Objevte Údolí děsu i úžasné jeskyně: Přírodní rezervace Koda je skvělým cílem dobrodružných výletů

Osada Údolí děsu se pod jeho vedením stala brzo vzorem pro ostatní trampské osady
 

Přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit? Národní přírodní rezervace Koda je rozsáhlá oblast, která láká milovníky přírody a dobrodružství. Zaměřme se dnes tedy jen na jednu část, konkrétně údolí, které odněpaměti spojovalo trampy. Na začátku minulého století sem spousta z nich zamířila s nadějí, že je místo zachrání od hladu a bídy. Místo toho "vyfasovali" maximálně pár oděrek a modřin. Údolí děsu tak vlastně plnilo své "zadání" ještě dříve, než se tak oficálně pojmenovalo.

Název Údolí děsu se totiž začal používat až někdy kolem roku 1925, kdy se na toto místo přihnala nezastavitelná bouře, která změnila trampskou osadu na jednu velkou řeku. A pokud jde o jméno rezervace Koda, ta je odvozena od staroslovanského výrazu a v překladu znamená záhada nebo kouzlo. To potvrzuje i pramen Kodského potoka, který má podle pověstí a legend zázračné vlastnosti a nikdy nezamrzá.

Láká milovníky měkkýšů i archeology

Oblast Koda patří mezi nejstarší chráněné území v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Na těchto místech budete obdivovat krasové jevy, které tady po dlouhá léta vznikaly. Na své si tady přijdou především milovníci trilobitů, měkkýšů, hlavonožců a dalších mořských živočichů. Proto jde dost možná o místo, které přitahuje archeology.

Najdete zde také vedle sebe dva rybníčky napájené srážkovou vodou a krasovým pramenem. Jde o nejsilnější krasový vývěr v Českém krasu. Potůček má stálou teplotu 11 °C a to je důvod, proč nikdy nezamrzá.

Ze Srbska vyrazte po žluté

Národní přírodní rezervace Koda patří spíše k zalesněným územím rozprostírajícím se na západ a jih od řeky Berounky. Místo je uloženo mezi obcemi Tetín, Tobolka a Srbsko a rozkládá se mezi Tobolským vrchem, Kodskou a Císařskou roklí. Krajina je zajímavá díky vzniklým krasovým jevům silurských a devonských vápenců i v oběma roklemi protékajícími potůčky.

Ideální je vyrazit na výlet z obce Srbsko, a to po žluté turistické značce proti proudu Kodského potoka. Žlutá značka nás zavede ke Kodské studánce, která je zdrojem pro nezamrzající rybníček. Zajímavostí je rozhodně vzniklá podzemní mlýnice. Na rozcestí v Kodě pak pokračujte po modré značce, která vás vede pěšinou a příjemnou krajinou. Odbočka ke Kodské jeskyni je poměrně nenápadná a na jižním svahu Kodské rokle se před vámi rozprostře nenápadná jeskyně připomínající úkryt.

Kodská rokle nabízejí jednu z nejvíce zajímavých místních lokalit, která láká především archeology – Kodská jeskyně, někdy též nazývaná jeskyně Koda. Jedná se pouze o 17 metrů dlouhou chodbu bez krápníkové výzdoby či mrazovou destrukci ukloněných vrstev devonských vápenců. I přestože je tak malá a vypadá jakoby uměle vytvořená, láká mnoho turistů a milovníků přírody.

Malá, ale přístupná

Kodská jeskyně se může pochlubit svou archeologickou historií. Právě díky tomu, jak vypadá, zde bylo prokázáno osídlení jeskyně v několika periodách. Její vhodná poloha, široký vchod a celkový prostor vybízí k bydlení.

Byly zde nalezeny zbytky keramiky, zbraně, zvířecí kosti i ohniště, které nás zavedou do doby od středního paleolitu až po středověk. V době husitské se stala tato malá jeskyně útočištěm a místem pro úkryt v časech nebezpečí. Mnoho nálezů je zde vzácných a velmi ojedinělých. Archeologické vykopávky tu prováděli i lidé jako Prošek, Petrbok nebo Axamit.

I jeskyně Martina láká turisty

Kodská jeskyně v národní přírodní rezervaci Koda ale není sama. Jeskyně Martina zde může přilákat další návštěvníky svou krápníkovou výzdobou. Je dlouhá přes 450 metrů a skýtala místo pro naše prapředky již v době paleolitu.

Do této krásné jeskyně se dostanete po modré značce z rozcestí na Kodě. Nicméně celá oblast skrývá mnoho malých jeskyň, které mají svou historii, a rozhodně tak stojí za návštěvu.

KAM DÁL: Cesta do Chorvatska se prodraží. Ekonom spočítal, o kolik víc zaplatíte.