Milovice chtějí zpět pozemky za desítky milionů. Do dražby zatím nechtějí

Hodně smutný pohled na současný projekt vědeckotechnického parku. Co s ním bude dál?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

V Milovicích měl vzniknout vědecko-technický park, ovšem megalomanský projekt zkrachoval. Nyní po něm zůstaly opuštěné a hlavně nevyužité pozemky. Na ty má zálusk současné vedení města, ovšem zatím vyčkává. Jak dlouho bude čekat a proč vlastně plánovaný projekt zkrachoval?

Sluší se začít pěkně od začátku. Bývalé vedení města Milovice prodalo v roce 2012 pozemky firmě VTP AT Milovice o.p.s. za 24,25 milionů Kč. Tato společnost měla zájem na pozemcích vybudovat vědeckotechnický park Milovice.

"VTP měl poskytovat zázemí pro komerční výzkumné aktivity a prostor pro spolupráci mezi vědeckým a podnikatelským sektorem," sdělil nám současný starosta Milovic Milan Pour a také poznamenal, že zde měl být postaven také tunel pro testování aut.

Rozjezd jako z partesu

Vypadalo to pro firmu a její zástupce jako splněný sen. VTP AT Milovice, o.p.s., totiž uspěla v rámci žádosti o dotaci. Rovných 400 milionů korun z dotačního programu Prosperita byla dokonce v té době vůbec historicky největší finanční injekce, která podpořila české podnikání.

Problém byl v tom, že plán, který počítal s českým unikátem - obřím tunelem na testování aut, provázely od samého počátku pochybnosti. Narážíme hlavně na opakovanou soutěž v rámci dodavatele stavby, kterou tenkrát vyhrála firma z brněnského paneláku, která neměla žádné zaměstnance a dokonce ani zkušenosti.

Dle nového územního plánu města Milovice je tato lokalita vyčleněna jako plochy výroby a skladování. Město Milovice v ÚP využití těchto ploch podmínilo rozhodnutím o vydání regulačního plánu.

Dodnes se nepodařilo nikomu zjistit, proč se vlastně autoři projektu rozhádali, kolik se utratilo ve skutečnosti peněz nebo kam zmizely finance z vyplacené dotace a také bankovního úvěru. Vědeckotechnický park chtěla vybudovat společnost VTP Milovice, za kterou stála převážně skupina brněnských podnikatelů.

Hotovo mělo být v létě roku 2015, jenže v této konkrétní době místo špičkového parku na místě bylo pouze hrubé torzo stavby. Bylo tak jasné, že se termín nestihne; ministerstvo průmyslu tak dotaci sebralo.

Šlo o pozemky, nebo něco jiného?

První problémy přišly s opakovanou soutěží na dodavatele. Když už se stavba po ročním zpoždění rozjela, po několika měsících se zastavila a opakovaný start se již nepodařil. Sdružení brněnských podnikatelů Energoklastr se pak rozpadlo a v roce 2016 se rozdělilo na dvě znepřátelené části. Od té doby se k projektu nikdo nehlásí. Snažili jsme se samotnou firmu opakovaně kontaktovat, nicméně nepodařilo se.

Výsledná cena dražených nemovitých věcí a jejich příslušenství je 104 300 000 Kč. Nejnižší podání se během první dražby stanovilo ve výši dvou třetin výsledné ceny = 69 533 334 Kč. Minimální výše příhozu pak byla 50 000 Kč. Výše jistoty soudní exektur stanovil na 5 000 000 Kč.

Tyto dvě části přestaly spolupracovat a projekt tak začal pomalu upadat. Nic se nedělalo a to platí až dodnes. “Pozemky nejsou oplocené, pouze okolo stavby je postaveno provizorní oplocení z drátěného pletiva na ocelových sloupcích,” popisuje současnou podobu vědeckotechnického parku Pour.

Na pozemku parc. č. 1751/1 se tak nachází rozestavěná stavba, kde bylo provedeno založení na pilotách, železobetonový skelet bez opláštění a byla položena část stropní konstrukce nad I. nadzemním podlažím. K nemovitým věcem nenáleží příslušenství. Výše uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Vedení Milovic vyčkává

Současná milovická radnice si dělá na pozemky zálusk, ovšem nechce se pouštět do dražby hned ze začátku, jelikož tuší, že cena bude klesat. V exekučním řízení bylo prokázáno předkupní právo města Milovice. To může město využít v dražbě jako držitel. Jakmile ale dojde k příklepu, toto právo absolutně zaniká.

 

První dražba bez podání

V polovině letošního září proběhlo jednání zastupitelstva města Milovice, kde zastupitelé jednali o návrhu na odkup nemovitostí v dražbě proti povinnému VTP AT Milovice, o.p.s. Na něm se rozhodlo, že se město 1. kola dražby nemovitostí nezúčastní.

Důvod je samozřejmě prostý. Vyvolávací cena byla takřka 3x vyšší než ta, za kterou bývalé vedení města pozemky prodávalo v roce 2012. “Je pravděpodobné, že proběhne více kol dražby vzhledem k vyvolávací ceně,” sdělil nám Pour a měl pravdu.

Během prvního kola dražby, které se konalo 13. 11. 2017 v Kutné Hoře, totiž k podání nabídky opravdu nedošlo. Další dražba se tak plánuje nejdříve v roce 2018. “Nemovité věci povinné společnosti dražené v dražebním jednání nařízeném na den 13. 11. 2017 nebyly vydraženy, nebylo učiněno podání - další dražební jednání bude nařízeno po uplynutí 3 měsíců od bezúspěšné dražby na návrh oprávněného,” uvedla soudní exekutorka Veronika Jakubovská z kutnohorského exekučního úřadu.

“Jakmile město Milovice dostane informaci o termínu a podmínkách opakovaného dražebního jednání, pravděpodobně znovu, v závislosti na vyvolávací ceně nemovitých věcí, se bude rozhodovat, zda se dražby zúčastní,” dodal současný starosta města, ale také novopečený poslanec za hnutí ANO.

Každopádně stále není jasné, jaké vlastně má případné záměry město Milovice s podobnými pozemky. Milan Pour a celá radnice na doporučení právníků v tomto ohledu mlčí. Každopádně lokalita je v územním plánu jako plocha pro výrobu a skladování, takže alternativ pro využití se nabízí více. Každopádně konkrétní záměr se asi do doby, dokud Milovice pozemky opět nezískají, asi nedozvíme…