Konec zlatých českých ručiček: Dnešní děti netuší, co je to manuální práce

Projekt Kutil junior se stará o to, aby nevymřely české zlaté ručičky
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Vyučování na základní škole je primárně o vědomostech. Děti se tak čím dál méně seznamují s manuální prací. Co se v mládí naučíš, jako když ve stáří najdeš. K tomuto rčení se hrdě postavil čelem projekt Kutil Junior. Ten se od roku 2015 snaží oživit umírající vztah dětí k technickým profesím. O této zajímavé iniciativě jsme si povídali s Šárkou Poláčkovou. 

Děti v dnešních podmínkách nemají skoro vůbec žádnou šanci setkat se s manuálními pracemi. V budoucnosti by tak mohlo přestat platit, že Češi mají zlaté ručičky. S úpadkem technických dovedností pomáhají kurzy projektu Kutil Junior. Ty pořádají během roku několik lekcí ve školách, které mají obrovský potenciál naučit něco, co dnes výuka na základní škole prostě nezvládá. Jak celý program funguje? 

Kutil Junior soutěží ve finále projektu ČSOB pomáhá regionům. Ten se soustředí na dobročinné aktivity, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Představte projekt Kutil Junior? Co je hlavním cílem této iniciativy? 
Projekt Kutil Junior vznikl s cílem přivést děti k technickým činnostem, kterých je ve školách zoufale málo. Z původních osmi škol jsme na současných čtyřiceti v rámci Prahy a Středočeského kraje a zájem škol i rodičů je velký. Protože děti nemají moc možností naučit se pracovat s nářadím ani doma, rodiče tuto činnost kvitují. Učíme děti nejen postupovat podle nastavených postupů, ale také samostatně hledat řešení, být kreativní, což je nesmírně důležité pro jejich rozvoj. 

Jak důležité je podle vás učit děti vztah k řemeslné práci? 

Děti je třeba k řemeslné práci přivést nejen proto, že to může být pro některé jednou základ pro jejich budoucí technické povolání, ale i jen jako protipól času strávenému u mobilních telefonů a počítačů a jako trénink zručnosti, kterou využijí celý život.

Jsou nějaké další výhody kromě toho, že se dítě naučí nějakou novou dovednost? 
Přivést děti k řemeslné práci již v útlém věku je nejlepší řešení. Stále ještě jsou nadšené z toho, že se něco nového učí, domů si odnáší svůj vlastní výrobek, na který jsou velmi pyšné. Vidíme, jak se jim zvyšuje sebevědomí. Polytechnická činnost má dobrý vliv i na trénink pozornosti a soustředění, učí děti trpělivosti, touha po dokončení výrobku je nutí práci nevzdat a dotáhnout do konce. A poznávají ten skvělý pocit uspokojení z dobře odvedené práce. Máme zkušenost, že čím menší děti, tím větší nadšení prožívají.  

Kutil Junior funguje od roku 2015, takže už máte mnoho zkušeností z vašich projektů. Jak děti reagují na řemeslnou práci? Musíte je přemluvat, nebo to pojímají jako hru? 
Tím, že práce s nářadím není pro děti běžně dostupná, je pro ně svým způsobem atraktivní.  V dnešní době je ale těžké jen kladívkem a pilkou konkurovat hrám v mobilních telefonech nebo akčním filmům. Právě proto soustavně pracujeme na nových nápaditých a neotřelých projektech, které děti zaujmou a baví.

Vše je tak trochu hra a my se děti snažíme hravou formou nasměrovat k pro ně prospěšné činnosti. Pomáhá nám právě touha dětí po tom vyrobit si věc, která se jim líbí. Děti motivujeme i tím, že každý rok získávájí Výuční listy v různých kategoriích (učeň, mistr, machr, profík). Kreativita dětí se zase plně rozvíjí na našich táborech, kde mají děti možnost pracovat se spoustou materiálu, ze kterého si mohou vyrobit cokoliv, co se jim líbí. To je velmi baví.

Jakých úspěchů jste s projektem Kutil Junior dosáhli?
Jak už bylo zmíněno, za pět let naší činnosti se výrazně navýšil počet škol, na kterých působíme, a další stále přibývají. Kromě toho se rozšiřujeme územně, kromě Prahy a okolí máme školy v Mladé Boleslavi, v jednání je Brno a České Budějovice.

Pořádáte i jiný druh výuky? 
Vedle pořádání volnočasových kroužků a příměstských táborů přibyly na základě poptávky další aktivity: pravidelné lekce dílen ve školách, jednorázové workshopy pro základní a mateřské školy, dílny pro seniory a pro rodiče s dětmi. Pravidelně jsme oslovováni k účasti na největších veletrzích a festivalech v České republice. Mezi ně patří FOR ARCH, FOR PASIV, Maker Faire, Evolution, Festival vědy, HOBBY České Budějovice a další. Spolupracujeme s řemeslnými cechy, s odbornými školami, městskými částmi, AMSP a dalšími institucemi. Jsme rádi, že naše práce zaujala odbornou i širokou veřejnost a že je vnímána jako prospěšná pro společnost.