I v evidenci úřadu práce si můžete přivydělat. Je ale nutné znát pravidla, jinak můžete přijít o pomoc státu

Doba strávená v evidenci úřadu práce je složitá, ale není vyloučeno si přivydělat
 

Přivýdělek v době evidence na úřadu práce je téma, o němž nezaměstnaní často diskutují. Současná doba bohužel o práci připravila větší množství lidí, než tomu bylo ještě před několika měsíci, a tak je dobré vědět, za jakých podmínek a kolik je možné si přivydělat bez ztráty nároku na pomoc státu. 

O práci může přijít doslova kdokoliv, může se to stát ze dne na den. Pak je jistě nutné buď okamžitě najít jiné zaměstnání nebo začít podnikat, což není tak jednoduché, případně se zaregistrovat na úřadu práce. Ve většině případů také vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, která se však neslučuje s případným přivýdělkem. Jsou ale momenty, kdy si člověk, vedený v evidenci úřadu práce, může přivydělat. Kdy je to možné?

Kdy je možné si přivydělat? 

Uchazeč o zaměstnání, vedený v evidenci úřadu práce, si může “beztrestně” přivydělat hned v několika případech - obecně lze konstatovat, že jde o období, v němž nepobírá podporu v nezaměstnanosti. To se může stát třeba ve chvíli, kdy nebyly splněny podmínky pro její přiznání ze zákonem stanovených důvodů nebo v době, kdy již výplata této dávky skončila (tedy při déletrvající nezaměstnanosti). Úřad práce přesto za takovéto klienty hradí zdravotní pojištění. Doba, po kterou jsou zapsáni v jeho evidenci, se pak také započítává do doby rozhodující pro přiznání starobního důchodu. Jaké podmínky je tedy nutné splnit, pokud bychom si chtěli v takové době přivydělat?

Platí přísná pravidla

Lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají ze zákona určitá omezení, která jim z logických důvodů nedovolují běžný pracovní úvazek bez toho, aniž by byli z “pracáku” vyřazeni. Lze si ale přivydělat v rámci tak zvaného nekolidujícího zaměstnání. Měsíční odměna za odvedenou práci ale nesmí překročit polovinu výše minimální mzdy, a to i v případě, kdy takový člověk vykonává více činností souběžně. Tehdy je nutné všechny příjmy sečíst a uvedené pravidlo platí právě pro jejich souhrn. Vždy ale musí jít o zaměstnanecký poměr, nikoliv podnikání.

Povinná spolupráce s úřadem práce

Bylo zmíněno, že se musí jednat o nekolidující zaměstnání. Co to znamená? Jednoduše musí jít o takovou činnost, která nebrání v plnění povinností, vyplývajících z faktu, že je člověk veden v evidenci úřadu práce, kam je třeba ve stanovených termínech docházet na schůzky, navštěvovat potenciální zaměstnavatele a podobně. Každou takovou dohodu nebo zaměstnání je pak klient úřadu práce povinen ohlásit.

Částka se od Nového roku zvýší

Protože dojde od Nového roku ke zvýšení minimální mzdy, jde ruku v ruce s tím také o zvýšení částky, kterou je možné si v rámci platných zákonů přivydělat jako uchazeč o zaměstnání zapsaný na úřadu práce. Jestliže se v roce 2020 jedná o částku 7 300 Kč, v roce příštím se uvedená suma zvedne o 300 Kč, tedy na 7 600 Kč.

Práce na černo může přijít draho

Ani při dlouhodobější evidenci na úřadu práce tedy není nutné nezbytně jen sedět doma před televizí a čekat na každou korunu od státu. Přivýdělek možný je, jen je nezbytné splnit náležitosti, bez nichž to rozhodně nejde. Určitě je to ale lepší a jistější než práce “na černo”, která sice může přinést větší výdělek, ale v případě odhalení takového podvodu pak následuje vyloučení z evidence úřadu práce, a tím pádem vzniká povinnost hradit si pojištění z vlastních zdrojů. A to za to jistě v situaci, kdy není peněz nazbyt, rozhodně nestojí.

KAM DÁL: Naše babičky v tom uměly chodit: Díky nim víme, jak na bradavice, a pomůžeme si sami