Výzkum, který nepřekvapil. Lidé s extremistickými názory nejsou schopni řešit složité mentální úkoly

Zajímavý výzkum Univerzity of Cambridge odhaluje myšlení radikálů
 

Zajímavé výsledky vědeckého výzkumu prezentovala Univerzity of Cambridge, která se zabývala tím, jaké důvody vedou člověka k radikálním až extremistickým názorům na politiku a společenské otázky. K čemu na prestižní univerzitě dospěli? 

O tom, že náš mozek je velmi citlivý na různé propagandistické stimuly, je jasné. Stačí se podívat na záběry zfanatizovaného davu z dob Třetí říše nacistického Německa či si stačí připomenout události kolem února v roce 1948. Extremistické politické subjekty vždy míří svou politikou zjednodušující rétorikou. Právě tento jev a hledání důvodu, proč tomu tak je, se rozhodla vyzkoumat prestižní Univerzity of Cambridge. Na co vědečtí pracovníci přišli? 

O co jde? 

Hlavní zjištění ze zmíněné studia dokazuje, že lidé, kteří inklinují k důvěře vůči extremistickým politickým postojům, nejsou schopni řešit složitější mentální úkoly. U velké skupiny lidí se totiž nacionalistické, dogmatické a ideologické pohledy na svět vymykají z měřítek věku, rasy či pohlaví. Základní problém je, jak jsou informace přijímány a zpracovány. 

Studie byla založená na zkoumání 330 respondentů ve věku od 22 do 63 let, kteří byli vystaveni několika testům, 37 neuropsychologickým a 22 průzkumům osobnosti. Úkoly byly záměrně vytvořeny tak, aby se v nich neobjevoval emocionální či politický obsah. Naopak se jednalo často o složité strategické a komplexní výzkumy, jež vyžadovaly výrazné mentální zapojení mysli. 

Výsledky?

Lidé s extremistickými názory projevili černobílé vidění světa. Lidé, kteří nejsou schopni nad úkoly uvažovat komplexně, mají předpoklady k tomu důvěřovat extremistickým ideologiím, protože odpovídají jejich emocionálnímu pohledu na svět. 

U lidí, kteří mají dogmatické názory na svět, se projevovalo horší řešení problémů v oblasti jednoduchých úkolů, jako bylo posuzování, zda se tečka na obrázku pohybuje doprava či doleva.Úplně základní úkoly mají tendenci zpochybňovat či k nim být nedůvěřivý. 

Důležitá studie pomůže odhalit několik ideologicky smýšlejících typů osob a najde způsob, jak vysvětlovat a komunikovat - tedy pochopit, co je vede k tomu důvěřovat lžím a propagandě. 

KAM DÁL: Událost, na kterou se nezapomíná. Hokejový trpaslík porazil v turnaji století všechny giganty světa

 

 

Klíčová slova: