Aktuální srovnání dodavatelů energií. Jakého zvolit pro vaši domácnost?

Od nového roku začnou platit maximální ceny energií, které garantuje vláda
  |   zajímavost |  Komerční sdělení

Hledáte dodavatele elektřiny nebo plynu? Pak nejste právě ve snadné situaci, protože orientovat se mezi ceníky dodavatelů energií je velmi nesnadné. Mnozí z nich nabízí elektřinu pouze za spotové ceny, cenové nabídky za kilowatthodinu nebo za kubík plynu se velmi liší. Jak vybrat toho nejlepšího?

Právě nyní je velký důvod si nabídky dodavatelů elektřiny a plynu přehledně srovnat na jednom místě: „Podle mě toto srovnání ukazuje, proč by měl zákazník vždy použít srovnávací portál. Rozdíly mezi dodavateli energií jsou tak obrovské, že je nutné probrat se specialistou, jaké jsou možnosti a také co jaká nabídka znamená,“ uvádí Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo ve společnosti Kalkulátor.cz. Situace v nabídce dodavatelů energií se v poslední době velmi zkomplikovala: „Situace se začala dramaticky zhoršovat, působila válka na Ukrajině a ostatní vlivy, například Green Deal, které začaly ničit funkci burzy s elektřinou. Ceny se začaly rychle a tak moc měnit, že většina dodavatelů přestala být schopna zajišťovat pro nové zákazníky elektřinu za rozumnou cenu, a tak i přestala nové zákazníky nabírat. Přitom zájem zákazníků naopak rostl, což mohlo pomoct tomu, že se někteří, do té doby menší alternativní dodavatelé, mohli začít zvětšovat,“ konstatoval Lukáš Kaňok. Velký problém mají také zákazníci s vyšší než průměrnou spotřebou elektřiny a plynu, kteří hledají dodavatele dost těžko.

Fixace ano, nebo ne?

Produkty energetických společností se nabízejí buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Produkt na dobu určitou si sjednáváte na období roku až tří, po celou tuto dobu máte pevnou cenu silové elektřiny, tedy ceny za kilowatthodinu. Po toto období nelze smlouvu bez sankcí vypovědět. Produkty na dobu neurčitou neuzavíráte na pevné období, lze je vypovědět kdykoliv s určitou výpovědní lhůtou. Cena elektřiny se může měnit, což dodavatel oznamuje dopředu. Už přes rok se kromě toho nabízejí tzv. spotové tarify. Jak se liší od produktů na dobu neurčitou? Cena elektřiny se u spotových tarifů mění každým dnem, zákazníky o těchto změnách nikdo neinformuje dopředu, odráží totiž cenu elektřiny na burze. Pokud nebudete sledovat tyto ceny, pak může být výsledný účet za elektřinu velkým překvapením. Známá je pouze marže dodavatele elektřiny, kterou si „přiráží“ k ceně elektřiny z burzy.

Spotový ceník v době zastropování cen elektřiny a plynu

Od nového roku začnou platit maximální ceny energií, které garantuje vláda. Cena za silovou elektřinu by tedy neměla nikdy být vyšší než 6 korun za kilowatthodinu, plyn by neměl být vyšší než 3 koruny. Jak se v takovém případu vyplatí spotový ceník elektřiny? Ceny ve spotovém ceníku elektřiny klesají a stoupají podle ceny elektřiny na burze. Pokud se podíváme na tento vývoj, pak najdeme obrovské výkyvy, kdy cena za megawatt elektřiny byla i 1 000 EUR. To po celý následující rok nemusí zákazníka zajímat, protože platí maximálně 6 korun za kilowatthodinu. Zákazník, který si sjednal spotový ceník, má ale také nižší ceny, které odrážejí situaci na trhu. Lze tedy prohlásit, že po dobu zastropování nic neriskujete.

Co po zastropování?

Co nyní nelze doporučit, jsou fixace na tři roky. Další vývoj ceny elektřiny a plynu lze těžko předpovídat. Očekává se ale, že poté, co skončí po roce zastropování elektřiny, pak se burza ještě rozkolísá a bude dosahovat značných rozdílů. Tehdy budou spotové ceníky velmi nepříznivé a je žádoucí od takového dodavatele odejít a najít si dodavatele s rozumnou cenou a fixací.


Zdraví a styl

Osobnosti