Nezapomeňte zkontrolovat komín. V opačném případě vám hrozí velká pokuta, revize nestačí

Pozor na falešné kominíky, bohužel jsou stále realitou
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Topná sezona je v plném proudu a majitelé domů musí nechat zkontrolovat spalinové cesty, jednoduše řečeno - komín. Už jste to udělali? Co vám hrozí v případě, že tak neučiníte? Pokud jste měnili kotel, postavili komín, máte další povinnost.

Kdy a jak často čistit komín? Základní pokyny určuje vyhláška, ale někdy je dobré se řídit selským rozumem. Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty upřesňuje povinnou frekvenci těchto služeb podle typu používaného paliva.

Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou ve většině případů povinni objednat jednou za rok kominíka na kontrolu spalinové cesty. To se týče prakticky všech majitelů domů, kde topí v kotli na tuhá paliva. Výjimku tvoří kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška doporučuje jednu kontrolu komínu za 2 roky.

Revize není kontrola

Pozor, neplést si pojmy. Výše jsme psali o kontrole, která je dána vyhláškou a týká se provozovaných komínů, tedy těch, kde prostě topíme. Revize se provádí před uvedením komínu do provozu nebo po každé stavební úpravě. Podobně se musí nechat udělat revize v případě, že měníte druh paliva spolu s kotlem a při jiných změnách na komíně nebo kotli.

Může se ale stát, že při kontrole komínu zjistí kominík třeba trhlinu a požádá uživatele o opravu. Před uvedením komínu do provozu pak rovněž nezapomeňte zajistit revizi spalinové cesty. Pokud tohle podceníte, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun, v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby pak až 100 tisíc korun. Navíc riskujete, že v případě požáru vám pojišťovna neuhradí škodu.

Zvyšující se kvalita kotlů zvyšuje riziko zanešení komínu

Kominíci sdružení ve Společenstvu kominíků České republiky upozorňují na skutečnost, že se zvyšováním účinnosti spotřebičů klesají teploty spalin a zvyšuje se riziko zanášení komína a jeho dehtování. Častější kontrola a čištění snižují riziko případné totální degradace komínu i riziko vzniku požáru.

Další povinnost souvisí s čištěním komínu. Nejpřísnější pravidla platí pro spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva. V případě sezonního využívání těchto spotřebičů je třeba čistit komíny 2x a v případě celoročního 3x ročně. Protože řada domácností stále topí právě pevnými palivy, vznáší to otázku, jak jednotlivé procesy rozložit v průběhu roku. Vyhláška v této souvislosti hovoří pouze o přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami by měly uplynout alespoň 3 měsíce.

Je třeba použít selský rozum

Je dobře, že vyhláška není přesnější, protože jde o typickou situaci, při níž je třeba použít zdravý selský rozum a důvěřovat odborníkovi. V praxi by měl četnost a rozestupy jednotlivých čištění určit kominík podle toho, jak často se daný spotřebič používá a jak moc je spalinová cesta zanesená. V Rakousku tuto povinnost přenáší přímo na kominíka dokonce zákon.

V principu jde o to, aby se minimalizovalo nebezpečí tím, že budeme spalinovou cestu čistit tak často, aby v ní nemělo co hořet. Někteří výrobci komínových systémů uvádějí, že nános suchých prašných sazí by neměl překročit 4 mm. Má to svou logiku, protože nános větší než 5 mm se už považuje za zvýšené požární nebezpečí.

V minulosti jsme volali kominíka každý měsíc

Spousta majitelů lamentuje nad tím, jak nás stát buzeruje i kvůli vytápění, ale málokdo ze starší generace si pamatuje, že v minulosti byla pravidla daleko přísnější. Čištění komínů na pevná paliva se provádělo 12x ročně, tedy zhruba ve 30denních lhůtách.

Po roce 1981 se povinná roční frekvence snížila na 6 čištění, ovšem s tím, že v případě nutnosti se služba provádí častěji. Nicméně odpověď na otázku, kdy čistit, je stále stejná: Až zjistíte, že komín netáhne, je pozdě.

KAM DÁL: Vápník naše tělo potřebuje. Zároveň mu ale škodí jeho nadbytek.