Jak neumírat sám a nešťastný? Senioři hledají naději ve školních lavicích

Do školy na stará kolena
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Důchod je často osamělé období života, které v mnoha případech nepřináší moc potěšení. Jsou však cesty, jak se útrapám staří postavit čelem. Univerzita třetího věku je tím pravým řešením.

Specializovaný vzdělávací program vznikl ve Francii, ale velmi brzy se rozšířil i do jiných zemí. Koncept celoživotního vzdělávání je otevřen pro zájemce v každém věku. Přednost však mají lidé důchodového věku, pro které je univerzita třetího věku vítanou aktivitou na sklonku života.

Univerzita na důchod

Úplně první univerzita třetího věku byla založená v roce 1986 v Olomouci. Na akademické půdě byla první vlaštovkou 1. lékařská fakulta UK v Praze, kde se výuka pro seniory naplno rozvinula po roce 2000. Dnes v České republice program univerzity třetího věku nabízí v podstatě každá veřejná vysoká škola. V posledních letech se koncept rozvíjí i v rámci vyšších odborných škol a fakult v menších městech.

Díky tomu se českým důchodcům nabízí skvělá příležitost, jak obohatit svůj život vědomostmi, ale to není všechno. Základní principy, pro které byla podobná platforma založena, nabízí mnoho dalších pozitiv.

Nebýt sám

Samota je smutné bezčasí. Velký počet starších lidí v důchodovém věku trpí právě vytržením svého života z kontextu pravidelné komunikace s lidmi. Už neexistuje pravidelný režim, jako když člověk dochází do práce. Sociální začlenění do kolektivu je jeden z hlavních důvodů, proč podobná iniciativa vznikla.

Senior tak může produktivně vyplnit svůj volný čas. Získává tak prostor pro sebevzdělávání v oborech, které si za svůj aktivní pracovní život člověk nestihl osvojit. Většinou jde o obory v oblasti společenských a přírodních studií, jako jsou kultura, věda a technika.

Nejstarší absolventi?

Na univerzitu třetí věku se může přihlásit v podstatě každý. Přednostní právo studovat mají lidé, kteří doloží nárok na starobní důchod. Většinou se také platí zápisné v symbolické ceně několika stovek korun za semestr.

Některé vysoké školy po svých budoucích studentech seniorech vyžadují minimálně dokončenou střední školu, ale najdou se i takové univerzity, kde stačí základní vzdělání. Absolvent nezískává akademický titul, ale osvědčení o absolvování kurzu.

Na stará kolena je však pro mnohé těžké docházet k prezenčnímu studiu, a tak existuje vstřícná alternativa. Virtuální univerzita třetího věku počítá s tím, že zdravotní stav nebo vzdálenost domova od budov vysokých škol mohou být překážkou. Natočené přednášky nebo modernizované přístupy k testů na internetu nebo společné síti.

Hlavní pozitiva univerzity třetího věku jsou právě v socializaci lidí, kteří mají stejné téma a nové podměty. Velmi dobrý vliv má učení na mentální a intelektuální stránku věci.

Kdo trvale rozdělil český národ? Šíření dezinformací je studená válka dneška. Více čtěte zde.

Zdraví a styl

Osobnosti