Kam s dešťovou vodou? Pomohou vsaky, neboli podmoky!

O dešťovou vodu, která skončí na vašem pozemku, se musíte postarat
10.07.2015 - 19:14  

Víte, že o dešťovou vodu, která se nahromadí na vašem pozemku, se musíte postarat? Víte, jaké máte možnosti? 

O dešťovou vodu se musíte postarat

Zákon výslovně ukládá, abyste se postarali o vodu, která na váš pozemek spadne. Vodu byste neměli, či dokonce nesmíte vypouštět do běžné splaškové kanalizace, neboť příliš zatěžuje čističku a ředí použité chemikálie. Kanalizace, která by odváděla výhradně dešťovou vodu, je vybudována jen málokde. Nejjednodušší je pochopitelně myslet na zužitkování a zpracování dešťové vody již při stavbě domu. Ostatně na projekt, ve kterém je toto řešení zahrnutoo, je vázáno také vydání stavebního povolení. 

 

Dešťová voda není čistá

Nutno vědět, že dešťová voda rozhodně není nějak průzračně čistá. Je tomu totiž přesně naopak. Voda prochází vzduchem a ten přitom zbavuje částečně nečistot, které na sebe váže. Pokud tedy chceme dešťovou vodu dále využívat, je třeba ji také čistit. Vodu můžete ale také pouze shromažďovat a usnadňovat její průsak do země. Vše pochopitelně záleží na tom, kolik chcete za toto řešení utratit peněz. Snadno si však můžete vypočítat, že využívání dešťové vody v domácnosti se bohatě vyplatí. Na střechu průměrného domu prý spadne 52 000 litrů vody, což stačí na spotřebu tříčlenné domácnosti. A o tom, jak je voda z vodovodního řádu drahá, vás nemusíme přesvědčovat. 

 

Na zahrádky se vracejí sudy

Obce si využívání splaškové kanalizace k svodu dešťové vody čím dál častěji hlídají a často tvrdě pokutují. A tak se na naše zahrádky vracejí sudy na dešťovou vodu, což je to nejjednodušší řešení, avšak řešení s malou kapacitou a využitelností. Pořídit si můžete nejrůznější druhy jiných nádrží i s čerpadlem a poněkud sofistikovanějším systémem svodu vody. Nejlepší řešení, ale pochopitelně to nejdražší je však to, kdy je systém zabudován pod povrchem. 

 

Vsaky neboli podmoky 

Odvodňovací systémy, které se budují pod úrovní terénu, se nazývají vsaky, neboli podmoky. Jedná se o důmyslné systémy, které se skládají ze vsakovacích tunelů, nebo záchytného systému a retenční nádraže o různé velikosti. Nádrže lze buď zabudovat do země, případně je lze i nechat na povrchu. V systému se přivedená voda také filtruje, a to jak od větších nečistot, jako jsou třeba listy a trávy. 

 

Nejprve analýza

Před volbou vhodného řešení je třeba pečlivě zanalyzovat půdu, na které dům stojí. Pokud je umístěn na skále, pochopitelně s tímto řešením nelze počítat, stejně jako v jílovité půdě. Analýzou je třeba posoudit to, nakolik zdejší terén absorbuje vodu a tedy jak robustní vsakovací systém je třeba pro celou zahradu vytvořit. Není třeba dodávat, že čím větší, tím větší prostředky je třeba vynaložit.