Do Úval přes Výmol(u)

Znak Úval
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Na místě dnešních Úval se nejdříve nacházel brod přes řeku Výmolu, který doplňoval důležitou obchodní stezku, zvanou Trstenická. Kolem tohoto důležitého transportního uzlu postupně vyrůstalo české sídlo, jež dostalo, podle charakteristických přírodních útvarů v okolí, název Úvaly. První záznamy o nich nacházíme od druhé poloviny 13. století.

Kostel a středověký byznys  

V Úvalech vznikl kolem poloviny 14.století tzv. filiální kostel. Jednalo se o církevní stánek „poboční“, nikoli farní, který stál pro Úvaly v Horkách. Na rozdíl od naposledy jmenovaného typu kostela zde nebylo možné udělovat některý druh svátostí, například křest. Nicméně je třeba říci, že přesto šlo o významnou obec, protože již od roku 1300 jsou zde dokumentovány čilé obchody pražských měšťanů a Olbramovicové, majitelé Úval od poloviny 14. století se postarali o jejich povýšení na městys.
Zprávy o jeho dalším prodeji množí, majiteli se většinou stávají páni ze Škvorce, až později přechází zdejší majetek na jiné velmože, např. na Čeňka z Klinštejna a Markétu ze Stežova i její syny. Jindřich ze Stežova se zasloužil o rozvoj obce postavením mostu přes Výmolu, ale nebyla to dobročinná akce, protože si nechal Vladislavem II. roku 1481 potvrdit královským majestátem, že zde může vybírat mýto. Je jisté, že se tak nedělo elektronickým způsobem jako na českých dálnicích, ale jistě i tento druh obchodu nesl slušné peníze.

Další série převodů

Zdá se, že Úvaly se staly neobyčejně populární, protože přecházely z jednoho panství do druhého jako na běžícím pásu. Po pánech z Vchynic se Úval ujal Albrecht Smiřický ze Smiřic a na Náchodě.  Představitelé tohoto rodu své panství hospodářsky povznesli, obohatili je o rybníky a mlýny. Nicméně události třicetileté války se těžce podepisují na městečku, přes které  několikrát přešly drancující armády. Po rodu Smiřických zdědil Úvaly Albrecht z Valdštejna, jenž je ihned odprodal  Lichtenštejnům, kteří si je museli koupit ještě jednou poté, co jako konfiskát propadly koruně. Tento rod je pak vlastnil až do roku 1848.  

Úvaly míří do moderní doby

Po dlouhé době přetahování z jednoho panství do druhého se konečně roku 1852 Úvaly dočkaly samosprávy. Rychtář Václav Hladík začal být nazýván starostou, stal se zde tak prvním novodobým funkcionářem a jeho jméno je jistě zaznamenáno zlatým písmem v místní kronice. Obě světové války obec přežila bez většího poškození a nadále se rozrůstala. 1. ledna 1969 se Úvaly staly městem, dodnes zde roste nová výstavba a v současnosti již mají přes šest tisíc obyvatel.