Skončí nebezpečné koupání v Ostré? Obec chce zachránit letní sezonu

Atraktivní jezero Ostrá už by mohlo být bezpečnější

Oblíbené jezero v Ostré a s ním spojený kemp viditelně pustne, což mrzí především skupinu lidí, kteří se tam v minulosti rádi koupali. Pracuje se ovšem na tom, aby opět mohlo sloužit k rekreaci. Jak toho chtějí v obci docílit?

reklama

Břehy zbavené náletových křovin, suchých větví a také stromů, které vyvrátila voda, tak to momentálně vypadá na pláži oblíbeného jezera v Ostré. Letošní sezona se nezadržitelně blíží a konečně se pracuje na tom, aby okolí vodní plochy nebylo pro ostudu.

Obec primárně nechala pokácet či prořezat stromy a dřeviny, které v dlouhodobém horizontu pouze ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. K tomu všemu ještě listí a suché větvě výrazně znečišťovaly vodu. 

"Pracovali jsme na úpravách plochy kempu tak, aby stromy byly bezpečné a neohrožovaly rekreanty. Současně se však přihlíželo také k potřebám rybářů a motoristů pohybujících se po přilehlých komunikacích," vysvětluje starostka Ostré Jana Kaucká. 

Revitalizace proběhla ve dvou částech

V rámci první se pracovalo na kempu jako takovém. Zušlechťování se týkalo hlavně redukce korun topolů kanadských a vrb křehkých přímo v areálu. "Předmětem zásahu nebyla likvidace dřevin, ale snaha je zachovat co nejdéle. V rámci zásahu byly z bezpečnostných důvodů odstraněny všechny staré a suché větve," uvedla starostka obce. Došlo také ke kácení olší, které by mohly být v budoucnu vyvráceny do jezera. 

Ostrá je obec leží v okrese Nymburk zhruba 4,5 kilometru od Lysé nad Labem. Žije zde okolo 4 stovek obyvatel a katastrální územní rozloha činí 11 km². Obec zahrnuje části Ostrá a Šnepov. 

Druhá část se dotkla jezera jako takového a především zeleně. Právě v okolí vodní plochy bylo velké nebezpečí, že v důsledku rozplavování břehu budou tamní olše velmi nebezpečné pro návštěvníky, jelikož hrozilo jejich vyklonění. Pozemek naopak nebyl ochuzen o perspektivní olše. 

Nejrozsáhlejší je pěstební a provozně-bezpečnostní kácení na východním a severním břehu jezera. I v tomto případě došlo k výraznému úbytku zeleně, která hrozila pádem. Do budoucna by tyto změny měly přinést bezpečnější koupání pro všechny návštěvníky, ale také rekreanty v kempu. 

Kácení stromů vyvolalo poměrně negativní ohlasy mezi obyvatelstvem Ostré. Ti ale mohou být klidní. Kolem jezera již bylo nově vysázeno 8 nových letních dubů a další výsadba je plánována na následující kalendářní rok. 

Jezero se upravovalo také v Sadské

Během vegetačního klidu došlo k povolenému kácení porostů, které padaly do vody. Pláže jsou upravené již od minulého roku a připraveny pro návštěvníky. Jezero je ovšem stále vedeno jako důlní voda, koupání je tudíž pouze na vlastní nebezpečí. Město ovšem pracuje na tom, aby prostor jezera Sadská byl vyjmut z podobné kategorie a vodní plocha mohla oficiálně sloužit k rekreačním účelům.

reklama
#Ostrá #jezero #dřeviny #rekreace #kemp #likvidace

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.