Bojujme s Alzheimerem. Kde si vědci neví rady, pomohu si senioři sami

S vyšším věkem většinou ubývají pracovní povinnosti, blíží se odpočinek a možnost “vypnout mozek”. To je sice na jednu stranu pro mnohé velmi lákavé, na druhou stranu ale stejně tak nebezpečné. Vždyť právě další a nové informace udržují mozek v aktivitě a pohotovosti a - jak dokazují vědci - zpomalují stárnutí, alespoň v mentální rovině. Navíc bojují i proti rozvoji Alzheimerovy choroby. A to už za trochu té námahy stojí…

02.12.2019 - 16:00  
Slovo senior už dávno není synonymem pro bezmocného starce
Zobrazit fotogalerii (5)

Ideální možností, jak se udržet duševně aktivní až do opravdu vysokého věku, je soustavné studium. Není ale třeba se lekat - není míněno klasické studium, zakončené zkouškami a doprovázené obavami z jejich výsledku. Řeč je o univerzitách volného času nebo třetího věku, které orgranizují jednak vysoké školy a pak také kulturní organizace v mnoha městech republiky. Trend vzdělávání lidí, kteří již nemusí denně chodit do práce nebo i chodí, ale chtějí získávat další poznatky, získává na síle a zájem o tyto programy rok od roku roste.

Stáří neznamená hloupnutí

“To, že jsem stará, ještě neznamená, že chci být hloupá,” konstatovala jedna z posluchaček univerzity volného času v Čáslavi, kde tento program pro seniory organizuje městská knihovna a muzeum. “Člověk, který se přestane učit, se ztrácí ve světě, který se neustále mění. To nechceme ani my senioři,” doplnila dále. Pojem “senior” tak dnes již nenabízí klasickou představu babičky v šátku nebo upracovaného shrbeného dědečka s holí. Lidé v důchodovém věku jsou často velmi aktivní, kteří - pokud je to jen trochu možné - poznávají republiku i svět, účastní se nejrůznějších akcí, vzdělávají se. Senior zkrátka svůj život dnes nevzdává a to je jedině dobře. V takové snaze napomáhají právě vzdělávací programy pro dříve narozené. Své o tom vědí například také v Pardubicích, v Havlíčkově Brodě, Vysokém Mýtě, Šumperku a nespočtu dalších měst a obcí.

Učení bez stresu

Co mohou zájemci o účast na takových přednáškách čekat? Jednoduše řečeno nové poznatky, které se mladším lidem hodí v praxi třeba i po pracovní stránce a seniorům rozšíří obzory a hlavně je udrží v kontaktu s neustále se měnícím světem. Zatímco univerzity a vysoké školy nabízí programy, které jsou většinou určeny pro širší věkové spektrum účastníků, městské knihovny a další zařízení se věnují převážně právě seniorům. Pro ty připravují přednášky například z oblasti bezpečnosti, kde se posluchači naučí jednoduše a účinně bránit proti agresi některých podomních prodejců nebo dalších potenciálně nebezpečných osob. Ve většině případů nechybí ani přednášky z historie, z oblasti péče o zdraví a mnohé další. 

Zůstat v kontaktu se světem

Co dalšího mohou přednášky pro seniory nabídnout? To nejdůležitější a nejcennější - kontakt s vrstevníky, s lidmi stejného nebo podobného zaměření, s lidmi, kteří také mají zájem o další rozvoj sebe sama a rozhodně nepropadají skepsi a odevzdání. Právě tyto momenty jsou pak rozhodující v dotváření života lidí, kteří mají svůj profesní život uzavřen a mohou užívat volný čas podle svého výběru. A ten by měl být co nejpestřejší a nejširší, aby dovoloval prožít léta, strávená v důchodu, co nejplněji a nejaktivněji. Senioři si takový život jistě zaslouží a jejich rodiny pak mohou s klidem a radostí sledovat spokojené prarodiče, kteří se zajímají o svět kolem sebe. A to i díky studijním programům, určeným právě pro ně. 

Jsou ve vašem městě také takové možnosti? Možná o nich jen nevíte...