Klánovická deponie nabízí likvidaci bioodpadu zdarma. Co sem můžete vozit?

  |  

Klánovičtí občané se mohou zbavit odpadu ze zahrady a navíc ještě učinit dobrý skutek. V provozu je zde totiž deponie, kam mohou vozit třeba listí a větve, které zde přemění na biomasu.

 

Klánovická deponie se nachází ve Smidarské ulici. Funguje do 15. prosince, a to pondělí a pátek od 15 do 17 hodin. Dále pak každou sudou sobotu od 9 do 12 hodin. Zdarma sem mohou odpad, tedy trávu, listí a větve vozit občané Klánovic, tedy ti, kteří mají v této městské části trvalý pobyt. Stačí sem pouze v uvedené hodiny přijet a odevzdat listí či trávu do připravených kontejnerů. Odpad musí být roztříděn.

 

Firma, která deponii provozuje, použije tento biologický odpad na výrobu biomasy pro energetické, nebo papírenské účely. Funguje zde tzv. štěpkovací linka, dále je možné dovezený odpad drtit. Firma nabízí ekologickou likvidaci dřevitého odpadu všem, náklady na likvidaci kryje prodejem biomasy, podmínkou je dostatečné množství likvidovaného odpadu, tedy čím více, tím lépe.

 

Co je to biomasa? Před lety touto otázkou vypekl moderátor Jan Kraus tehdejší poslankyně Kateřiny Jacques za Zelené, která si tak utrhla pěknou ostudu. Přitom biomasa je pouze rostlinná či živočišná hmota, která vyroste na určité ploše za konkrétní dobu. Biomasa může sloužit jako zdroj energie, například jako biopalivo.  

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru