Restauratéři špatně označují jídla. Může je to přijít pěkně draho

Víte vždy, co jíte?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Nejčastějším prohřeškem provozovatelů středočeských restaurací bylo v prvním pololetí letošního roku špatné označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů. Činily třetinu všech prohřešků. Majitele podniků to přitom může přijít pořádně draho.

Na druhém místě v četnosti se umístila nedostatečná úroveň hygieny, což potvrdila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová. Na obalech dodávaných surovin musí být ze zákona uvedena například obchodní firma nebo výrobce, název pokrmu, údaje o množství nebo datum výroby a spotřeby. Polotovary vyrobené přímo v provozovně musí být označené datem výroby a spotřeby.

Porušení protikuřáckého zákona hygienici odhalili ve 22 případech a uložili pokuty za 84 100 korun.

Kontoly budou pokračovat

Hygienici provedli v prvním pololetí celkem 1 364 kontrol středočeských restaurací a dalších stravovacích zařízení. Za zjištěné nedostatky uložili hygienici provozovatelům 424 finančních sankcí v celkové výši 1,38 milionu korun.

V 54 případech kontroloři nařídili sanitaci provozovny, v pěti případech pak nařídili dezinsekci nebo deratizaci. Ve 23 případech pozastavili provozovatelům činnost, v osmi případech provozovnu uzavřeli.

Musí mít značku

V 791 provozovnách hygienici v první polovině roku kontrolovali také dodržování zákazu kouření. "Ve 44 provozovnách byly zjištěny závady týkající se označení provozoven u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou, označení zákazu prodeje tabákových výrobků či zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V deseti provozovnách nebyl dodržen zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb," doplnila Šalamunová.

Dusičnany v ovoci a zelenině: Jejich nadměrná konzumace způsobuje rakovinu i cukrovku. Více čtěte zde.

Životní styl

Zdraví