Doktor Karel Nešpor radí, jak přečkat podzimní vlnu koronaviru: pomoc přinese pár snadných kroků

Doktor Karel Nešpor, emeritní primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, radí, jak na koronavirus
 

Doktor Karel Nešpor je známým psychiatrem, specializujícím se na léčbu závislostí. Můžeme jej znát z mnoha televizních pořadů, kde dává divákům lekce smíchu, při nichž jen málokdo dokáže zachovat vážnou tvář. Jak se dívá na současnou pandemii a jaké rady má pro její přežití bez újmy na psychickém zdraví? Co dalšího prozradil? 

Pane doktore, jste odborníkem na léčbu závislostí. Je rozdíl mezi tím, jak se koronavirus dotýká lidí bez závislosti a lidí závislých na nějaké návykové látce? Jak souvisejí návykové látky a problémy spojené s koronavirem?
Návykové látky zvyšují riziko většiny infekčních nemocí včetně covid-19. Týká se to tabáku, alkoholu i jiných drog. Návykové látky totiž oslabují odolnost a některé působí přímo na sliznice dýchacích cest. Navíc se člověk pod vlivem návykové látky neovládá a dělá nerozumné věci.

MUDr. Karel Nešpor, CSc. je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog. Vystudoval lékařskou fakultu UK v Plzni a od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice. Dnes je emeritním primářem. 

Jak současná situace působí na lidi, kteří mají problém s návykovými látkami? Jde o čistě negativní posun? 
Současná situace může ovlivnit chování vůči návykovým látkám v dobrém i špatném.

Kdyby chtěl někdo návykovou látkou mírnit stres, zhoršil by ho. I jedna cigareta nebo menší množství alkoholu zvýší tepovou frekvenci, což je typický příznak stresu. Člověk si ten stres jen neuvědomuje. Účinek návykové látky odezní a dotyčnému je hůř než předtím.

Na druhou stranu, jestliže má člověk omezené finanční prostředky, bude jimi šetřit a používat je na rozumné věci. Také si dnes většina z nás uvědomuje, že zdraví je důležitá hodnota. Je třeba ho chránit a k tomu patří střízlivost a nekuřáctví.

Které závislosti jsou nejen z dnešního pohledu nejrizikovější?

Nejhorší závislost je ta, kterou si člověk nepřizná. Dotyčný si myslí, že jedná ze své svobodné vůle a dělá si, co chce. Ve skutečnosti ale tančí, jak jeho závislost píská.

Jak se chránit před dopady pandemie po psychické stránce?

Máme řadu možností:

  • Omezte stres, například 15 minut televizního zpravodajství je víc než dost. Buďte velkorysí a vyhněte se zbytečným konfliktům. Abstinujte, alkohol, tabák, drogy a hazard zvyšují stres.
  • Spánek posiluje tělo i psychiku. Spěte přiměřeně a choďte spát v obvyklou dobu. Televizi, počítač a mobil nechte vypnuté nejméně hodinu před spaním a brzy ráno. K usínání můžete použít relaxační techniku. Těch mám hodně a zadarmo na webu drnespor.eu.
  • Rozumná tělesná aktivita posiluje imunitu, mírní úzkost i depresi, Může to být i chůze nebo úklid. Jóga a čchi-kung spojují výhody relaxace a cvičení.
  • Udržujte si zdravé návyky. Jezte, cvičte, pracujte, uklízejte a odpočívejte v obvyklou dobu. Sem patří i hygiena a péče o zevnějšek.
  • Zdravé emoce prospívají tělu i mysli. Připomínejte si své úspěchy a hezké chvíle. Negativní emoce lze klidně a s odstupem pozorovat nebo nahrazovat zdravými. Buďte laskaví k sobě i druhým.
  • Těšte se na něco a dávejte si dobré cíle.
  • Smějte se často i bez důvodu. Sdílejte smích a humor. Přináší to uvolnění a projasňuje náladu.
  • Věnujte se pěstování dobrých vztahů, protože zvyšují odolnost. Pomáhejte druhým a povzbuzujte je.
  • K dalším možnostem patří duchovní život a klidná, melodická hudba.
  • Uvědomujte si, co i za této situace můžete a co lze.

Jste známý svými lekcemi smíchu i v médiích. Myslíte si, že nám může smích pomoci i v tomto případě? Jaký druh smíchu byste pro tuto příležitost doporučoval?

Smích, o kterém věda zjistila, že zlepšuje náladu, jsem pojmenoval lišácký. Oči se při něm přimhouří. Tím říkáme okolí, že situace je bezpečná. Koutky úst se pohybují směrem k uším a zuby se nedotýkají. Uvolněná čelist oznamuje okolí, že nebudeme kousat. To jsou samé dobré zprávy. Jestliže při úsměvu oči rozšíříme, znamená to obdiv, okouzlení nebo fascinaci. S tímhle úsměvem raději opatrně, zvláště jste-li elegantní dáma. Do třetice ještě dokonale nenápadný úsměv. Při něm přitahujte uši k hlavě. Naše babičky říkaly: „On má za ušima,“ ale nevěděly, že tam máme maličké svaly. Ve většině mých knih z posledních let se nějaké druhy smíchu najdou. Třeba v září 2020 mi vyšly dvě novinky „Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti“ a „Smích a úsměv u pomáhajících profesí“.

KAM DÁL: Dana a Emil Zátopkovi: pár, který pojilo mnohem víc než datum narození. Medaile, rekordy, ale i životní trápení.


Životní styl

Hobby