Časové schránky nejsou ukryté pouze ve stavbách. Létají i ve vesmíru

Schránka v Berouně obsahovala i vzácné mince
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

V letošním roce se díky mnoha rekonstrukcím historických budov častěji objevují informace o takzvaných časových schránkách. Ty byly uloženy někde v objektu při předchozí opravě nebo stavbě a otevřou se kolikrát po mnoha desetiletích. Obsahují mnohdy vzácné archiválie, ale i úsměvné zápisky dělníků.

V dubnu letošního roku začala Praha s generální opravou vnějšího pláště Staroměstské radnice a orloj se skryl pod lešením. Opravy jsou naplánované až na osmnáct měsíců. Při opravě byly objeveny dokonce čtyři schránky. V nich byly uloženy vzkazy z let 1949 – 1984. Tubusy obsahovaly mince, výtisky novin a vzkaz dělníků.

Klempíři si stěžovali na zdražování piva

Byl zde například pergamen sepsaný komunistickým vedením města, takže text byl poplatný době vzniku a vychvaloval budování socialismu. Ve schránce z roku 1984 se našlo několik mincí a dopis klempířů, kteří pracovali na opravách radnice. V dopise je zmínka o cenách benzínu, o průměrném platu a dokonce je tam i zmínka o zdražení piva na 4,80 za půllitr. V dopise mimo jiného napsali klempíři: "V době, kdy píšeme tyto pamětihodnosti, hrozí světu 3. světová válka, a proto budeme pít zlatý mok dál, i kdyby cenu upravili znovu."

Všechny tubusy se vrátí zpět do makovic radniční věže po dokončení opravy. Restaurátoři však ještě vyřeší, zda se uloží originály dopisů nebo jen jejich kopie. K tubusu pak přibude ten z letošního roku. Jeho obsah by měl pocházet zase od řemeslníků, kteří pracují na současné opravě.

V dobříšské věži byla cínová kapsle

V letošním roce si také lidé přečetli vzkaz z cínové kapsle nalezené ve věži kostele Povýšení sv. Kříže v Dobříši. Vzkaz pro budoucí generace schovával dokumenty z roku 1959. Obsahovaly několik slov o historii kostelíčka a zápis z generální opravy z roku 1959. Zvony ze zvonice, které jsou z roku 1688 a 1800, byly také sejmuty a v současné době jsou v Památkovém ústavu, jenž posuzuje jejich stav.

V Berouně našli půlkrejcary

Posledním nálezem schránky v regionu je ten z Berouna. Město nechalo nedávno opravit Plzeňskou bránu a ta vydala doslova poklad. Řemeslníci ho našli v báni umístěné na hřebenu střechy. Schránka byla slavnostně otevřena na berounské radnici. Vedle písemností, z nichž byly pořízeny kopie a originály uloženy v okresním archivu, obsahovala schránka bankovky, jimiž se platilo od padesátých do devadesátých let 20. století, a 31 kusů starých mincí.

O opravě Plzeňské brány jsme psali zde. Podle historika Miloše Garkische jsou nejcennějším nálezem dva půlkrejcary z roku 1782, které byly raženy ještě za života císaře Josefa II. "Staré dokumenty a bankovky byly vráceny zpět do báně společně se současnými platidly, dobovým tiskem, propagačními materiály o městě a okolí a dopisem budoucím generacím, v němž je stručně popsán vývoj města od roku 1990, tedy od doby, kdy byla schránka naposledy otevřena," informovala mluvčí berounské radnice Petra Lišková. Město nechalo vyrobit dvě schránky, do nichž se písemnosti a mince vrátily a přibylo několik současných artefaktů jako dobový tisk a současná měna. Dopis budoucím generacím byl v okresním archivu opatřen pečetí.

Časová schránka nebo též časová kapsle je úkryt historických předmětů nebo informací, sloužící většinou jako metoda komunikace s lidmi v budoucnosti. Má pomoci budoucím historikům, archeologům nebo antropologům. Časové schránky jsou vytvářeny i u příležitosti významných momentů, jako jsou Světové výstavy nebo položení základního kamene budov.

Historie časových schránek

Jedním z prvních příkladů použití časové schránky je Detroit Century Box, vymyšlená starostou Detroitu Williamem Mayburym. Ta byla vytvořena 31. prosince 1900 a její otevření bylo naplánováno za 100 let.

Uvnitř se nacházely fotografie a dopisy 56 významných obyvatel města, popisujících život v roce 1900 a jejich představy a předpovědi světa v roce 2000. Starosta Maybury rovněž zanechal ve schránce dopis svému budoucímu nástupci. Schránka byla otevřena 31. prosince 2000 městskými úředníky.

Otevřít až v roce 6939

Známá schránka byla vytvořena při příležitosti Světové výstavy 1939 v New Yorku jako součást expozice firmy Westinghouse Electric. Jde o 2,3 metrů dlouhou schránku s vnitřním průměrem 16 centimetrů o hmotnosti 360 kilogramů, která byla vyrobena z mědi, chromu a slitiny stříbra. Obsahuje běžné předměty, například cívky nití a panenky, semena plodin základních potravin, denní tisk, mikroskop nebo slovník. V roce 1965 byla přidána druhá časová kapsle. Obě jsou zakopány pod povrchem Parkem Corona ve Flushing Meadows na místě výstavy. Obě schránky by měly být otevřeny v roce 6939.

Schránky létají i ve vesmíru

Čtyři časové schránky se dokonce nachází ve vesmíru. Jedná se o vzkazy mimozemským civilizacím, popřípadě budoucím lidem, na palubě kosmických sond Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 a Voyager 2.

V roce 1990 vznikla Mezinárodní unie časových schránek, která má za cíl vytvořit a udržovat globální databázi všech existujících časových kapslí.