Osudové číslo ovlivňuje povahu i život každého z nás. Jaké je to vaše?

Čísla hrají v našich životech velkou roli, jaké je právě to vaše?
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

Numerologie je kouzelná věda. Díky číslicím lze totiž odhalit nejrůznější věci. Například zjistíte, proč máte právě takovou povahu, jakou vám osud nadělil. Jste přecitlivělí, choleričtí, nebo naopak myslíte racionálně a jste bojovný typ, co se jen tak nevzdá? To vše může mít na svědomí rozbor vašeho data narození. My jsme ho pro vás připravili.

Čísla 1 až 9 jsou základem numerologie. Každé z těchto čísel představuje osobitý pilíř vědy o významech, které nám čísla přinášejí. Každé z nich má své specifické rysy a charakter. Když pochopíme jejich osobitost a jedinečnost, dozvíme se, jak nás v každodenním životě ovlivňují.

Jak zjistíte své životní číslo?

Mezi nejdůležitější čísla, vedle dne narození, patří i tzv. osudové neboli životní číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 – 9, přičemž čísla 11 a 22 spadají mezi výjimky a nesčítají se.

Všechna čísla vyšší než 9 lze vždy pomocí součtu převést na určité číslo základní. Například číslo 27 lze převést na 9 jako součet jednotlivých číslic 2 + 7. Datum narození 21. 9. 1995 můžeme numerologicky převést na číslo 9 tak, že sečteme všechny číslice 2 + 1 + 9 + 1 + 9 + 9 + 5, získáme číslo 36, které pak jako součet 3 + 6 tvoří výsledné číslo 9. A teď přichází na řadu otázka, jak nám naše výsledné číslo ovlivňuje naši povahu. Pojďme si je jednotlivě rozebrat.

Osudové číslo 1

Člověk, který má sklony k vůdcovství, odvaha a inspirace. Je aktivní a tvůrčí. Pozor na nadřazenost a tvrdohlavost. Osobní váhavost a obtíže v hledání vlastní cesty. Osamělost. Někdy dosáhne slávy nebo společenského postavení. Je třeba více času věnovat druhým.

Osudové číslo 2

Osoba laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí. Nedostatek odvahy k realizaci plánů. Iniciativu přenechává druhému. Od partnera potřebuje oddanost. Lpění na majetku. Pozor na malichernosti. Pozor na podřízenost a přecitlivělost. Špatně se vyrovnává se stresem.

Osudové číslo 3

Tento člověk je tvořivý, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Rád spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Je kritický k druhým, a proto je třeba se učit určité diplomacii. Pozor na neklid, přílišnou vznětlivost, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života.

Vesmír i příroda funguje v cyklech, které se dají vyjádřit v číslech. Tato čísla mají neviditelnou vibrační sílu, která na nás působí v okamžiku našeho narození. Ta je viditelná v chování člověka, vytváří určité povahové rysy osobnosti, a tím současně naznačuje směr našeho života. Můžeme porozumět sami sobě, na co máme talent a kde máme naopak mezery, proč je nám někdo sympatický a někdo ne, čím se v danou chvíli zabývat nebo čeho se máme vyvarovat.

Osudové číslo 4

Důležitá je důslednost a pořádek. Úspěch přijde v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. Zásadní je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní. Nemá chuť ke změnám, i když nemá ráda monotónní život. Je obvykle fyzicky zdatná, a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost. Je pracovitá. Může se objevit nedostatek sebejistoty.

Osudové číslo 5

Potřebuje pohyb, změny a cestování. Vyhledává svobodu a dobrodružství. Tato osoba je přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Je ambiciózní, avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě. Je dobré udržet rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti. Nemá ráda pravidla a omezení a nelze ji k ničemu donutit. Pozor na nehody.       

Osudové číslo 6

Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Pomoc druhým je samozřejmost. Je však třeba najít ochotu k ústupkům. Často má smysl pro obchod a příklon k estetice nebo umění. Důležité je uznání, láska apod., která rozvíjí její sebedůvěru. Pozor na váhavost, roztěkanost a netoleranci. Přílišná snaha po dokonalosti a nedůtklivost.

Pojem numerologie pochází ze slova šifra nebo numero, což znamená latinsky číslo. Jedná se o vědu o číslech, která má hluboké kořeny. Mystickým významem čísel se zabývaly všechny staré rozvinuté kultury. Kořeny najdeme v Babyloně, Persii, Chaldeji, Egyptě, Řecku, Indii a Číně. Řekové věřili, že čísla jsou klíčem k pochopení sebe sama.

Osudové číslo 7

Tato osoba dává přednost duševní práci. Potřebuje pro svůj život přátelství. Manželství může být nesnadné, neboť chce být nezávislá. Přátelství a vztah ovšem hrají hlavní úlohu. U této osoby se může projevit léčitelské nadání ve všech směrech, jako je fyzický, emocionální i duchovní směr. Pozor na pesimismus a přílišnou strohost. Někdy je pyšná a nepřístupná. Nedostatek realismu. Pozor na samotu.  

Osudové číslo 8

Touží po moci a penězích. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní. Je třeba pochopit příčiny a následky. Je třeba udržet v rovnováze dávání a braní, materiální majetek nepřinese klid, ani uspokojení, pokud nebude k prospěchu ostatním. Má silný charakter a vůli překonávat překážky. Pozor na zneužívání moci, které může mít vážné důsledky, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost a netrpělivost. Má o sobě vysoké mínění a je vybíravá. Je náladová.          

Osudové číslo 9

Tato osoba hledá ideál. Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne. Dobré je, když zvýší oddanost věci, citlivost a odvahu. Idealistický přístup k sobě i okolí. Je zodpovědná. Někdy si neuvědomuje hloubku své moudrosti. Láska, pravda a přátelství, to je velmi důležité. Široká komunikace s veřejností nebo zahraničím. Snadno se učí. Pozor na sklon k iluzím, vypjaté citovosti, náladovým a přehnaným reakcím. Sklon k citovému napětí a psychickým výstřelkům.

Italský hvězdář Galileo Galilei prohlásil: „Kniha přírody je napsána matematickým jazykem“. Čísla vibrují s hudbou sfér, tento jedinečný zvuk vytváří planety sluneční soustavy. Proto je numerologie úzce spjata s astrologií a navzájem se doplňují. Magie čísel nám dává možnost lépe řídit a kontrolovat naše životy.

Osudové číslo 11

Tato osoba je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Je potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá. Je potřeba se naučit správně hodnotit své emoce a otřesy. Pozor na netrpělivost, nepochopení druhého, tvrdost a nesmiřitelnost. Pozor také na nedorozumění, na stresové situace a proměnlivý materiální život. Je třeba, aby své nevšední schopnosti nevyužívala jen k hromadění majetku.            

Osudové číslo 22
Má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech. Má inspiraci a sílu. Je dobré naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Snažit se o lidský přístup. Pozor na duševní přetíženost až poblouznění. Vyhýbat se nesoustředěnosti.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru