Oční chirurg tvrdí: Většina diabetiků přichází o zrak naprosto zbytečně

Oční vyšetření zabere pouze několik hodin ročně
Zobrazit fotogalerii (2)
 

V České republice stoupá počet pacientů s diabetickou retinopatií. Vada zraku v důsledku špatně léčené cukrovky postihuje více než 100 000 diabetiků a jejich počet každoročně roste asi o 2 %. Přibližně 2 500 lidí přišlo v současné době zcela o zrak. Je možné se tomuto trendu bránit a pokud ano, jak?

Cukrovka je v průmyslově vyspělých zemích nejčastější příčinou slepoty u lidí v produktivním věku. Laser by mohl zachránit zrak až 90 % těchto lidí. Ale diabetici o problému málo vědí. Diabetická retinopatie je jednou z velmi častých chronických komplikací, které postihují pacienty s diabetem. Podle MUDr. Marty Klementové z Diabetologického centra Diavize trpí retinopatií v různém stupni závažnosti po dvaceti letech trvání cukrovky 65 až 99 % diabetiků.

Jedná se o nezánětlivé onemocnění sítnice. „První variantou je, že špatně kompenzovaná cukrovka postihuje drobné cévky v oku, které se ucpávají, a tím dojde k porušení prokrvení sítnice. Druhý způsob postižení je tím, že cévy v sítnici "netěsní", vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní a praskají, mohou prokrvácet oko a způsobit trakční odchlípení sítnice," vysvětluje oční chirurg Lucie Valešová.

K očaři je nutné chodit jednou ročně

Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá především v jeho nenápadnosti. Zpočátku totiž pacient nepociťuje prakticky žádné příznaky. Když je pocítí, bývá už pozdě. "V první fázi může postižení sítnice zjistit jedině lékař při preventivní prohlídce očního pozadí. Až v pozdějších stadiích dochází k poklesu samotného vidění. To se může projevit třeba až po několika letech trvání špatné kompenzace diabetu. To už se ale nedá napravit, pouze zpomalit, a i to je velmi obtížné," říká MUDr. Valešová a důrazně varuje: "Proto by měl každý diabetik navštěvovat očního lékaře minimálně jednou ročně, i když žádné zhoršení zraku nepozoruje!"

Jak ještě cukrovka komplikuje zrak?
Jiným očním projevem cukrovky, který nesouvisí s diabetickou retinopatií, je proměnlivé vidění během dne. Bývá spíše u mladých nepoznaných nebo špatně kompenzovaných diabetiků. Je způsoben neustálými změnami dioptrií, které způsobuje proměnlivá hladina cukru v krvi a následně v oku. Cukrovka také napomáhá ke vzniku katarakty (šedého zákalu). Toto oční onemocnění lze léčit operací, která spočívá ve výměně nitrooční čočky.

Jedinou účinnou prevencí tak zůstává pravidelná kompenzace cukrovky podle pokynů lékaře, tzn. udržování potřebné hladiny krevního cukru (jehož optimální hodnota je 5,5 mmol/l) a vyvarování se dramatických vzestupů a pádů této hodnoty. Dále je vhodné hlídat si cholesterol i krevní tlak. Nejdůležitější prevencí ale zůstávají zmiňované pravidelné prohlídky u očaře. Ten, když problém včas odhalí, může rozvíjející se vadu zraku zarazit nebo alespoň zpomalit její postup.

Včasné odhalení může zachránit zrak

U pokročilejších stupňů diabetické retinopatie přichází na řadu operační zákrok pomocí laseru. Svou podstatou je podobný jako operace křečových žil. Jeho cílem není zlepšit vidění, ale alespoň zpomalit a stabilizovat průběh onemocnění sítnice. "Cílem léčby je zajizvit neprokrvené části sítnice a zabránit prosakování z cév,“ vysvětluje MUDr. Valešová.

Lékař na oko nasadí speciální laserovací kontaktní čočku, pomocí které směruje laserový paprsek na konkrétní místo na sítnici. "Vlastní laserové sezení trvá asi 10 až 30 minut. U některých pacientů je provedeno jen jedno laserové sezení, u jiných více, např. 5, ale i 8 sezení na jedno oko. Jednotlivá sezení na jednom oku musí mít minimálně 7denní odstup. U velmi pokročilých nálezů je někdy vhodná operační léčba tzv. vitrektomií - odstraněním sklivce. Tímto způsobem se operuje prokrvácené oko nebo odchlípená sítnice. Operace se provádí v narkóze nebo v místním umrtvení při několikadenní hospitalizaci. Výkon trvá tři čtvrtě hodiny až několik hodin," tvrdí lékařka.

Laserovým zákrokem by podle primářky Valešové bylo možné zachránit zrak až 90 % lidí postižených diabetem a diabetickou retinopatií. Problém tkví v tom, že lidé jsou o problematice málo informovaní a podceňují důležitost pravidelných preventivních prohlídek.

Jak probíhá vyšetření

Oční vyšetření přitom zabere pouze několik hodin ročně. Lékař nejprve zjistí vidění každým okem zvlášť. Na štěrbinové lampě, což je mikroskop k vyšetření oka, prohlédne přední část očí, jestli zde nejsou novotvořené cévy, změří nitrooční tlak. Následně po tzv. rozkapání očí za pomoci speciální čočky vyšetří oční pozadí.

„Podle výsledku stanoví další kontrolu nebo další vyšetření a ošetření laserem. U sporného nálezu objedná lékař fluorescenční angiografii, což je vyšetření, při kterém se do žíly na paži vstříkne kontrastní látka fluorescein, která obíhá v cévách celého těla, a lékař může vyfotografovat a lépe vyšetřit cévy na očním pozadí,“ uzavírá MUDr. Valešová.

Spolupráce pacientů s lékaři je úspěšná

Vzniku cukrovky lze přesto do jisté míry předcházet, a to dodržováním vhodné životosprávy, tedy správným stravováním a dostatkem pohybu. Diabetes je v dnešní době léčitelné onemocnění, které však pacienty provází celý život. Moderní postupy léčby umožňují diabetikům vést stejně kvalitní život jako zdravým lidem, v první řadě ale záleží na vůli pacienta dodržovat veškerá léčebná doporučení.

Ta jsou sice individuální, každý pacient ale musí vždy důkladně porozumět tomu, proč je nutné zvýšit jeho pohybovou aktivitu, nastavit vyvážený jídelníček nebo třeba ubrat na váze," vysvětluje MUDr. Marta Klementová. „Aktivní zapojení pacienta je cestou k jeho porozumění vlastní nemoci, kvalitní edukace je zase zodpovědností lékaře. Jedině to je předpokladem úspěšné léčby.“

KAM DÁL: Oční vady nám mohou hodně uškodit. Přesto je často podceňujeme.