Krásy středočeských nádraží: V Brandýse bylo dříve Domovskou stanicí vlakových čet

Brandýs nad Labem se nachází na trati 074, která vede z Čelákovic do Neratovic
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Následujících několik týdnů bude u nás na webu patřit i seriálu Nejkrásnější nádraží ve Středočeském kraji. V minulosti jsme představovali nádraží v Kolíně, v malé obci Střezimíř, v Poděbradech, na Kladně v Neratovicích. Dnes je na řadě stanice v Brandýse nad Labem.

Již několik týdnů pro vás připravujeme tematické články, které se týkají středočeských nádraží. Probíhá u nás totiž hlasování o to vůbec nejkrásnější, které se v kraji nachází. Zatím vede Kolín, ovšem zdaleka nemá nic vyhráno. O tom, které nádraží vyhraje, rozhoduje počet "liků" přímo zde v článku.

Brandýs nad Labem se nachází na trati 074, která vede z Čelákovic do Neratovic. Jedná se o regionální, jednokolejní trať. Samotný úsek z Čelákovic do Brandýsa nad Labem byl vybudován v roce 1833, do Neratovic pak až v roce 1899. Na trati se může jezdit maximální rychlostí 60 km/h, je neelektrizovaná s maximálním sklonem 14 ‰. Její délka činí 22,5 km, provozovatelem je SŽDC.

Ale teď už k dnešní stanici. Ta v Brandýse nad Labem v minulosti nesla označení "Brandýs nad Labem město". Ve stanici jsou hned čtyři koleje, z toho jedna je manipulační, na kterou jsou k rampě přistavovány vozy k vykládce. Stanice je obsluhována výpravčím a výhybkářem. Disponuje také vjezdovými i odjezdovými návěstidly. Dochází tu také ke křižování protijedoucích vlaků.

Domovská stanice vlakových čet

Ještě donedávna tu bylo o kolej více, původně k uhelné skládce depa, kde se nacházely vraky lokomotiv a vozů z výtopny Zdice. Stanice měla také výtažnou kolej z dopravní koleje č. 5, která byla krytým seřazovacím návěstidlem. Bohužel i to je minulostí.

Zajímavostí je, že tato stanice fungovala v 90. letech jako Domovská stanice vlakových čet, kam byli přiděleni průvodčí vlaků v širokém okolí, a to včetně těch nejhlavnějších tratí.

Za samotným nádražím jsou ruiny bývalé výtopny s kolejištěm, která již od devadesátých let nefunguje ani formálně. Funkci zázemí pro lokomotivní a vlakové čety zde po zrušení nocležen plní boční trakt výpravní budovy.

Topírna měla stání pro dvě lokomotivy, později tu byla i nádrž na benzín pro motorové vozy. Na straně protilehlé od staniční budovy jsou zmíněné nefunkční nocležny. Před stanicí se pak nachází také autobusové nádraží, odkud vyjíždí řada autobusových linek, a to včetně městské hromadné dopravy, která spojuje Brandýské nádraží s nádražím ve Staré Boleslavi. K vybavení stanice patří i bistro.

Vlečka je železniční dráha sloužící pro potřeby provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěna do celostátní nebo regionální železniční dráhy či jiné vlečky. Zpravidla jde o dráhu, která spojuje stanici s průmyslovým objektem a současné kolejiště v areálu daného objektu.

Vlečka do tajemna

Historie dává na paměti, že uprostřed polí, přesně na kilometru 3,2, odbočovala z trati vlečka do zemědělského objektu na okraji Brandýsa. Ve služebních jízdních řádech se uváděla jako nákladiště Popovice nad Labem. Koleje této vlečky jsou sneseny v celé délce a těleso vlečky je z větší části zarostlé křovinami.

Samotnou existenci vlečky prozrazují betonové pražce, které jsou v místě odstraněné výhybky netknuté. Na tomto místě stojí také železný stožár typické železniční lampy. Na konečné vlečky v areálu dnešní firmy Office Pro je zarážedlo s deskovým návěstidlem konce trati. V areálu stojí též stožár další lampy.