Chráněným tvorům pomáhá k přežití těžká vojenská technika

Na ochranu přírody s pásovým vojenským vozidlem? Ano, i takhle se udržují cenné lokality, aby na nich zůstalo to nejcennější. Podívejte se na snímky

Ochrana přírody se dá dělat na mnoho způsobů. Že by ale kvůli tomu musela vyjet těžká, pásová vojenská technika, se zdá už tak trochu mimo. Ale opak je pravdou. Armáda svojí činností v Brdech vytvořila unikátní biotopy a ty je třeba udržovat. Jak by jinak přežila třeba vzácná kuňka žlutobřichá?
 

reklama

Kuňce žlutobřiché, vzácné žabce, která žije v evropsky významné lokalitě, jež je součástí CHKO Brdy, totiž vyhovuje otevřená krajina se strženými drny trávy, výmoly, tůňkami a sítí cest. Právě takovou v týdnu pomáhala vytvořit za pomoci vojenské techniky na zarůstající lokalitě Felbabka armáda ČR.

Akci iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram. Jejich pracovníci celou akci řídili, vymezili trasy a zvolili optimální termín provedení.

Na Felbabce vzniká ráj

Bez lidské činnosti by krajina Brd zarostla lesem a vymizela by řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Kuňka žlutobřichá je jedním z nich. Způsobů, jak zdejší krajinu udržet pestrou, je celá řada.

Na některých místech se obnovila pastva a kosení, na jiných – třeba právě na Felbabce - se využívá vojenská technika. Pro obnovu vzácných stanovišť ochrana přírody v některých případech využívá i řízené požáry.

Felbabka je bezlesí jihozápadně od obce Felbabka, 2,5 km od Hořovic v okrese Beroun. Je součástí CHKO Brdy. Biotop tvoří periodické kaluže na vojenském cvičišti. Jde o jednu z významných a perspektivních lokalit kuňky žlutobřiché v Čechách. 

Místo je ideálním biotopem i pro plazy

"Pro kuňky v podstatě není lepší prostředí než soustava zaplavených vyježděných kolejí, kaluží a tůní v částečně prostupném terénu. To prospívá nejen kuňkám – díky narušení terénu se zde dokáží uplatnit i méně konkurenčně zdatné druhy rostlin, suchozemská i vodní stanoviště jsou obývána širokou škálou bezobratlých, drobné vodní plochy využívá k rozmnožování i celá řada dalších druhů obojživelníků, dobře osluněné odlesněné plochy a okraje cest jsou rájem pro plazy,“ vysvětluje Bohumil Fišer ze Správy CHKO Brdy.

Kuňka patří mezi ohrožené tvory

Kuňka žlutobřichá patří mezi ohrožené živočichy nejen u nás, ale v celé Evropě. Z naší krajiny postupně mizí, protože ubývají tůňky či blátivé kaluže, které s oblibou vyhledává.

Neprospívá jí ani zarůstání podmáčených míst vysokou travou, ve které se obtížně pohybuje. K životu potřebuje drobné vodní plochy ve spojení s narušovaným a obnažovaným půdním povrchem. Místa, kde žije, proto chrání evropská soustava chráněných území Natura 2000.

reklama
#Brdy #ochana #kuňka #biotop #ochrana přírody #živočich

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.