Dopřejte hasičům klidné čarodějnice: Víte, že vám hrozí pokuta až 500 tisíc korun?

 

Jedna z nejhorších nocí v roce čeká hasiče napříč celou republikou. Lidé ohně často podceňují, mnohdy ani netuší, jaké mají povinnosti. Následky přitom mohou být opravdu tragické. Co byste tedy měli vědět, než si zapálíte pořádnou vatru?

V první řadě není možné udělat oheň, kdekoli vás napadne. Dopředu si tedy zjistěte, zda nejste například v chráněném území nebo v místech, kde je rozdělávání ohně zakázáno z jiných důvodů. I pak se ale musíte chovat zodpovědně. Je třeba udělat veškerá opatření proti vzniku a šíření požáru. 

Není to levná sranda

"Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou lidé povinni předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat," vysvětluje Ivana Svitáková z odboru prevence HZS hlavního města Prahy.

Sankce za nedodržení předpisů přitom nejsou zrovna malé. Jste-li právnická nebo podnikající fyzická osoba, můžete dostat pokutu 500 000 korun. Pokud nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení fyzická osoba, stát ji to může i 20 tisíc korun. Jednou z nejdůležitějších je ohlašovací povinnost. "V případě, že si fyzická osoba oheň dělá například na své zahradě a je takové velikosti, že by mohl vzniknout dojem požáru, doporučujeme zaevidovat i takové spalování," tvrdí náměstek ředitele HZS hl. m. Prahy pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Jiří Hošek. 

Prevence se podle něj vždycky vyplatí. "Pokud někdo takový oheň zpozoruje, může se domnívat, že vznikl požár, a v dobré víře zavolá na tísňovou linku. Hasiči si rychle ověří, zda v uvedeném místě je hlášeno spalovaní, kontaktují zodpovědnou osobu, a tím nemusí dojít ke zbytečnému výjezdu." Právě takové výjezdy stojí daňové poplatníky řádově tisíce korun. A jde i o čas, který se tím ztratí. Tím spíš, když ve stejné chvíli dojde na jiném místě k opravdovému požáru. 

Bezpečné "pálení čarodějnic" z hlediska požární ochrany

  • nezapomeňte na ohlášení pálení "čarodějnic" hasičům
  • vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov, dejte pozor na suchou trávu v okolí, důležitá je také stabilní hranice vatry
  • na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu
  • při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat
  • pro případ rozšíření ohně si připravte vodu, písek nebo hlínu k hašení
  • do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani například pneumatiky a další materiály, které tam nepatří
  • nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel například zasypte hlínou nebo pískem