Za smrtí do Švýcarska: asistovaná sebevražda jako způsob odchodu ze života. Obchod se smrtí nebo pomoc umírajícím?

Odchod ze života je vždy smutný. Někteří lidé si přejí o své poslední hodině rozhodnout sami
 

Asistovaná sebevražda je pro většinu z nás nepředstavitelným krokem. Ti, kteří denně trpí bolestí ať již fyzickou nebo psychickou bez jakékoliv vidiny na zlepšení stavu, na ni mohou mít ale jiný pohled. Pro některé z nich je podle jejich vlastního názoru smrt skutečným vysvobozením.

Bolest ve dne v noci, vidina dalších měsíců na lůžku ve čtyřiadvacetihodinové péči dalších, často cizích lidí, ztráta vlastní důstojnosti - to a další důvody vedou některé lidi k myšlence na tak zvanou asistovanou sebevraždu. V našich právních podmínkách není možné o takový zákrok požádat, a tak ti, kteří se pevně rozhodli, volí cestu do zahraničí - poslední cestu z vlasti - většinou do Švýcarska, které je u nás touto “službou” asi nejznámější.

Eutanázie není totéž jako asistovaná sebevražda

Jaký je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl? I když oba kroky končí úmrtím člověka, rozdíl je velký. Eutanázii vykonává jiná osoba, většinou tedy zdravotník. Jde o případy, kdy nevyléčitelně nemocný člověk požádá o ukončení svého života. Ani eutanázie není v Česku legální, ale některé jiné země ji ve výjimečných případech připouštějí. Jde například o Lucembursko, kde je možné, aby ji podstoupili pacienti od 12. roku věku. Podmínkou je nevyléčitelná choroba vedoucí ke smrti. Belgie a Nizozemsko povolují eutanázii i u lidí, kteří jsou tělesně v pořádku, ale v kvalitním životě jim brání silné deprese nebo demence. Podmínky v různých státech se liší, například již zmiňované Nizozemí připouští také eutanázii těžce postiženého neživotaschopného novorozence či kojence.

Kde je asistovaná sebevražda legální? 

  • Belgie
  • Lucembursko
  • Německo
  • Nizozemí
  • Švýcarsko
  • Oregon
  • Washington
  • Vermont
  • Montana

Asistovaná sebevražda 

Jiným způsobem dobrovolného odchodu ze světa je právě asistovaná sebevražda. Ta se od prvně uvedeného případu liší tím, že osoba, která k sebevraždě napomáhá, pouze připraví klientovi podmínky pro uskutečnění sebevraždy. Jde například o přípravu látky, která člověka usmrtí. Vypít nebo si jinak aplikovat smrtící koktejl ale musí dotyčný sám. Často jde o požití rozpuštěného pentobarbitalu, který je jinak v odpovídajících dávkách určen k léčbě epilepsie nebo při poruchách spánku. Používal se také při popravách v některých státech USA, ale pro tyto účely jej farmaceutické firmy již odmítají dodávat. Asistovanou sebevraždou lze odejít ze světa například právě ve Švýcarsku, ale také u našich sousedů v Německu.

Kolik stojí asistovaná sebevražda? 

Mnoho smrtelně nemocných lidí ze států, kde není asistovaná sebevražda povolena, podle statistik k jejímu vykonání volí převážně Švýcarsko, které tuto možnost jako důstojné ukončení života připouští již od roku 1942. Pomoc takovému člověku v uskutečnění jeho posledního přání pak není klasifikováno jako trestný čin. Tím by se asistence na sebevraždě stala pouze v případě, že by takový člověk jednal ze zištného důvodu. V této zemi poskytují takovou službu například specializované kliniky Dignitas, kde stojí asistovaná sebevražda v přepočtu na české koruny 160 tisíc, nebo společnost Eternal Spirit, ale i další. Z dostupných zdrojů vyplývá, že jen hojně diskutovaná klinika Dignitas poskytla pomoc při asistované sebevraždě více než dvěma tisicům klientů.

Diskuse v Česku

V České republice nejsou ani asistovaná sebevražda ani eutanázie legální, i když se o uzákonění takové možné volby již mnoho let vedou diskuse na půdě Parlamentu. Právě letos v létě představili poslanci za Českou pirátskou stranu společně s ANO návrh zákona, který by asistovanou sebevraždu nebo eutanázii za velmi přísně stanovených podmínek umožňoval i v našem státě. Na výsledek diskusí a případného hlasování si ale budeme muset ještě počkat.

KAM DÁL: Hokejistům zničil životy komunisty vykonstruovaný soudní proces. Mistři světa nuceně pracovali v uranových dolech.