Nejvíce důchodců pobírá mezi 12 až 13 tisíci. Z čeho se důchod skládá a co je potřeba splnit?

Jak vysoké jsou aktuálně české důchody?
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Rozdíly mezi bohatými a chudými českými důchodci jsou veliké. Čím je to ovlivněno a z čeho se starobní důchod vlastně vypočítává? A víte skutečně vy, z mladší generace, čím vším můžete přispět k tomu, abyste byli na stáří zajištěni? Podívejme se společně na povinnosti státu i jednotlivců vůči důchodovému zajištění v České republice.

Průměrný český důchodce pobírá penzi ve výši 12 347,- Kč, ale více než 956 000 českých penzistů této částky zdaleka nedosahuje a pohybují se pod hranicí 12 000,- Kč. Podle statistik 98,7 % Čechů pak nedosáhne na důchod ve výši 20 000,- Kč, který se také označuje za důchod, se kterým se dá "důstojně dožít".

Pokud se pak zaměříme na průměrný český důchod mužů a žen, tak dle informací od ČSSZ byl k datu 31. 3. 2018 pro muže 13 615 Kč a pro ženy 11 219,- korun.

Nejvyšší český starobní důchod se už poměrně dlouhou dobu nemění. Přesahuje uctyhodných 100 tisíc korun měsíčně a momentálně je nyní vyplácen pouhým dvěma lidem v ČR.

Z čeho se důchod vlastně skládá?

Starobní důchod je složen ze dvou částí, a to ze základní výměry a výměry procentní. Základní výměra byla v roce 2018 stanovena na 2 700,- Kč, procentní výměru představuje 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní. Minimální výše procentní výměry je stanovena na 770,- Kč.

Výše důchodu závisí především na předchozích výdělcích a na počtu odpracovaných let. Tyto údaje naleznete v dokumentech označených jako Evidenční list důchodového pojištění, který by měl každý dostávat od svého zaměstnavatele. O starobní důchod vždy žádáte na okresní správě sociálního zabezpečení, konkrétně v místě vašeho trvalého bydliště. Žádost s vámi sepíšou pracovníci na úřadě a nejdříve tak mohou učinit čtyři měsíce před nárokem na starobní důchod. Potřebovat s sebou budete doklad totožnosti a doklady o náhradní době pojištění (rodný list dítěte, potvrzení o studiu).

Co znamená náhradní doba pojištění?

Nutnou podmínkou pro přiznání důchodu je počet odpracovaných let neboli doba účasti na důchodovém pojištění. Za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, OSVČ si jej hradí sami, protože jde o součást sociálního pojištění. Abyste mohli (v roce 2018) žádat o starobní důchod, musíte mít odpracovaných 34 let, resp. 30 let bez náhradních dob pojištění. Tím se myslí období, kdy jste si sociální pojištění neplatili, přesto však lze na něj nahlížet jako na „odpracované“ období.

Jedná se o tyto případy:

  • Péče o dítě do věku 4 let
  • Evidence na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, kdy jste pobírali podporu v nezaměstnanosti
  • Příjem invalidního důchodu, a to III. stupeň invalidity
  • Vojenská služba
  • Studium po dobu šesti let po dosažení plnoletosti
  • Péče o blízkého, který je na vaší péči závislý
  • Náhradní doba je započítávána, pokud trvala alespoň jeden rok

Nejnižší penze je necelé tři a půl tisíce

Rok 2018 přinesl jednu změnu v zákonu, byl stanoven maximální odchod do důchodu neboli důchodový věk, a to věk 65 let.

Nejnižší možná penze, kterou můžete dostat, je 3 470,- Kč, určuje ji vždy zákon a může se měnit. V roce 2016 to bylo o pouhých 260,- Kč méně. Nízké důchody se týkají především lidí, kteří buď dlouho pracovali v zahraničí, nebo jejich příjmy byly velmi nízké. Jednoduše jim není z čeho důchod vypočítat, nicméně vždy musí být splněna podmínka potřebné doby pojištění.

Jak vysoký je nejčastěji český důchod?

Nejčastěji pobírají čeští penzisté důchod ve výši mezi 12 000 a 13 000 korun. Tuto výši má zhruba 426 tisíc seniorů. Druhé místo obsadil důchod ve výši 13 000 a 14 000 korun, který pobírá zhruba 371 tisíc důchodců.

Většina z nás by si ale již v mladším věku měla uvědomit, že spoléhat jen na stát na zajištění v důchodu je velká chyba. I proto je dobré si od zhruba třiceti let odkládat alespoň dva tisíce korun měsíčně na různá spoření, ať investiční či důchodová. Minimální částka, se kterou by pak měl člověk vstupovat do důchodového věku, se nejčastěji zmiňuje okolo 1,5 milionu naspořených korun. Ideální je i mít vždy zajištěné vlastní bydlení, které zvláště v této době ukrajuje velkou část mzdy.

Čísla hovoří jasně: Středočeské obce v mezikrajském srovnání hospodaří nejlépe. Více čtěte: ZDE.