Bojujme s Alzheimerem. Kde si vědci neví rady, pomohu si senioři sami

Slovo senior už dávno není synonymem pro bezmocného starce
Zobrazit fotogalerii (5)
 

S vyšším věkem většinou ubývají pracovní povinnosti, blíží se odpočinek a možnost “vypnout mozek”. To je sice na jednu stranu pro mnohé velmi lákavé, na druhou stranu ale stejně tak nebezpečné. Vždyť právě další a nové informace udržují mozek v aktivitě a pohotovosti a - jak dokazují vědci - zpomalují stárnutí, alespoň v mentální rovině. Navíc bojují i proti rozvoji Alzheimerovy choroby. A to už za trochu té námahy stojí…

Ideální možností, jak se udržet duševně aktivní až do opravdu vysokého věku, je soustavné studium. Není ale třeba se lekat - není míněno klasické studium, zakončené zkouškami a doprovázené obavami z jejich výsledku. Řeč je o univerzitách volného času nebo třetího věku, které orgranizují jednak vysoké školy a pak také kulturní organizace v mnoha městech republiky. Trend vzdělávání lidí, kteří již nemusí denně chodit do práce nebo i chodí, ale chtějí získávat další poznatky, získává na síle a zájem o tyto programy rok od roku roste.

Stáří neznamená hloupnutí

“To, že jsem stará, ještě neznamená, že chci být hloupá,” konstatovala jedna z posluchaček univerzity volného času v Čáslavi, kde tento program pro seniory organizuje městská knihovna a muzeum. “Člověk, který se přestane učit, se ztrácí ve světě, který se neustále mění. To nechceme ani my senioři,” doplnila dále. Pojem “senior” tak dnes již nenabízí klasickou představu babičky v šátku nebo upracovaného shrbeného dědečka s holí. Lidé v důchodovém věku jsou často velmi aktivní, kteří - pokud je to jen trochu možné - poznávají republiku i svět, účastní se nejrůznějších akcí, vzdělávají se. Senior zkrátka svůj život dnes nevzdává a to je jedině dobře. V takové snaze napomáhají právě vzdělávací programy pro dříve narozené. Své o tom vědí například také v Pardubicích, v Havlíčkově Brodě, Vysokém Mýtě, Šumperku a nespočtu dalších měst a obcí.

Učení bez stresu

Co mohou zájemci o účast na takových přednáškách čekat? Jednoduše řečeno nové poznatky, které se mladším lidem hodí v praxi třeba i po pracovní stránce a seniorům rozšíří obzory a hlavně je udrží v kontaktu s neustále se měnícím světem. Zatímco univerzity a vysoké školy nabízí programy, které jsou většinou určeny pro širší věkové spektrum účastníků, městské knihovny a další zařízení se věnují převážně právě seniorům. Pro ty připravují přednášky například z oblasti bezpečnosti, kde se posluchači naučí jednoduše a účinně bránit proti agresi některých podomních prodejců nebo dalších potenciálně nebezpečných osob. Ve většině případů nechybí ani přednášky z historie, z oblasti péče o zdraví a mnohé další. 

Zůstat v kontaktu se světem

Co dalšího mohou přednášky pro seniory nabídnout? To nejdůležitější a nejcennější - kontakt s vrstevníky, s lidmi stejného nebo podobného zaměření, s lidmi, kteří také mají zájem o další rozvoj sebe sama a rozhodně nepropadají skepsi a odevzdání. Právě tyto momenty jsou pak rozhodující v dotváření života lidí, kteří mají svůj profesní život uzavřen a mohou užívat volný čas podle svého výběru. A ten by měl být co nejpestřejší a nejširší, aby dovoloval prožít léta, strávená v důchodu, co nejplněji a nejaktivněji. Senioři si takový život jistě zaslouží a jejich rodiny pak mohou s klidem a radostí sledovat spokojené prarodiče, kteří se zajímají o svět kolem sebe. A to i díky studijním programům, určeným právě pro ně. 

Jsou ve vašem městě také takové možnosti? Možná o nich jen nevíte...