Architektonický skvost dostane milionovou injekci. Jakou změnou nymburská kaple projde?

Kaple je jednou z chloub města.
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Nymburce je velmi cennou stavbou, čehož si je město vědomé. Právě proto se rozhodlo, že do ní pošle více než 1,5 milionu korun a vyřeší nejen její statiku, ale také osvětlení kolem. Kdy by měly být změny dokončeny?

Cennosti se musí opečovávat a Nymburk to moc dobře ví. Město se proto rozhodlo, že výrazným způsobem upraví okolí kaple sv. Jana Nepomuckého a provede také její odvonění do dešťové kanalizace. Zhotovitel byl již vybrán a práce začnou v průběhu září.

"Hlavním cílem těchto úprav bude odvlhčení spodní části stavby (základy, navazující zdivo) a zajištění statických poruch zdiva," vysvělil Petr Černohous, tiskový mluvčí města.

Dlouhodobá priorita města

K podobnému investičnímu kroku se samozřejmě město nerozhodlo jen tak z plezíru. Jednalo se o akci, kterou dlouho promýšlelo. "Investice do jedné z nejcennějších staveb města jsou dlouhodobě prioritou města na poli památkové péče. Začali jsme generální opravou střechy, obnovou pláště budovy, ostěním oken a restaurováním barokních dveří v prosinci 2016," popsal starosta Pavel Fojtík předešlé rekonstrukční práce.

"Doposud město do kaple investovalo přes 11 mil. Kč a nyní se k tomu přidá celkové odvodnění kaple. Zbývá poslední etapa, obnova interiérů a propojení s Hálkovým divadlem. Poté již bude unikátní kaple zcela dokončena," vysvětlil, kolik se již využilo peněžních prostředků a jaké budou další stavební práce.

Přibude noční osvětlení

Odvlhčení kaple ale není jediná stavební práce, která se letos v areálu bude konat. Provedena bude též přeložka optického kabelu a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Vydlážděn bude nejen chodníček, ale i nová přístupová cesta ke vchodu.

Jako zhotovitel byla vybrána firma Building agency, s.r.o., z Kolína. Termín dokončení je stanoven do 30. 11. 2017. Celková cena díla je 1.691.592,85 Kč vč. DPH.

Stavební práce by měly začít ještě v průběhu tohoto měsíce a budou probíhat v souladu s památkáři, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a navíc nacházející se v památkově chráněném území - městské památkové zóně Nymburk.

Gotická kaple je poslední dochovanou stavbou po zrušeném dominikánském klášteře (1785) a jedná se o architektonicky velmi cennou stavbu, která navíc nabízí vynikající akustiku. Hlavním cílem do budoucna je provedení stavebních úprav kaple za účelem vybudování multifunkčního kulturního sálu pro komorní koncerty, vernisáže a výstavy.


Životní styl

Zdraví