Malé dítě se bez problémů naučí dva jazyky, když mu to rodiče umožní

Pokud každý z rodičů hovoří jiným jazykem, dítě se v tom brzy zorientuje
 

Chcete, aby vaše dítě umělo plynule mluvit dvěma jazyky? Nejlepší a nejpřirozenější je tak zvaná bilingvní neboli dvojjazyčná výchova. Musíte pro ni mít ale předem dané podmínky.

Lékaři i pedagogové se shodují na tom, že čím dříve se dítě setká s cizím, respektive druhým jazykem, tím přirozenější pro něj bude. Jestliže tedy dítě pochází z manželství, kde je jeden z rodičů Čech a druhému je mateřským jazykem například angličtina, má mnohem lepší startovní podmínky a ideální možnost učit se mluvit oběma jazyky na stejné úrovni.

Zmatení mozku?

Někteří rodiče se obávají, že by dítě v takovém případě přespříliš zatěžovalo mozek a mohlo by dojít ke zhoršení jeho vývoje. Jak ale potvrzují odborníci, opak je pravdou. Malé dítě si připustí jen tolik informací, kolik je jich schopno zpracovat. A mozek malého dítěte je uzpůsoben k poznávání a vstřebávání opravdu velkého množství nových poznatků. Obavy jsou tedy skutečně zbytečné.

Jak na to?

Jak bylo uvedeno, nejjednodušeji to jde v případě, kdy má každý z rodičů jiný rodný jazyk. Není problém, aby na potomka hovořil každý jiným jazykem, a to již od jeho narození. Je ale potřeba tento systém důsledně dodržovat, aby dítě jednoznačně a přirozeně vnímalo rozdíly mezi jazyky. Malé dítě je schopné učit se mluvit ve dvou jazycích zároveň. Je prokázáno, že již ve dvou letech je schopno oba jazyky spolehlivě rozlišit. Pokusy o naučení některých slovíček třeba v angličtině, když oba rodiče mluví na dítě v běžném provozu česky, většinou ztroskotá nebo zkrátka nemá takový účinek.

Neřešit drobnosti

Je logické, že bude dítě v průběhu učení někdy využívat smíšené věty. Specialisté ale rodiče, kteří se o bilingvní výchovu snaží, uklidňují. Jde o zcela přirozený vývoj a v dalším období se vše srovná. Pro to, aby si dítě osvojilo oba jazyky na stejné úrovni, je ale nutné, aby k nim mělo stejný přístup. Nestačí tedy, aby bylo s dalším jazykem v kontaktu třeba jen jednou týdně. Také v momentě, kdy rodiče vidí, že dítě začíná jeden z jazyků využívat častěji a přirozeněji, měli by klást po určitou dobu větší důraz na jazyk druhý - sledováním filmů, čtením pohádek, psaním…

Jde to i jinak

Výše popsané možnosti mají dvojjazyčná manželství, kterých je ale stále v naší republice minimum. Ostatní děti takovou výhodu přirozené bilingvní výchovy nemají. Náhradou ale v takovém případě mohou být cizojazyčné školky a školy - v tomto případě je důležité vybrat takovou, kde je přítomen rodilý mluvčí a učitelé na děti ideálně hovoří pouze v cizím jazyce.

Výhoda do budoucna

Výchova dítěte v bilingvním prostředí je možná (lépe řečeno určitě) náročnější. Rodiče tím ale svému dítěti dávají do budoucna velkou výhodu - zvláště v době, kdy je druhý jazyk pro studium a následné dobré postavení v zaměstnání v podstatě základní podmínkou.

 

Klíčová slova: