7 nejčastějších mýtů o epilepsii

Epilepsie je dnes dobře známé onemocnění. Přesto je s ním stále spojeno určité stigma
  |   zajímavost |  Komerční sdělení

Epilepsie je jedním z nejdéle známých onemocnění. Zmínky o ní najdeme už v textech starověkých Řeků a Egypťanů. Přesto je stále pro mnoho lidí těžké epilepsii plně porozumět, a z toho důvodu se o ní dodnes traduje celá řada mýtů. Pojďme společně vyvrátit 7 nejčastějších mýtů o epilepsii.

Epilepsie je onemocnění mozku, které se projevuje opakujícími se záchvaty. Epileptické záchvaty mohou mít mnoho podob – od nepatrných svalových záškubů a chvilkové ztráty pozornosti až po křeče a bezvědomí.

Epilepsie může mít řadu příčin. Nejčastěji se jedná o genetické predispozice, ale může být spojena také s onemocněním či poraněním mozku, a až 30 % případů nemá jasnou příčinu.

Až 50 milionů lidí celosvětově trpí epilepsií

Ačkoliv epilepsii nelze vyléčit, s léky na tlumení záchvatů a dodržováním správné životosprávy může je možné žít normální, aktivní život. Někteří pacienti se pomocí léčby dokonce úplně zbaví záchvatů.

Epilepsie je dnes dobře známé onemocnění. Přesto je s ním stále spojeno určité stigma, což může vést k sociální izolaci, diskriminaci a dalším negativním důsledkům. Důvodem jsou mimo jiné i nejrůznější mýty o epilepsii, které ve společnosti přetrvávají. Tohle jsou nejčastější z nich:

  • Mýtus č. 1: Lidé při epileptickém záchvatu mají vždy křeče a upadnou do bezvědomí

Tento mýtus podporují ve velké míře filmy a seriály, které ukazují téměř výhradně tonicko-klonické epileptické záchvaty. Tedy záchvaty, při kterých nemocný upadne na zem, svíjí se v křečích a ztrácí vědomí.

Fakt: Tonicko-klonické záchvaty jsou jedním z téměř 40 druhů epileptických záchvatů. Naprostá většina epileptických záchvatů se projevuje mírnými svalovými záškuby, zmateností či dezorientací.

  • Mýtus č. 2: Epilepsie je duševní porucha

Mnozí lidé považují epilepsii za duševní poruchu. Přispívají k tomu i zvláštní zvuky, které pacient může vydávat během záchvatu, nebo podivné chování provázející záchvat.

Fakt: Epilepsie je neurologické onemocnění. Drtivá většina lidí žijících s epilepsií nemá žádné kognitivní ani psychické problémy. To ale neznamená, že lidé s epilepsií nemohou mít psychické problémy, které nijak nesouvisejí s tímto onemocněním.

  • Mýtus č. 3: Lidé s epilepsií nemohou řídit

Lidé často žijí v přesvědčení, že epileptici nesmějí řídit a že by se měli vyhýbat rizikovým aktivitám, jako je plavání, protože mohou kdykoliv upadnout do epileptického záchvatu.

Fakt: Lidé s epilepsií mohou za určitých podmínek získat řidičský průkaz. Stačí, aby alespoň jeden rok nedostali epileptický záchvat a aby jejich žádost schválil ošetřující neurolog. Epileptici se také mohou zapojit do běžných aktivit včetně sportu, ale měli by dbát na příslušná bezpečnostní opatření a svůj léčebný plán.

  • Mýtus č. 4: Člověku, který má epileptický záchvat, byste měli zabránit v pohybu

Lidé mívají tendenci pacientovi, který při epileptickém záchvatu upadne na zem a zmítá se v křečích, zabránit v pohybu, aby záchvat zastavili.

Fakt: Omezením pohybu záchvat nezastavíte ani nezpomalíte, naopak hrozí, že nemocný zraní sám sebe nebo vás. Raději odstraňte z okolí ostré a nebezpečné předměty, o které by se mohl uhodit, a počkejte, až záchvat přejde.

  • Mýtus č. 5: Při epileptickém záchvatu byste měli nemocnému vložit něco do úst

Vložení předmětu do úst pacienta v bezvědomí má sloužit k tomu, aby dotyčný nespolkl vlastní jazyk a neudusil se.

Fakt: Tento mýtus je velmi nebezpečný. Je fyzicky nemožné spolknout vlastní jazyk. Vkládáním předmětů do úst naopak riskujete, že si pacient vylomí zuby, poraní čelist nebo vážně ublíží vám.

  • Mýtus č. 6: Když má někdo epileptický záchvat, musí do nemocnice

Epileptické záchvaty mohou přihlížející snadno vyděsit a vyvolat v nich pocit, že člověk s epileptickým záchvatem potřebuje pomoc lékařů, či dokonce záchrannou službu.

Fakt: Ve většině případů potřebuje člověk po epileptickém času jen čas na zotavení a odpočinek. Pokud se ale při záchvatu zranil nebo se jednalo o jeho první epileptický záchvat, měl by navštívit lékaře.

První pomoc při epileptickém záchvatu však není radno podcenit v případě, že neznáte zdravotní stav postiženého. Pokud vidíte neznámého člověka, například na ulici či v hromadné dopravě, který při epileptickém záchvatu upadl do bezvědomí, volejte 155.

  • Mýtus č. 7: Epilepsie je nakažlivá

Pravděpodobně proto, že její příčiny dosud nebyly zcela objasněny, můžete občas zaslechnout, že epilepsie je způsobena infekcí, a je tedy přenosná z člověka na člověka.

Fakt: Epilepsie je neurologické onemocnění. Navzdory tomu, že zatím neznáme všechny příčiny, je jisté, že epilepsie není přenosné onemocnění, a nemůžete ji tedy od epileptika chytit.


Zdraví a styl