zvíře na vlastním pozemku?

Zvířecí hřbitovy a kremace

Odlišná pravidla platí pro pohřbívání domácích mazlíčků, koní, prasat či dalších přežvýkavců. Velkým trendem se stávají zvířecí hřbitovy, v České republice jich ale zatím nemáme tolik. Takový hřbitov najdeme například v Lounech, Jihlavě, Mariánských lázních, Písku nebo Niměřicích. Oproti tomu ale existuje velké množství zvířecích krematorií, některá z nich dokonce nabízejí rozloučení v obřadní nebo rozlučkové místnosti. 

Následně si můžete nechat vyrobit urnu, eventuálně nechat popel zatavit do památečního předmětu, zalít jej do šperku apod. I přes moderní možnosti se stále někteří uchylují k pohřbení čtyřnohého člena rodiny na vlastním pozemku. Co k tomu budete potřebovat? 

Jaké zvíře nesmíte pohřbít na svém pozemku?

Prase ani zvíře z řádu přežvýkavců nesmí být pohřbeno na vašem pozemku. Koně lze na pozemku pohřbít za zpřísněných podmínek, které stanovuje prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství. 

Jak by měl vypadat hrob?

Musí být alespoň 80 centimetrů hluboký a jeho velikost by měla odpovídat velikosti těla pohřbívaného zvířete. Jste také povinni použít při pohřbívání dezinfekční prostředky (např. nehašené vápno). Pokud je zvíře pohřbíváno v obalu, musí být rozložitelný v půdě. Zakázány jsou obaly, které poškozují životní prostředí. 

Rovněž nesmí při pohřbívání dojít ke kontaminaci vodního zdroje a při výkopu hrobu se nesmí objevit podzemní voda. Zvíře je potřeba zasypat alespoň 50 centimetrovou vrstvou zkypřené zeminy do úrovně okolního terénu. Pokud je toto zvíře těžší než 100 kilogramů, musí být vrstva dvojnásobná. 

Nezapomeňte, že hrob musí být nejen označen tak, aby bylo zvíře identifikovatelné, ale nesmí chybět ani datum, kdy došlo k pohřbení.

Kam můžete hrob dát? 

Umístěný musí být 200 metrů od vodního zdroje, 50 metrů od hranice sousedního pozemku a 100 metrů od nejbližší stavby určené pro bydlení. Místo musí být také zajištěno proti vniknutí dalších zvířat. 

Pozor na nemalou pokutu

Pokud nesplníte podmínky určené pro pohřbívaní zvířete podle pravidel veterinárního zákona, hrozí vám pokuta až do výše 50 tisíc korun, pokud přestupek spáchá právnická osoba v souvislosti s výkonem její podnikatelské činnosti, může částka činit až 500 tisíc korun

Zdroj: vyhlášky Ministerstva zemědělství, veterinární zákon, goodbye.cz, pravoprovsechny.cz

KAM DÁL: Alkohol za volantem: Můžete mít i víc než 0 promile.