Královský průvod na Karlštejn je letos megalomanský

 

Desetiletá tradice královského průvodu Karla IV. se rozrostla o poselstvo bavorského vévody Štěpána II. Letos se k historickému průvodu připojí okolo 250 zahraničních hostů. Organizátoři za dobrého počasí očekávají 30 tisíc hostů.

Karel IV. se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou vyrazí v sobotu 4. června z Radotína spolu se svými rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora. Přes Černošice a Mokropsy dorazí v podvečer na Dobřichovický zámek, kde stráví noc. V neděli se průvod vydá přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. 

Král Karel v podání Karla Krále

Královský průvod navázal na historickou tradici před deseti lety. Letos v rámci oslav sedmistých narozenin Karla IV. vznikla druhá část královského průvodu - Poselstvo bavorského vévody Štěpána II. Tento průvod vyrazí z Berouna přes pivovar Berounský Medvěd a první den zakončí na Tetíně. V neděli 5. června družina Štěpána II. dorazí na Karlštejn okolo 15. hodiny, krátce před příchodem průvodu císaře Karla IV.

Protagonisté průvodu

Hlavních rolí v průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti a císařskou gardu a královskou posádku ztvární členové historických šermířských skupin Alotrium a Allgor. V roli císaře a krále Karla IV. se již po třetí vtipně objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou si opět zahraje Monika Vaňková. Kromě místních známých osobností se průvodu zúčastní senátor Jiří Oberfalzer, který ztvární arcibiskupa Arnošta z Pardubic, bratra císaře Karla.

 

.

Největší akce v Čechách

Organizátor královského průvodu Josef Kutílek z historické skupiny Alotrium se těší na pravděpodobně největší akci na počest sedmistého výročí narození Karla IV. v České republice. Družina císaře Karla IV. a vévody Štěpána II. bude letos čítat asi na 400 až 500 lidí, z toho 250 pochází ze zahraničí. Chystá se mnohem více povozů a dohromady asi 80 koní, kterých obvykle bývá okolo patnácti.

 

Hostina v Karlštejně

„Očekáváme rekordní počet diváků. V předchozích letech jich bývalo na 15 tisíc. Letos, vzhledem k velikosti průvodu a počtu účinkujících, počítáme v součtu až s 30 tisíci návštěvníků. Odhadem jenom 3 až 4 tisíce diváků bude vítat Karlovu družinu v pořadatelském městě Dobřichovice. Záleží samozřejmě i na počasí,“ říká Josef Kutílek.

 

 

 

Jan Jindřich v podání Petra Bendla

Mezinárodní účast

Součástí průvodu se stane asi 250 zahraničních hostů ze spřátelených nebo partnerských měst zúčastněných obcí. Přijedou například hosté z německého Durinska, italského Monte Karla, města, které založil Karel IV., nebo z francouzského městečka Molsheim v Alsasku. V Srbsku se připojí delegace společně se stovkou Lužických Srbů z partnerského města Puschwitz.  

 

Doprovodný program

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře. V Radotíně se po přivítání družiny Karla IV. chystá celodenní program. Zahraje například kapela Zrní a zazpívá Věra Špinarová, jsou připravené akce pro děti a festival malých pivovarů.

Královský průvod 2015

V Černošicích ve Sport parku chystají dětský den a večer hudební festival Dylan Days. V Dobřichovicích vás čeká řada šermířských vystoupení, dobová hudba, pohádky a v neposlední řade tradičně muzikál Noc na Karlštejně. Klanět se králi budou i v Letech, v Řevnicích na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad chystají doprovodný program a košíkářský trh.

Velká sláva čeká i vévodu Štěpána II. z Bavor. Světelné projekce, ohňostroje, historické tance, šermířská a hudební vystoupení přichystali na Tetíně i v Srbsku.

Císař dorazil na nádvoří hradu Karlštejn

 

Ale už v Berouně poselství čeká příjemné zastavení v pivovaru Berounský medvěd, kde se koná festival Modrej Beroun.

Oslavy na Karlštejně potrvají tři dny. Od pátku je připraven program pro děti a koná se zde několik koncertů. Vystoupí například Ilona Csáková, Pavel Vítek nebo Tomáš Savka. Královská louka se naplní historickými hrami a rytířskými turnaji. Snad jen, aby to počasí vyšlo.

 

Výlet parním vlakem

V neděli 5. 6. vyrazí speciálně vypravený parní vlak ze Smíchova na Karlštejn a zpět. Doražte s ním na královský průvod Karla IV. do Dobřichovic nebo přímo na Karlštejn. Zde naleznete podrobnosti a jízdní řád.

Omezení dopravy

V Radotíně ani v Černošicích k žádným větším dopravním omezením nedojde, vyhýbat se budou muset hlavně cyklisté na cyklostezkách. Na druhou stranu pro ně může být kulturní program příjemným zpestřením. V neděli čekejte asi hodinovou uzavírku v Řevnicích v Pražské ulici, než přejde průvod z Let na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Asi od jedné do tří odpoledne pak bude uzavřena silnice 116 mezi Rovinou a Karlštejnem.

Královský průvod Karla IV.

Průvod vévody Štěpána II. z Berouna (oslavy Karla IV.)

Uvítání císaře Karla IV. zámek Dobřichovice

Košíkářský trh a královský průvod na náměstí

Parní vlak při průvodu Karla IV. na Karlštejn

Pozvánka na muzikál Noc na Karlštejně

Festival Modrej Medvěd v berounském pivovaru

KAREL IV. - na Tetíně

Srbsko - KRÁLOVSKÝ PRŮVOD 2016

Karel IV. na Karlštejně