Kostelecký rodák vzkřísil odkaz Karla IV.

Radnice Kostelce nad Labem
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

Městečko Kostelec nad Labem se zajímavou historií najdeme mezi Brandýsem nad Labem a Mělníkem. Vzniklo ve 14. století mezí tvrzí a kostelem, obehnáno dřevěnou hradbou a chráněno dvěma branami. Žil tu i slavný vinař, který se zasloužil o obnovu vinic v Polabí.

 

Městečko dvou světců

V 15. století byl vystavěn kostel sv. Víta, pozdně gotická stavba, v  16. století renesančně přestavěna a do 18. století dále upravována. Nechala jej vybudovat kališnická rodina Sekerků ze Sedlčic, která byla po bitvě na Bílé hoře vyhnána ze země.

Městečko se může pochlubit ještě starším kostelem sv. Martina, původně farní stavbou z 2. poloviny 13. století, později přestavěný m ve stylu gotiky. První zmínka o tomto kostele pochází z roku 1361. Dlouho sloužil jako úložiště střelného prachu a obnoven byl až koncem 19. století.

Při návštěvě obce uvidíte také pomníky Mistra Jana Husa, Sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Padovského.

Bez povšimnutí nezůstane ani elektrárna a jez z roku 1930, dílo arch. J. Zázvorky.

Slavný mistr vinař

Kostelec by se ještě mohl pochlubit slavným rodákem, jehož jméno už dnes bohužel mnohým obyvatelům nic neříká. 18. ledna 1837 se zde narodil významný český vinař Josef Šimáček. Technicky zaměřený vědec psal články o chemii do odborných časopisů, učil na reálce a pořádal řadu přednášek.                                                                                                                                    

Josef Šimáček

Princ Ferdinand Zdeněk z Lobkovic jej požádal, aby obnovil v Polabí vinice, kdysi založené Karlem IV., a tehdy 32letý mladík se vinařství věnoval další tři desítky let. Získal si brzy pověst významného odborníka, obnovil tradiční druhy vinné révy a reprezentoval české vinařství po světě. Na Mělnicku založil koncem 80. let 19. století vinařský spolek, zasloužil se o zřízení vinařsko-ovocnické školy v Mělníku a německé vinařské školy v Litoměřicích. Pozvedl úroveň českého vinařství a navázal tak na práci započatou slavným králem. Zemřel 29.12.1904 v Českém Brodě.

Vzpomeňme na jeho zásluhy ve chvíli, kdy pozvedneme k přípitku sklenku dobrého českého vína!