Senzační objev. Archeologové našli v lomu hroby z doby kamenné

Archeologové našli hrob z doby kamenné
 

Hroby z pozdní doby kamenné objevili archeologové v předpolí lomu Vršany na Mostecku. V hrobech leželi pravděpodobně muž a žena lidu kultury se šňůrovou keramikou.

Vršanská uhelná připravuje pokračování těžby a součástí je právě archeologický průzkum. Objevené kosterní pozůstatky jsou podle archeologů zřejmě nejstarší, které byly na Mostecku při průzkumech před zahájením těžby nalezeny.

"V těchto místech jsme odkryli čtyři hroby, přičemž ve dvou jsme nalezli kosterní pozůstatky, v jednom pouze předměty a čtvrtý byl prázdný. Odkryli jsme také tři sídlištní objekty. Nález datujeme do pozdní doby kamenné," řekl k nálezu archeolog z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Martin Volf.

Žena a muž

Pozůstatky i předměty byly podle něj z hrobů co nejšetrněji vyzvednuty a předány k dalšímu zkoumání. Podle polohy kostí v hrobech archeologové předběžně určili, že jde o ženu a muže. Žena měla v hrobě také hliněné nádoby a ozdoby z lastur. Muž měl při sobě náramek ze zvířecích zubů a kamenný nástroj.

Pohřebiště staré zhruba 6 000 let není prvním nálezem týmu archeologů, který pro Vršanskou uhelnou pracuje od roku 2014. V uplynulých letech v lokalitě objevili pozůstatky pravěkého osídlení především z doby železné. Typickým zástupcem takového osídlení jsou takzvané polozemnice, částečně zahloubené objekty, které obývali Keltové, případně Germáni.

Bohatý obchodník

Nejvíce artefaktů bylo nalezeno v hrobě bohatého obchodníka z období 800 let před naším letopočtem. Nedaleko hrobů, které byly odkryty nyní, jsou také pozůstatky osídlení na břehu rybníka nebo bažiny. Díky nálezům mohou archeologové mapovat postup osídlení na Mostecku.

Vršanská uhelná spolupracuje s archeologickým ústavem od roku 2012. Vlastní terénní práce začaly o dva roky později a pokračovaly až do konce loňského roku. Pro těžební společnost je záchranný archeologický výzkum jednou z podmínek k povolení hornické činnosti.