Jan Holásek: Chci v senátu dělat věci (s)právně

 

Volby do Senátu se v některých částech republiky konají už 7. a 8. října. V obvodě 16 - Berounsko a Praha-západ kandiduje i právník Jan Holásek. V kraji samozřejmě žije a dá se předpokládat, že problémy lidí zná dobře jak ze své praxe, tak z běžného života. 

Jak jste se dostal ke kandidatuře do Senátu?
Před několika měsíci jsem byl osloven, zda bych nechtěl své zkušenosti právníka, a to ať na domácí nebo mezinárodní úrovni, využít v Senátu. Senát je hodně o právu, právní ochraně a bezpečí, o zodpovědnosti a o nezávislém, odborném působení. A to vše je mi blízké. Následně jsem se setkal s mnoha senátory v čele s Petrem Pithartem, kolegou a advokátem Václavem Láskou, Liborem Michálkem, bývalým rektorem Univerzity Karlovy Václavem Hamplem a místopředsedkyní Senátu Horskou a dalšími.

Co vám řekli?
Od všech jsem slyšel, že zkušený právník by byla pro  Senát velká pomoc. To jen utvrdilo můj pocit, že další zkušený právník bude pro Senát posilou. Následně se mi dostalo podpory od různých osobností a rovněž politických hnutí a stran, včetně Pirátů. Toto pro mě byl poslední důležitý impuls, protože jsem týmový hráč a vždy se snažím hledat řešení dohodou. A nyní tedy kandiduji jako nezávislý, nestraník a odborník s podporou osobností a politických stran, jejichž program mi z podstatné části vyhovuje.

Proč by lidé měli volit právě vás?
Jsem právník s více než 20letou právní praxí jak v oblasti domácího, tak v oblasti mezinárodního práva. Právníků je v našem Senátu velmi málo, konkrétně z 81 senátorů je pouze 5 právníků. Přitom hlavní rolí Senátu by mělo být projednávat a přijímat kvalitní zákony. Jsem přesvědčen, že je potřeba, aby právníků v Senátu bylo více. V senátech ve vyspělých západních zemích bývá mnohem více právníků, než je tomu zatím u nás.

Myslíte, že byste byl pro Senát přínosem?
V soukromé právní praxi jsem si již své odpracoval a něco jsem dokázal. Nyní bych rád nabídl své zkušenosti a znalosti práci v Senátu, a přispěl tak ke kvalitním zákonům a spravedlnosti, k právnímu bezpečí a ochraně naší země. Mám jasný cíl a jsem připraven Senátu věnovat maximum.

Jak vnímáte současnou politickou situaci?
Mé heslo je dělat věci správně, tedy tak, aby nebyly cíle jen ekonomicky výhodné, ale zejména byly v souladu s právem, etickými hodnotami a obecně sdíleným veřejným zájmem. Politika bohužel nemá mezi občany dobrou pověst. Je třeba, aby v ní byli lidé bez vedlejších zájmů, lidé, kteří jsou schopní a bezděčně budou mít radost a dobrý pocit z toho, že jsou veřejně prospěšní. To je ta cesta.

A jak vnímáte Senát?
Co se týče Senátu, ten je pojistkou právního státu a hlídá pravidla hry ve veřejné sféře. Je o osobnostech a lidech, kteří již v životě něčeho dosáhli. Senát by měl hlavně rozhodovat odborně, se zkušeností a s nadstranickým nadhledem.

Jaký případný první krok byste udělal v Senátu?
Navrhl bych nový zákon o bezplatné právní pomoci, protože náš současný systém právní podpory je nedokonalý. Lidé se často práva bojí a do boje o spravedlnost se raději nepouští. Přitom právo na spravedlnost má každý z nás. Chci ale hlavně celkově a ostře hlídat znění dalších přijímaných zákonů, aby byly správně definované, nebyly šité na míru šedým praktikám, nebyly účelové. Zákony mají být logické a pro občany přínosné.

Jak se snažíte oslovit své voliče?
Jsem zastáncem dialogu a rád se potkávám s lidmi. Proto jsem v rámci setkávání s Bezplatnou právní poradnou zvolil téma letního kina, kdy promítáme film Teorie tygra. V plánu je více než 40 zastávek, kde je vždy otevřen stánek s bezplatnou právní poradnou, která již pomohla desítkám lidí. Samotné promítání pak pro mě přináší nové role řečníka, ale třeba i výčepního, protože si u mě lidé mohou nechat natočit pivo nebo limonádu.

Bydlíte na Berounsku. Jaký k němu máte vztah?
Pokud jde o Berounsko, tak se jistě shodneme, že jde o velmi půvabný kus země, který nabízí krásné prostředí pro život. Berounka je jednou z posledních neregulovaných řek, s unikátním přírodním charakterem, která nabízí skvělé prostředí pro vodáky, chataře i pro ty, co tam  žijí. A mohl bych dlouze mluvit o Karlštejnsku, o historickém Berouně, Svatém Janu pod Skalou, o dalších městech, obcích i památkách na Berounsku. Já sám pocházím z východních Čech, pobýval jsem v zahraničí, v Praze, ale když jsem hledal místo, kde se usadím, tak jsem si Berounsko a konkrétně Dobřichovice zamiloval.

Před nedávnem jste v Dobřichovicích otevřel bezplatnou advokátní poradnu pro občany a obce. Co je bezplatná právní poradna a koho tam potkám?
Bezplatná právní poradna - informační centrum má za úkol pomoci občanům s řešením právních problémů. Není však advokátní kanceláří. Nezastupujeme v soudních ani jiných řízeních, nesepisujeme právní posudky, smlouvy ani jiné právní úkony. Bezplatně poskytneme informace, na který úřad se při řešení právního problému obrátit. Zda právní problém řešit s advokátem, notářem nebo jiným právním odborníkem. Zároveň zajistíme potřebné kontakty. Rovněž poskytneme informaci, kdy lze využít bezplatnou právní pomoc poskytovanou advokáty České advokátní komory.

Kdo je Jan Holásek?
Je významným českým právníkem, advokátem, který se svými domácími i zahraničními zkušenostmi chce přispět Senátu hlavně v oblasti zákonodárné. Před patnácti lety spoluzaložil jednu z největších advokátních kanceláří v České republice, ze které před dvěma lety odešel. Má podporu osobností jakými jsou třeba Petr Pithart, Olga Sommerová, Václav Láska, Karel Janeček nebo Jiří Rückl, dlouholetý senátor na Berounsku. V Dobřichovicích založil Bezplatnou právní poradnu pro občany, obce a spolky. Věnuje se mnohým filantropickým aktivitám.

Neříkejte, že tam zvládáte být non stop...
V bezplatné právní poradně potkáte mne nebo kolegu, téměř absolventa právnické fakulty, který mi v bezplatné právní poradně asistuje. Veškerá doporučení však vždy jako advokát reviduji.

Jaké jsou nejčastější či nejtypičtější případy, které v právní poradně řešíte?
Velmi obvyklé jsou například situace, kdy někdo nedostane zaplaceno, ale neví, jak situaci řešit. Bohužel  často to nechá být a přijde o peníze. V takovém případě vysvětlíme možnosti a případný postup. Dále představíme rámec, kolik by právní zastoupení a případné náklady řízení stály a kdo je zaplatí. Mnohdy je také možné využít bezplatnou právní pomoc, následně doporučíme vhodného advokáta, pokud není možné věc řešit dohodou. Časté jsou rovněž problémy v souvislosti v exekucemi. Zde je třeba lidem vysvětlit, že je nutné věc řešit rychle, jinak se náklady spojené s exekucí zvýší.

A z pohledu obcí?
Jedna v tomto kraji řeší problematiku výstavby čističky odpadních vod ve spolupráci s další obcí. Zde jsme doporučili vhodnou a specializovanou advokátní kancelář, která se na tuto problematiku specializuje.