Za třicet let se ztrojnásobil výskyt rakoviny střev. Co s tím?

 

Přední odborníci z Všeobecné fakultní nemocnice nám pověděli o současných možnostech prevence a léčby nádorových střevních onemocnění.

 Jak si zdraví zachovat? Dobrou protinádorovou prevencí je zvýšený příjem ovoce a zeleniny, což prokazují i epidemiologické studie. Ovoce a zelenina obsahují  karotenoidy, vláknina nebo vitamin C. Riziko vzniku nádoru střev snižuje dostatečný příjem kalcia (800 mg/den) a vitaminu D. Preventivně může působit také dostatečný příjem kyseliny listové a vitaminů B6 a B12.

Příčina rakoviny není známa

"Předpokládá se, že existuje „vrozená vlastnost“, která je pak spuštěna zevním vlivem, např. infekcí. Víme, že v místě zánětu je velké množství bílých krvinek, které tvoří půdovky, zvané cytokiny, které mají prozánětlivý účinek a snižují odúmrť bílých krvinek, což udržuje zánět aktivním. Potlačení těchto působků je nyní využíváno v úspěšné léčbě,“ uvádí MUDr. Karel Lukáš, CSc., primář IV. interní kliniky – kliniky gastroenterologie a hepatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dodává: „U většiny pacientů současná léčba umožňuje potlačit příznaky, zabránit komplikacím a zabezpečit dobrou kvalitu života.“

Rakovina střeva je naštěstí pomalá

Zárodkem nádoru jsou menší novotvary, tzv. polypy.  „Předpokládaná doba vývoje od adenomového polypu v karcinom se odhaduje na 10 – 15 let. Právě tato skutečnost vytváří optimální podmínky pro časnou prevenci,“ říká MUDr. Tomislav Švestka, CSc., ze IV. interní kliniky – kliniky gastroenterologie a hepatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

S věkem riziko stoupá

"Téměř 90 % nádorů se zjišťuje u nemocných starších 50 let. Dalším rizikovým faktorem je přítomnost polypů, které jsou prokazovány až u ¼ vyšetřených ve věku nad 50 let. Jejich výskyt se zdvojnásobuje u osob starších 70 let,“ vysvětluje MUDr. Tomislav Švestka, CSc., ze IV. interní kliniky – kliniky gastroenterologie a hepatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Kolonoskopie a máte na deset let klid

 Možnéstí prevence je skríningová kolonoskopie ve věku 55 let a výše. Jedná se o vyšetření tlustého střeva a konečníku pomocí ohebné sondy o průměru 11-13 mm. Vyšetření trvá zhruba půl hodiny. Při negativní nálezu nemusí člověk absolvovat test na okultní krvácení ve stolici následujících 10 let.  „Metoda je alternativou pro pacienty, kteří nechtějí nebo nejsou schopni podstupovat pravidelné lékařské kontroly v dlouhodobém a pravidelném horizontu. V ČR je vybudována rozsáhlá síť státních a soukromých endoskopických pracovišť, která jsou schopna kapacitně zvládnout nárůst endoskopických vyšetření. Rovněž cena koloskopie v České republice neznamená zvýšenou zátěž pro systém zdravotního pojištění,“ objasňuje MUDr. Tomislav Švestka, CSc., ze IV. interní kliniky – kliniky gastroenterologie a hepatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Léčba střevních nádorů

Základní je chirurgická léčba, kdy se odstraní postižená část střeva. Velmi závisí  na stádiu onemocnění. Definitivního uzdravení nejspíše nastane u časných stádií. U pokročilého stádia je léčba považována spíše za paliativní. Po operaci se vždy podává chemoterapie. Biologická a imunologická léčba je pro každého pacienta individuální. Někdy se též provádí předoperační ozáření s následnou resekcí tumoru.  

Klíčová slova: