Zvýšit IQ dítěte je velmi jednoduché. Začněte, dokud nebude pozdě

Pro rozvoj inteligence dítěte hraje hudba významnou roli
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Pro každé rodiče je jejich ratolest ten nejvýjimečnější tvor na na světě. V zájmu každého je vést výchovu takovým způsobem, aby z potomka vyrostl sebevědomý a hlavně inteligentní jedinec, který bude ve svém dospělém životě úspěšný. K tomuto cíli lze pomoci a není to nikterak náročné. Svému dítěti můžete během dětství zvýšit IQ, a to bezbolestně. 

Nemusíte mít zrovna doma Alberta Einsteina, abyste byli s inteligencí svého dítěte spokojení. Způsobů, jak svému potomkovi pomoci rozvinout vrozené předpoklady, je hned několik. Neznamená to však, že vám v postýlce roste budoucí nositel Nobelovy ceny. Vysoké IQ nezaručuje úspěch, ale přece jenom je to předpoklad, který může jenom pomoci. 

Mozek dítěte je jako houba, co nasává každý podnět a informaci. Při narození obsahuje 100 miliard neuronů a během prvních několika let váš potomek vytváří více než milion nervových spojů za sekundu. Je tedy zásadní, v jakém prostředí a atmosféře dítě vyrůstá. Pokud v rodině vládne smích a láska, vytváříte tak ideální prostředí pro rozvoj šťastného a inteligentního jedince. 

Několika jednoduchými kroky můžete vývoj zásadně posunout kupředu a přitom to není vůbec náročná záležitost. Pojďme si projít několik základních podnětů, které zcela jistě neublíží. 

Poslech hudby

Když jdete na hudební koncert, zcela jistě neříkáte: „Jdu si uvolnit dopamin.” Reálně se právě přesně tohle děje. Dopamin mimo jiné povzbuzuje touhu se učit, takže není nic jednoduššího než své dítě vést k pravidelnému poslechu hudby. Ta totiž pomáhá ve vývinu mozku a třeba takové učení díky ní může být mnohem zábavnější. 

Existuje mnoho výzkumů, které dokazují, že děti, které se učily na hudební nástroj, mají mnohem lepší paměť a lépe vyvinutější mozek než ty, které se na hudební nástroj neučily. Náročné, ale ideální je vést své dítě k učení na hudební nástroj před dosažením věku sedmi let. 

Dítě s hudebním impulsy má mnohem více rozvinutý mohutný svazek nervových vláken, které spojují obě poloviny mozku. V ideálním případě, když se samo pravidelně věnuje hře na hudební nástroj. Všechna pozitivita se tak v dospělém životě mohou projevit i v jiných oborech. 

Čtěte knihy

Ty nejtalentovanější děti začnou číst tak kolem čtyř let. Většina samozřejmě si tuto lidskou samozřejmost osvojí v první třídě základní školy. Rozvíjet inteligenci svého dítěte tak v tomto ohledu můžete o něco později. O to důležitější je čtení pro rozvoj IQ. 

Vzbudit v dítěti vztah ke čtení můžete už tím, že mu půjdete sami příkladem. Jednak rodič s knihou v ruce není blázen z daleké minulosti, ale vzor, který dítě velmi rádo napodobí. Důležité je také pravidelně číst svému miminku klidně už od chvíle, kdy je ještě batole. 

Zvyk je železná košile a co se stane v brzkém věku samozřejmostí, bude stejně tak normální v dospívání. Kniha je kromě získávání nových informací, rozvoje fantanzie a slovní zásoby zásadním prvkem ve vývoji k samostatnosti. Čím dřív se tak dítě ke knize dostane, tím lépe. 

Cvičit, cvičit, cvičit

Tělo i duše. Antický ideál lidského života. Spojení fyzické a intelektuální rovnováhy. Proč si nevzít inspiraci z dob, kdy se společnost dostala na svůj vrchol? Zmínili jsme důležitost hudby, čtení, ale k tomu všemu je nutné připojit i cvičení. Fyzický rozvoj těla má svůj nepochybně pozitivní vliv na tělo i duši. 

Cvičení je samozřejmě dobré pro každou generaci. Staří se udržují ve formě a mladí rozvíjejí svoje atletické schopnosti. Pravidelné cvičení u dítěte je však velmi důležité pro celkový vývin mozku hned v prvních letech jeho života. 

Fyzická námaha pomáhá dítěti v rozvoji paměti a snižuje rizika poškození mozku. Ten se totiž okysličuje a cvičení pomáhá v proudění krve. To zásadně ovlivňuje nervovou soustavu, a tím i celkové tělesné a duševní zdraví. Existuje hned několik konkrétních cvičících plánů, které jsou na triko dítěte všech věkových kategorií.