Vlaků pro zdravotně postižené přibude!

Vlaků pro zdravotně postižené bude více
 

Zdravotně postižení využívají spoje Českých drah stále častěji a jejich zájem velmi rychle roste. Elektronický objednávkový systém národního dopravce pro přepravu osob se zdravotním postižením zaznamenal za letošní první pololetí 3 251 objednávek, o třetinu více než loni za stejné období. Systém využívají především vozíčkáři, pro které dopravce zajišťuje nejčastěji asistenci při nástupu a výstupu u vlaků. 

Rekonstrukce nádraží v Týnci nebo například v Úvalech přispěla i k tomu, aby tělesně postižení měli pohodlnější nastupování do vlaků. Lidé s handicapem tak určitě neuvítají jen nové speciální vlaky, ale i větší komfort samotných nádraží. 

"Trvale rostoucí zájem o cestování našimi vlaky mezi osobami se zdravotním postižením sledujeme už několik let. Prudký nárůst přeprav hlavně v posledních pěti letech souvisí především s masivním odstraňováním bariér ve vlacích, v širší nabídce stejně komfortního cestování, jako mají ostatní cestující, i v postupně vylepšovaném servisu, který zahrnuje mimo jiné elektronický objednávkový systém a asistenci hlavně při výstupu a nástupu osob na vozících," říká Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu. Za prvních 6 měsíců tohoto roku obdržely České dráhy v tomto systému 3 251 objednávek na přepravu zdravotně postižených, z toho bylo 2 715 přeprav realizováno, 357 plánovaných cest zrušili sami cestující a jen ve 179 případech nebylo možné přepravu zamýšleným spojem potvrdit, a to zejména z důvodu výluky na trati. Pokud to bylo možné, bylo cestujícím nabídnuto jiné řešení. Počet objednávek i uskutečněných přeprav tak meziročně vzrostl přibližně o třetinu.

České dráhy nabízí příjemnější cestování! Vyzkoušeli jste už klimatizovaný vlak?

České dráhy v letošním jízdním řádu nabízejí 4 656 bezbariérových spojů od dálkových expresů po regionální vlaky. Ve srovnání s rokem 2010 je to o 81,7 % více bezbariérových spojů, když tehdy jich jezdilo jen 2 562. Počet speciálně upravených vozidel s prostory pro vozíčkáře a bezbariérovými toaletami se za tu dobu zvýšil přibližně o polovinu, ze 410 na více než 600 vozidel.

"Nad rámec využití objednávkového systému přepravíme denně několik desítek dalších cestujících, zejména v příměstské dopravě Prahy, Brna a Ostravy, kde mají cestující bezbariérovou soupravu garantovánu. V těchto případech jsou zvyklí používat vlak ke každodennímu cestování, zpravidla do zaměstnání nebo k lékaři. V rozšiřování služeb pro cestující se zdravotním postižením budeme i nadále pokračovat. Vedle úprav pro vozíčkáře vybavujeme vlaky také systémy pro nevidomé, slabozraké a sluchově postižené. Instalujeme do nich audiovizuální informační systémy, zařízení na otevírání dveří prostřednictvím vysílaček nevidomých nebo do nich umísťujeme informace ve hmatovém Brailově písmu," doplnil Michal Štěpán.

Díky mnoha bezbariérovým spojům, stanicím a zastávkám roste také počet relací, kde osoby se zdravotním postižením včetně vozíčkářů mohou cestovat se svým doprovodem bez ohlášení a bez asistence dopravce. Proto je skutečný počet jízd cestujících se zdravotním postižením ještě výrazně vyšší oproti údajům evidovaným v elektronickém objednávkovém systému. 


Životní styl

Hobby