Bez klasického zápisu přijdou děti o důležitý rituál, říká ředitel základní školy

Děti letos přijdou o zápis do prvních tříd
Zobrazit fotogalerii (2)
07.04.2020 - 08:30  

Koronavirus přišel nečekaně a prakticky okamžitě ovládl všechny oblasti našeho života - školství nevyjímaje. Nejen že děti nechodí do školy, nemají kontakt se svými učiteli ani kamarády a rodiče musí suplovat pedagogy v domácím prostředí, ale vládní opatření se dotkly také zápisů dětí do prvních tříd. Co konkrétně to pro děti, rodiče i školu znamená?

Zápis do první třídy je zlomovým okamžikem v životě dítěte. Někteří předškoláci se na něj těší, jiní by se mu (stejně jako dalším rokům ve školních lavicích) raději vyhnuli. V tomto roce je ale všechno jinak. Zápisy vzhledem ke karanténě probíhají dálkově, bez přítomnosti rodičů a dětí ve škole, bez kontaktu budoucích prvňáků se svými příštími pedagogy.

Je v tom problém?

Úředně jistě nebude se zápisem “na dálku” velký problém. Jak to ale vidí ředitelé škol, kterých se to bezprostředně týká? Například ředitel čáslavské základní školy v Masarykově ulici Mgr. Jaroslav Votrovský vidí problém v tom, že se děti nepodívají do své budoucí školy a nesetkají se s pedagogy. „Tento způsob zápisu předškoláky i pedagogy ochudí, protože při kontaktu s dětmi mohou učitelky z prvních tříd dítě posoudit a odhadnout, jestli by pro něj nebyl v některých případech lepší odklad školní docházky, i když je samozřejmě možné, že by se rodiče i přesto rozhodli, že chtějí, aby jejich dítě do první třídy nastoupilo.

Každopádně učitelky mají při zápisu možnost s dítětem pohovořit, zjistit, zda umí barvy, jestli ví, kde je pravá a levá strana a tak dále. V ostatních bodech nevidím ze strany školy problém,“ uvedl magistr Vostrovský, který ale vnímá problematiku takovéhoto způsobu zápisu i z druhé strany, tedy z pohledu rodičů a dětí.

Děti přijdou o rituál

„Z pohledu dětí jde o určitý rituál, na který se mnohé z nich těší a o který ale v tomto roce přijdou. To je právě také jeden z důvodů, proč plánujeme ještě před koncem tohoto školního roku - pokud přestanou platit současná přísná opatření - uspořádat v naší škole setkání těchto budoucích prvňáčků.
Chceme, aby se sem děti podívaly, tentokrát už s konkrétní učitelkou, která je bude první třídou provázet. Jde také o to, aby se právě paní učitelky s dětmi seznámily dříve než první školní den,“ vysvětlil magistr Vostrovský způsob, jakým se škola chce s nepřítomností dětí u zápisu vyrovnat.

Ve Zruči problém nevidí

„Z našeho pohledu to problém není, protože jsme ještě v době, než začala platit současná opatření, měli již dokonce dvě setkání s předškoláky, takže jsme tuto situaci vzhledem k okolnostem zkrátka přijali. Rodiče mohou přihlašovat svoje děti i prostřednictvím aplikace zápisy on-line v systému Bakalář, která vygeneruje přihlášku. Přihlášky budeme přijímat všemi zákonnými formami. Počítáme s tím, že jeden den zpřístupníme možnost doručit přihlášku osobně do školy. Elektronické podání totiž vyžaduje buď datovou schránku nebo elektronický podpis, což má pravdědopobně jen málokterý z rodičů. Jsme také v kontaktu jak s rodiči dětí, kteří zvažují odklad školní docházky, tak i s poradnou. Tyto děti budou vyšetřeny jako první, jakmile bude možné zase pedagicko-psychologickou poradnu otevřít. Ale věřím, že i tady vše proběhne bez problémů,“ nemá obavy ředitelka základní školy ve Zruči nad Sázavou Mgr. Ivana Stará.

Problémy mohou být ve větších městech

Podle ředitelky zručské základní školy mohou mít určité problém školy ve větších městech, kde jsou děti přijímány hlavně na základě setkání u zápisu bez předchozího kontaktu s mateřskými školami.

Jak letošní zápisy probíhají?

Rodiče podávají přihlášku svých dětí do první třídy ideálně elektronicky, případně písemně. Lze ji podat též ústně při pořízení protokolu. Nejlépe je ale přihlášku doručit datovou schránkou, kterou musí mít povinně zřízenu každá škola, případně e-mailem (ten ale vyžaduje uznávaný elektronický podpis - jednoduchý “obyčejný” e-mail tedy nestačí), přihlášku je také možno zaslat poštou nebo ve výjimečných případech předat i osobně.

Co musí přihláška obsahovat?

Přihláška dítěte do první třídy musí ze zákona obsahovat jeho jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, název a adresu školy, do které je dítě přihlašováno, a podpis zákonného zástupce dítěte. U zákonného zástupce je třeba uvést jméno a příjmení a místo jeho trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování písemností. Pokud škola požaduje také předložení rodného listu dítěte, stačí v tomto případě jednoduchá kopie. Konkrétní termín zápisu oznamuje každá ze základních škol samostatně.

KAM DÁL: Smrtící chřipkové pandemie, které šokovaly svět. Petrohradská viróza a nemoce z Asie.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru