Koleda Tříkrálové sbírky na Berounsku sečtena. Kolik se podařilo vybrat?

 

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České repubiky je největší dobrovolnickou akcí u nás. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí skupinky tří králů od domu k domu nebo koledují v ulicích. Kolik se podařilo vybrat během sedmnáctého ročníku sbírky v Berouně a okolí?

Tříkrálovou sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita Beroun. Do dvaceti dvou sbírkových pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 61 605 korun. Výnos bude určen na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, konkrétně pro klienty Sociálně aktivizační služby Betlém. Část peněz poslouží i k rozvoji této služby.

Další část výnosu pak podpoří rozvoj dalších sociálních služeb Farní charity Beroun. "Letos svůj čas věnovalo podpoře sociálních služeb 160 koledníků a vedoucích skupinek. Velice děkujeme každému dárci, který přispěl a pomohl nám dosáhnout takové úžasné částky!" usmívá se koordinátorka sbírky Jitka Papežová.

Berounské koledování zahájili skauti střediska Radost a Naděje, kteří během svých schůzek v tříkrálovém týdnu utvořili celkem sedm skupinek, které procházely okolím Husova náměstí. Vloni se díky zaměstnancům a přátelům organizace poprvé koledovalo v Počaplech, Závodí, Louníně, na Tmani a v Suchomastech a letos se v tradici pokračovalo.

O koledovacím víkendu, kdy teploty přes den klesly k mínus patnácti stupňům, se v Lochovicích jedna pěší skupinka vydala z azylového domu pro matky s dětmi a druhá na koních ze statku rodiny Mašků. Tato družina vyjíždí každoročně i s hudebními nástroji a přináší požehnání od Lochovic přes Netolice do Obory. Ke klasickým koledníkům také patří rodina Hofmeisterova v Koněprusích, kde spolu dalšími zorganizovali velkou akci se třemi skupinkami koledníků.

Všichni byli spokojeni
Díky dobrovolnickému zapojení bývalých zaměstnanců charity se letos opět koledovalo na Zavadilce a také na Tetíně, kde byla k vidění patrně největší, třicetičlenná skupina. "Náš letitý dobrovolník, pan Jambor v Berouně, do své pokladničky vykoledoval jako obvykle nejvíc a je velkou oporou sbírky. Další naší stálicí jsou koledníčci z Katolické mateřské školy," vypočítávala Papežová.

Dobrovolné vstupné z Tříkrálového koncertu pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích tradičně putovalo do pokladničky sbírky. Tu letos zakončilo koledování dětí z nové Dětské skupiny Beránek v Domě Charity na Jarově. Průměrný věk králů této skupinky byl 3 roky a jejich zpěv potěšil obyvatele Domova se zvláštním režimem.


Životní styl

Hobby