Žena přežije více než muž. Dlouhověkostí se pyšní hlavně vdovy

Žena většinou přežije svého muže
 

Strach o život je zcela přirozený. Jaký je tedy recept na dlouhověkost? V současné situaci jsou staří lidé tou nejohroženější skupinou, ale někteří z nich přežili války, totalitní režimy a dokonce i několik virových onemocnění. 

Na planetě prý existuje pět tzv. Modrých zón - zemí, kde se lidé dožívají dlouhověkosti. Mezi tato místa patří oblast Barbagia v Sardinii, ostrovy Olinawa v Japonsku, Loma Linda v Kalifornii, ostrov Ikaria v Řecku a poloostrov Nicoya v Kostarice. Obyvatelé se zde s hravostí dožívají více než sto let. „Jsou to místa, kde trvá živá tradice, kde se modernizace neuchytila, kde si váží stáří, kde jsou lidé stále ještě svázáni s půdou a žijí své dny neměnným, poklidným rytmem. Jedí střídmě a žijí v srdečné vzájemnosti se svým okolím,“ vysvětluje badatel Dan Büttner.

Ke konci roku 2017 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení v ČR 2 895 963 důchodců.

Jak jsou na tom naši? 

A jak je to s dlouhověkostí u nás? Podle průzkumů se Česká republika v žebříčku zemí s nejvyšším průměrným věkem ocitla na čtyřicátém pátém místě. Lidé se zde dožívají přibližně 82 let - ženy a 76 let - muži. Jsou mezi námi ovšem i tací, jejichž věk přesahuje několik generací.
V Čechách podle odhadu z roku 2017 v současné době žije 523 stoletých a starších lidí (468 žen a 55 mužů).

V historii byly údaje o věku zemřelého zapisovány do matrik po sdělení příbuzných či blízkých osob. Můžeme se tudíž o jejich pravdivosti dodnes dohadovat. 
Za zmínku však stojí zápis z roku 1820 nalezený v britském soupisu, který se zmiňuje o jistém "Andrew Schmidt" (Ondřeji Šmídovi), který roku 1753 zemřel v Těšíně ve věku 124 let.
Nejdelší úředně doloženou žijící Češkou je však prohlášena Marie Míková, která se narodila v Chýnově roku 1882 a zemřela jako Marie Míka roku 1994 ve Vídni, čímž se stala také nejstarším občanem Rakouska.

Nejstarší Čech

Dnes je nejstarší Češkou paní Květoslava Hranošová z Prahy, která se letos dožila 108 let. Zažila prý císaře, Masaryka, ale i nacistický odboj, kde přišla o oba bratry, a léta normalizace. Celý život je členkou Sokola a propagátorkou yogu. A její recept na dlouhověkost? Nesoutěžit a snažit se dobře žít. Věc makropoulos, víra, životní styl nebo genetické dispozice? Podle různých zdrojů můžeme receptů na dlouhověkost najít nespočet.

Ženy žijí déle

Vědci se ovšem také zabývali otázkou, proč se ženy dožívají vyššího věku než muži? Může za to prý menší riziko infekčních onemocnění, lepší strava, ale i manželský svazek. Výzkum na Padovské univerzitě zjistil, že ženy nad šedesát pět let žijící svobodně nebo jako vdovy se dožívají vyššího věku než ženy ve svazku manželském, které jsou podle vědců vystaveny vyššímu stresu, starosti o chod domácnosti, a tím i vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění.

KAM DÁL: Psychologie koronaviru. Jak se dá ovlivnit lidská mysl.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru