Vyšehradský poklad a nejen ten. Je toho více

Poklady byly většinou spojeny se smrtí
 

Vyšehrad ve svých tajemných chodbách skrývá dle pramenů historie mnoho tajemného. Je středem zájmu nejen lovců pokladů, ale i lidí zajímajících se o esoteriku, historiků a badatelů tajemných záhad a pověr.

Totéž platí o pokladech ukrytých údajně v podzemí hradu, které se rozprostírá nejen pod samotnou stavbou, ale dle průzkumů vede tajemné bludiště pod celou Prahou. O jaké poklady jde, jedná první část tohoto tématu.

Další poklad na Vyšehradě

Během třicetileté války roku 1618 až 1648 se ku Praze stahovala saská vojska. Jak bylo tehdy zvykem, při jejich putování docházelo k plenění klášterů a kostelů na celém území Čech. Aby se zachránily posvátné relikvie, obrazy, majetek církve i peníze z okolních klášterů, byly tyto hodnoty svezeny na Vyšehrad. Jako v podobných případech ohrožení, byly ukryty v podzemí Vyšehradu.

O místě vědělo opět jen pár vyvolených mnichů. Po vstupu saského vojska do Prahy byli stejně, jako v jiných obdobích nepokojů, mniši týráni, vězněni a mučeni. Oni však, věrni přísaze Bohu, mlčeli a obětovali své životy za mlčenlivost. Poklad byl a je do dnešní doby nadále ukryt v temnotách podzemních chodeb Vyšehradu.

Za tu dlouhou dobu byla část chodeb zavalena zeminou, zaplavena Vltavou. Nikdo neví, co z nich zbylo a kudy vlastně vedou. Některé chodby lákaly lovce pokladů do té míry, že byly takzvané obranné kasematy pod Vyšehradem uměle zavaleny zeminou, a tím byl znepřístupněn vchod do podzemí.

Nejde ovšem jen o poklad

Na Vyšehradě je podle záznamů z dávných dob pochován v roce 1092 po pádu z koně první český král z rodu Přemyslovců Vratislav II. Po jeho hrobce pátraly a dodnes pátrají týmy historiků i jednotlivých nadšenců. Protože tehdejší basilika sv. Petra a Pavla, která byla zbourána, ležela dále k východu a zasahovala až před současný hřbitov do prostoru parku, předpokládá se, že krypta krále Vratislava II může ležet poblíž hrobu spisovatelky Boženy Němcové.

V pietním prostoru hřbitova je nemožné kopat sondy, ale díky geologickému radaru byl učiněn zajímavý objev. Citlivý přístroj, ačkoliv jeho dosah je pouze do hloubky několika metrů, odhalil některá pozoruhodná fakta. Například zobrazil dvě dutiny u východní zdi hřbitova. Co ukrývají, dodnes nelze zodpovědět. Možná je to hrobka Vratislava I, nebo to může být místo úkrytu pokladu. Na to snad odpoví sám čas.

Najděte svůj poklad

Nyní se dostáváme k území, které přitahuje zájem všech, kteří o pokladu něco četli. Pokud si uděláte výlet, či romantickou procházku na Vyšehrad, toto místo se nachází na východní straně hřbitova. Přímo proti vstupní brance, vlevo od proslulého Čertova sloupu. Vašim orientačním bodem jsou tři stromy, rostoucí téměř v půlkruhu. Stačí napočítat od každého z nich přesně šest kroků ke středu. V místě průsečíku pomyslných čar od tří stromů je bod, kde vám každý psychotronik řekne… tady něco je pod námi.

Měli  jste již možnost osobně vyzkoušet pomocí virgule, ohnutého drátu nebo kyvadla své psychotronické schopnosti?  U tohoto bodu se pomůcky prudce odchýlí. Podle stupně reakce a směru lze určit místo a velikost čehosi, co je pod zemí.  Ale to se dostáváme do oblasti esoteriky a psychotroniky. Tuto formu hledání si může každý vyzkoušet sám. Doma, na zahradě, kde víte, že tudy vede například potrubí, elektrické vedení nebo je zasypaný sklep. Budete překvapeni… funguje to.

Takže, pokud se chcete dotknout historie a zpestřit si den zajímavým pátráním po místu, kde by mohl poklad odpočívat staletí, máte možnost. Úspěšný lov.

 

Česká republika je plná podobných tajemství, míst, kde se dodnes skrývá mnoho neznámého. Zasypané chodby, místa skrývající cosi. Hrady, zámky, kde doslova tajemno na nás volá při každém kroku. Například Berounsko, Mělnicko, hlavní město Prahu nevyjímaje. Ale o tom, kde a co na nás čeká, vás budu občas informovat.                                                                        

Otázka pro vás                                                                                                                          

Kdo to byl?
Kde se v Praze nachází otisk ruky ve zdi, kterou náhodně objevili restaurátoři při obnově omítky? Podle expertízy je otisk stár přes 300 let, což možné je. Ale proč má 6 prstů? Místo míjíte cestou z Karlova mostu směrem na Hrad.