Canisterapeutický pes uklidní i zvýší komunikativnost

Canisterapie zlepšuje celkovou fyzickou i psychickou kondici a celkovou pohodu
 

Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Pomoci může jak lidem s mentálním i tělesným postižením.

Nejčastějšími druhy postižení a obory, ve kterých se využívá pes-canisterapeut a jeho působení, jsou mentální, tělesné, smyslové a sluchové postižení, autismus, epilepsie, logopedie a geriatrie.

Pejsek vhodný k rehabilitaci i rozvíjení fantazie

  • U mentálního postižení se u dětí hrou s pejskem rozvíjí motorická činnost, podporuje a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a zvyšuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty. Je to důvěrník, kamarád a věrný společník.
  • Canisterapie u tělesně postižených je využíváno především k rehabilitaci. Pejsek motivuje postiženého ke cvičení, je zdrojem ke zlepšení komunikace s okolím. Při starosti o pejska se odvede pozornost od vlastních potíží. Důležité je, že pejsek prolomuje bariéry osamělosti.
  • Například u nevidomých či sluchově postižených, je využíváno jak psů asistenčních, tak i psů canisterapeutických. Pejsek varuje před překážkami či nebezpečím a tím dodává pocit bezpečí v davu. Je to kamarád a společník, který snižuje strach a stres z neznámého prostředí.
  • U autistických dětí je tato terapie velmi důležitá především pro jejich styk s okolním světem. Pejskové plní roli určitého prostředníka mezi lidmi a okolním světem a přispívají k jejich duševní rovnováze, snižují pocit osamění.
  • Pro osoby trpící epilepsií je canisterapeutický pes uklidňujícím faktorem a může být nápomocen při snížení záchvatů, dodává pocit bezpečí, svobody a volnosti. Někteří pejsci dokáží vycítit blížící se záchvat a varovat postiženého.

Jak canisterapie probíhá

„Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam týmy docházejí. Může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní potřebě klienta,“ říká Martina Holmanová z Nadačního fondu CANI. U dětí, které trpí epilepsií, se canisterapeutický pes využívá jako uklidňující faktor a tím se snižují záchvaty. Už samotná přítomnost pejska dodává takto postiženému dítěti pocit bezpečí. V takovýchto případech jde spíše o kontakt či interakci s pejskem. Variant canisterapie je velké množství. Psí tým je připraven a vycvičen k různým situacím.

 Zítra čtěte o tom, kde a jak konkrétně canisterapeutický psi z nadačního fondu CANI pomáhají.

 

 

 

 

Klíčová slova:
pes