Výzkum, který nepřekvapil. Lidé s extremistickými názory nejsou schopni řešit složité mentální úkoly

Zajímavý výzkum Univerzity of Cambridge odhaluje myšlení radikálů
23.02.2021 - 10:30  

Zajímavé výsledky vědeckého výzkumu prezentovala Univerzity of Cambridge, která se zabývala tím, jaké důvody vedou člověka k radikálním až extremistickým názorům na politiku a společenské otázky. K čemu na prestižní univerzitě dospěli? 

O tom, že náš mozek je velmi citlivý na různé propagandistické stimuly, je jasné. Stačí se podívat na záběry zfanatizovaného davu z dob Třetí říše nacistického Německa či si stačí připomenout události kolem února v roce 1948. Extremistické politické subjekty vždy míří svou politikou zjednodušující rétorikou. Právě tento jev a hledání důvodu, proč tomu tak je, se rozhodla vyzkoumat prestižní Univerzity of Cambridge. Na co vědečtí pracovníci přišli? 

O co jde? 

Hlavní zjištění ze zmíněné studia dokazuje, že lidé, kteří inklinují k důvěře vůči extremistickým politickým postojům, nejsou schopni řešit složitější mentální úkoly. U velké skupiny lidí se totiž nacionalistické, dogmatické a ideologické pohledy na svět vymykají z měřítek věku, rasy či pohlaví. Základní problém je, jak jsou informace přijímány a zpracovány. 

Studie byla založená na zkoumání 330 respondentů ve věku od 22 do 63 let, kteří byli vystaveni několika testům, 37 neuropsychologickým a 22 průzkumům osobnosti. Úkoly byly záměrně vytvořeny tak, aby se v nich neobjevoval emocionální či politický obsah. Naopak se jednalo často o složité strategické a komplexní výzkumy, jež vyžadovaly výrazné mentální zapojení mysli. 

Výsledky?

Lidé s extremistickými názory projevili černobílé vidění světa. Lidé, kteří nejsou schopni nad úkoly uvažovat komplexně, mají předpoklady k tomu důvěřovat extremistickým ideologiím, protože odpovídají jejich emocionálnímu pohledu na svět. 

U lidí, kteří mají dogmatické názory na svět, se projevovalo horší řešení problémů v oblasti jednoduchých úkolů, jako bylo posuzování, zda se tečka na obrázku pohybuje doprava či doleva.Úplně základní úkoly mají tendenci zpochybňovat či k nim být nedůvěřivý. 

Důležitá studie pomůže odhalit několik ideologicky smýšlejících typů osob a najde způsob, jak vysvětlovat a komunikovat - tedy pochopit, co je vede k tomu důvěřovat lžím a propagandě. 

KAM DÁL: Událost, na kterou se nezapomíná. Hokejový trpaslík porazil v turnaji století všechny giganty světa

 

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru