Alkohol za volantem: Můžete mít i víc než 0 promile

Alkohol za volant nepatří
Zobrazit fotogalerii (4)
  |   zajímavost

Hladina alkoholu v krvi stoupá ještě nějaký čas po vypití sklenky. Rychlost odbourávání alkoholu závisí na několika faktorech, včetně hmotnosti, pohlaví, genetiky a konzumovaného množství. V Česku je nulová tolerance vůči konzumaci alkoholu před jízdou, ale zároveň je i tolerovaná odchylka. 

Představme si řidiče, říkejme mu Marek. Je mu 25 let a občas není úplně zodpovědný. Zastavila ho policie a trvá na dechové zkoušce. On ale ví, že si po práci dal s kolegy pivo – a doufal, že touto dobou už nic nenadýchá. Luděk vedle z výroby mu ale poradil, aby v takovém případě „dýchnout“ odmítl. Vyplatí se mu to?

A co Marie, zodpovědná prodavačka v místní pekárně, která si dá skleničku maximálně na Štědrý den, ale přesto přístroj určený k prokázání alkoholu v krvi neukázal nulu? Má šanci obhájit, že vůbec nic nepila? Pojďte se s námi podívat, co říká zákon.

Kdo může k dechové zkoušce řidiče vyzvat?

Opilý řidič za volant nepatří – to ví i malé dítě. Ve skutečnosti se tolerance k alkoholu za volantem v různých zemích liší. U nás je bez dalšího nulová, na silnici se nesmíte vydat ani po skleničce vína – dokud alkohol zcela nevyprchá. Právě alkoholem v krvi se totiž snižují kognitivní funkce (pozornost, koncentrace, řeč, rozpoznávaní apod.), vytrácí se zábrany a snižuje pozornost.

V dnešní době je běžné, že při silniční kontrole můžete být vyzváni k podrobení se zkoušce, zda nejste pod vlivem alkoholu. Jste povinni podrobit se výzvě od policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie.

Orientační dechová zkouška se obvykle provádí s využitím dechového analyzátoru – většinou značky Dräger. První a druhé měření by mělo být provedeno v intervalu 5 minut. Odchylka mezi měřením by neměla přesáhnout 10 % u hodnot nad 0,24 promile. Co to znamená? Opakované měření se provede pouze v případě pozitivní dechové zkoušky, kdy naměřená hodnota přesáhne 0,24 promile. 

Tolerovaná odchylka

Z medicínské praxe totiž vyplývá, že člověk může mít nepatrnou fyziologickou hladinu v krvi i tehdy, pokud alkohol vůbec nepožil. Na množství zhruba do 0,2 se při laboratorním vyšetření vzorku krve hledí jako na fyziologickou hladinu. To neplatí, pokud se řidič sám přizná, že alkohol konzumoval.

Stanovená odchylka přístroje Dräger je stanovena na 0,04, pokud není prokázáno, že řidič před jízdou požil. Pokud je tak promile alkoholu 0,24 nebo méně, je třeba se na dechovou zkoušku za splnění dalších podmínek dívat jako na negativní. Pokud naměřená hladina přesáhne 1 promile, bude věc posouzena jako trestný čin.

Důsledky odmítnutí dechové zkoušky

Pokud řidič odmítne se vyšetření podrobit, dopustí se přestupku, který může být sankcionován pokutou v rozmezí 25 000 Kč – 50 000 Kč, rovněž je možné uložit zákaz řízení motorových vozidel až na 2 roky.

Pokud se chcete vyhnout komplikacím a ohrožování dalších řidičů na silnicích, pořiďte si kvalitní alkoholtester a vozte jej v autě. A nezapomeňte – ani jako spolujezdec nikdy nesedejte k člověku, který se posilnil alkoholem. Ať to není jako v Kameňáku, kdy se ptali spolujezdce: „Pane, jak můžete psa nechat řídit automobil?“, a ten odpověděl: „Mě se neptejte, já jsem stopař!“ 

Zdroj: silniční zákon, kuceralegal.cz, vyhláška č. 345/2002 Sb., pravoprovsechny.cz

KAM DÁL: Atentát na Klause. A další historické události tohoto týdne.