Praha investuje do předškolní péče, rodiče se rychleji vrátí do práce

Do práce snadněji, o děti bude postaráno
 

Operační program Praha – pól růstu ČR umožňuje v tomto roce provést investice i do předškolní péče, a tím pražským rodičům usnadní návrat do jejich zaměstnání. 

Na konci minulého roku Pražané podali přihlášky do takzvané výzvy číslo 3, ta má za cíl „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. Na odbor evropských fondů přišlo 9 žádostí o podporu v celkové výši téměř 40 mil. korun, které po vyhodnocení schválilo 16. června zastupitelstvo hlavního města Prahy. S těmito příjemci jsou již nyní uzavřeny platné smlouvy o financování, šest projektů je již od začátku letošního roku v plné realizaci.

„Na území metropole dochází tímto ke vzniku nových kapacit pro předškolní péči nebo k transformaci stávajících provozů a zařízení na dětské skupiny v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., což je velice pozitivní zejména pro pražské rodiče dětí do tří let. Ti se mohou mnohem snadněji vrátit do svého zaměstnání, protože ví, že bude o jejich děti profesionálně postaráno,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

A jak ty nejmenší a nejkřehčí spolehlivě ochránit? Už neumírá tolik malých dětí. Registr úrazů zafungoval

V městských částech Prahy 3, 4 a 9, kam nyní na základě podaných a schválených žádostí finance míří, bude možné transformovat původní zařízení pro předškolní péči na 13 dětských skupin s celkovou kapacitou více než 220 míst. Šest dětských skupin je již v denním provozu dokonce od ledna 2016.

„Za každým projektem je ze strany žadatelů velký kus práce a také finální uzavření každé smlouvy vyžaduje vysoce profesionální přístup a součinnost pracovníků odboru evropských fondů. Jsem rád, že žadatelé na území metropole využili možnosti získat tyto finance, a rád bych připomenul, že náš odbor je i pro další výzvy z Operačního programu Praha – pól růstu ČR připraven všem žadatelům poskytovat odbornou pomoc, aby jejich projekty mohly být schváleny,“doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy.


Zdraví a styl