Pěstujte trvalky, říká Český spolek perenářů z Průhonic

Peren neboli trvalka
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Přemýšlíte, jak osadíte svůj záhonek? Průhonický perenářský spolek vám pomůže, pokud se rozhodnete o pěstování tzv. trvalek. Přináší totiž mnoho informací a nejrůznějších akcí zaměřených právě na pěstování trvalek. 

Trvalka sezóny i trvalkové dny

Víte, co jsou to pereny? Ve zkratce je můžeme nazvat trvalkami, tedy víceleté zahradní květiny. Právě k jejich pěstování vybízí Český spolek perenářů a nabízí mnoho nejrůznějších aktivit, které k pěstování trvalek vybídne a pomůže. Spolek pořádá také každý rok program Trvalka sezóny, kdy vybranou skupinu trvalek patřičně zpopularizuje, podrobně ji popíše, uvede, jak tuto trvalku pěstovat a také co při pěstování hrozí, tedy které choroby mohou tuto trvalku napadnout. Dále spolek uvede, kde si lze tuto trvalku prohlédnout a nakoupit. Například letos byla jako trvalka sezóny vyhlášena trvalka rodu Phlox, tedy plaménka a pěstitelé se o ní mohli dozvědět prakticky vše. Právě v obrovské šíři informací je velký přínos spolku perenářů. Spolek dále pořádá tzv. Trvalkové dny, které probíhají v Botanické zahradě v Tróji. Členové spolku zde provádějí zájemce po sortimentu trvalek botanické zahrady a ukazují, jak si vybrané druhy trvalek zasadit.

 

Odborníci i laici

Spolek se zaměřuje kromě běžných pěstitelů také na odborníky, pro které pořádá nejrůznější semináře, ukazuje realizaci konkrétních záhonů, účastní se dění na oborových konferencích, a to i v zahraničí. Spolu s dalšími takto budují obor a přinášejí i materiály pro vysoké školy. O dalších aktivitách spolku se dozvíte na našich stránkách, nebo na stránkách spolku www.pereny.org.

 

Trvalky, nebo jednoletky? Jaký je rozdíl mezi trvalkami, dvouletkami a jednoletkami? Základ zahrádky tvoří trvalky, tedy nedřevnaté víceleté rostliny. Ty vysejete, rostliny dále kvetou a mají semena, zatímco nadzemní části rostliny na zimu a při suchu odumírají, podzemní části, tedy kořeny, oddenky, hlízy a cibule zimu přečkávají, aby z nich opět vyrašil nový stonek, listy a květy. Jednoleté rostliny dospívají, kvetou a odumírají v jednom roce. Říkáme jim také letničky, neboť rostou pouze jedno léto. Dvouletky žijí dva roky, první jaro vyklíčí a vytvoří vegetativní orgány, v druhém roce vyprodukují semena a uhynou - patří tedy do tzv. monokarpických (jednou plodících) rostlin.

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru