Zvýšit IQ dítěte je velmi jednoduché. Začněte, dokud nebude pozdě

Pro rozvoj inteligence dítěte hraje hudba významnou roli
Zobrazit fotogalerii (3)
17.10.2019 - 15:00  

Pro každé rodiče je jejich ratolest ten nejvýjimečnější tvor na na světě. V zájmu každého je vést výchovu takovým způsobem, aby z potomka vyrostl sebevědomý a hlavně inteligentní jedinec, který bude ve svém dospělém životě úspěšný. K tomuto cíli lze pomoci a není to nikterak náročné. Svému dítěti můžete během dětství zvýšit IQ, a to bezbolestně. 

Nemusíte mít zrovna doma Alberta Einsteina, abyste byli s inteligencí svého dítěte spokojení. Způsobů, jak svému potomkovi pomoci rozvinout vrozené předpoklady, je hned několik. Neznamená to však, že vám v postýlce roste budoucí nositel Nobelovy ceny. Vysoké IQ nezaručuje úspěch, ale přece jenom je to předpoklad, který může jenom pomoci. 

Mozek dítěte je jako houba, co nasává každý podnět a informaci. Při narození obsahuje 100 miliard neuronů a během prvních několika let váš potomek vytváří více než milion nervových spojů za sekundu. Je tedy zásadní, v jakém prostředí a atmosféře dítě vyrůstá. Pokud v rodině vládne smích a láska, vytváříte tak ideální prostředí pro rozvoj šťastného a inteligentního jedince. 

Několika jednoduchými kroky můžete vývoj zásadně posunout kupředu a přitom to není vůbec náročná záležitost. Pojďme si projít několik základních podnětů, které zcela jistě neublíží. 

Poslech hudby

Když jdete na hudební koncert, zcela jistě neříkáte: „Jdu si uvolnit dopamin.” Reálně se právě přesně tohle děje. Dopamin mimo jiné povzbuzuje touhu se učit, takže není nic jednoduššího než své dítě vést k pravidelnému poslechu hudby. Ta totiž pomáhá ve vývinu mozku a třeba takové učení díky ní může být mnohem zábavnější. 

Existuje mnoho výzkumů, které dokazují, že děti, které se učily na hudební nástroj, mají mnohem lepší paměť a lépe vyvinutější mozek než ty, které se na hudební nástroj neučily. Náročné, ale ideální je vést své dítě k učení na hudební nástroj před dosažením věku sedmi let. 

Dítě s hudebním impulsy má mnohem více rozvinutý mohutný svazek nervových vláken, které spojují obě poloviny mozku. V ideálním případě, když se samo pravidelně věnuje hře na hudební nástroj. Všechna pozitivita se tak v dospělém životě mohou projevit i v jiných oborech. 

Čtěte knihy

Ty nejtalentovanější děti začnou číst tak kolem čtyř let. Většina samozřejmě si tuto lidskou samozřejmost osvojí v první třídě základní školy. Rozvíjet inteligenci svého dítěte tak v tomto ohledu můžete o něco později. O to důležitější je čtení pro rozvoj IQ. 

Vzbudit v dítěti vztah ke čtení můžete už tím, že mu půjdete sami příkladem. Jednak rodič s knihou v ruce není blázen z daleké minulosti, ale vzor, který dítě velmi rádo napodobí. Důležité je také pravidelně číst svému miminku klidně už od chvíle, kdy je ještě batole. 

Zvyk je železná košile a co se stane v brzkém věku samozřejmostí, bude stejně tak normální v dospívání. Kniha je kromě získávání nových informací, rozvoje fantanzie a slovní zásoby zásadním prvkem ve vývoji k samostatnosti. Čím dřív se tak dítě ke knize dostane, tím lépe. 

Cvičit, cvičit, cvičit

Tělo i duše. Antický ideál lidského života. Spojení fyzické a intelektuální rovnováhy. Proč si nevzít inspiraci z dob, kdy se společnost dostala na svůj vrchol? Zmínili jsme důležitost hudby, čtení, ale k tomu všemu je nutné připojit i cvičení. Fyzický rozvoj těla má svůj nepochybně pozitivní vliv na tělo i duši. 

Cvičení je samozřejmě dobré pro každou generaci. Staří se udržují ve formě a mladí rozvíjejí svoje atletické schopnosti. Pravidelné cvičení u dítěte je však velmi důležité pro celkový vývin mozku hned v prvních letech jeho života. 

Fyzická námaha pomáhá dítěti v rozvoji paměti a snižuje rizika poškození mozku. Ten se totiž okysličuje a cvičení pomáhá v proudění krve. To zásadně ovlivňuje nervovou soustavu, a tím i celkové tělesné a duševní zdraví. Existuje hned několik konkrétních cvičících plánů, které jsou na triko dítěte všech věkových kategorií.